Řád je obecný, hledí na principy. Platí pro všechny děti, vedoucí a částečně pro účastníky akcí z řad veřejnosti.

 • Členství vzniká vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním. 
  • Každý člen má zaplacený členský příspěvek.
  • Na všech akcích oddílu nepijeme alkohol, nekouříme a nemluvíme sprostě. 
  • Poutnické akce jsou bez mobilů a jiných otravných věcí. Vedoucí mobil využívají k organizačním věcem a v ústraní, pokud to situace umožňuje.
  • Na akci odjíždí pouze ti, kteří jsou řádně přihlášeni. 
  • Nejsme kroužek, výpravy bereme jako nedílnou součást členství v oddíle. 
  • Přednostní právo přihlášení na tábor mají ti, kteří absolvovali alespoň 4 akce v daném školním roce.
   • Pořadí přihlášených je dle data obdržení přihlášky, dříve přihlášení mají přednost. 
  • Jsme mladí ochránci přírody. chováme se slušně ke svému okolí.

Důsledky porušení řádu: 

 • Pokud nejsem schopen se účastnit alespoň jedné víkendové, nebo dlouhodobější akce za půl roku, pak je moje členství v oddíle ukončeno. Výjimky typu vážná nemoc, Erasmus apod. jsou posuzovány individuálně.
 • Z porušení ostatních bodů řádu členství vyplývají přímo úměrné důsledky posuzované individuálně.

Největší podporovatelé

Podporují nás i další, kompletní seznam naleznete zde. Děkujeme!