42196389_1919109188176168_3079247433880829952_o

Ondřej Opičák Turek

Hlavní vedoucí. Na tábory jezdil od svých 5 let (Skasapa, Tuláci Malešice), od roku 2013 je vedoucí v oddíle Poutníci. Vystudoval Bc. obor Pedagogika volného času na Technické univerzitě v Liberci a Mgr. obor Sociální pedagogika na Univerzitě Karlově. Je záložní zdravotník a je v týmu, který se stará o provoz Neobyčejné klubovny.

Mimo oddíl pracuje v Učiteli naživo, je členem Prázdninové školy Lipnice, pracoval jako lektor komunitních programů pro děti v pěstounské péči v organizaci Barevný svět dětí, realizoval příměstské tábory pro Otevřený klub dětí a mládeže Mapa, dělal instruktora v České cestě, pracoval na zážitkových workshopech s a připravoval únikovou hru v projektu Zkušenost totality pro Skautský institut. Připravoval programovou část pro tenisová soustředění pro Tenisovou školu Staša Matějovská. Lektoroval na různých základních školách kroužek Počítače a internet přes společnost Kroužky. Raduje se z toho, kolik se toho na světě skrývá a lituje, že to nikdy neobjeví všechno.

V oddíle bourá stereotypy, snaží se posunovat oddíl k větší kvalitě, vnáší neotřelé nápady a sdílí vědomosti z praxe i teorie mezi ostatní. Jeho cíl je posunout interní vzdělávání ku zvýšení profesionality vedoucích. Stará se o propagaci oddílu a o archiv.

DovednostiZákladní oddílová zkouška, vstupní kvalifikace Výzva (2009), Hlavní vedoucí mimoškolního kolektivu dětí a mládeže, akreditováno MŠMT (2013), Zdravotník zotavovacích akcí od Červeného kříže a ZDrSEM (2014, 2017), Metodický kurz environmentální výchovy – Orbis Kaktus (2015), kurz Strážci Země pro pedagogy (Středisko ekologické výchovy Český Ráj, 2016), Kurz nízkých a vysokých lanových překážek pro pedagogy volného času (Středisko volného času Lužánky v Brně, lanové centrum Proud) (2016 a 2017), aktuálně je studentem Mgr. oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze

Působnost v oblasti oddílové mi přinesla pro mne důležité uvědomění si životních hodnot, vytvořila mi postoje a zformovala to, jaký ve skutečnosti opravdu jsem. Díky možnosti zakoušet oddílové aktivity pod vedením kvalitních vedoucích, podílet se později na vedení kolektivu a být součástí těch činností, které mi připadaly zajímavé a tedy svou podstatou smysluplné, jsem nabyl skutečně cenné znalosti, které jsem si mohl nesčetněkrát ověřit jako funkční i mimo oddíl. Snad i díky oddílu se živím prací na poli sociálním a volnočasovém. Oddíl mi zároveň poskytl naději, že mohu ovlivnit život kolem mě, byť je to “jen smítko na planetě”. Není ovšem vše začínající jen zárodek? Další věc, co díky oddílu mám, je trpělivost a vytrvalost. Nu a teď se zkuste zamyslet nad tím vším, třikrát si přečíst to, co jsem vypsal a uvědomit si, jakou SÍLU má kombinace všeho ve spolupráci s ostatními oddíláky.

774 570 292

tabor_18_314

Libuše Bláťa Latrová

Je služebně druhá nejstarší vedoucí v oddíle Poutníci. Má za sebou 7 let jako dítě a od roku 2005 působí jako vedoucí. Působila jako zdravotnice a 5 let jako hlavní vedoucí. Mimo jiné se stará o to, aby bylo finančně vše v pořádku. Je v týmu, který se stará o provoz Neobyčejné klubovny.

V roce 2014 se z ní stala „papírově“ hlavaska. Má na starosti provozní záležitosti, komunikuje s rodiči, drží oddílovou kasu v černých číslech a podpoří každý dobrý nápad, který často i dopomůže zrealizovat. Je krotitelka střeštěných nápadů, které odstřeďuje do střeštěných nápadů, které však nehrozí nebezpečím.

Největší dar, kterým jsem byla obdařena za svou práci v oddíle jsou opravdoví přátelé, kteří mě znají v mé přirozenosti a vím, že se o ně mohu vždy opřít a nikdy neupadnu.

728 312 480

n-17

Dana Vlčice Kordová

Vede schůzky a přináší do oddílu neotřel aktivity. mimo jiné se stará o to, abychom se na výpravách stravovali dobře. Řeší mnoho z provozních záležitostí.

Z nadšeného rodiče se stala jedním z vedoucích. Po nabytí zkušeností se stala spolu s Opičákem hlavní vedoucí oddílu. Pravidelně vede schůzky, jezdí na výpravy a tábory. Pravidelně vnáší do Poutníků nevšední aktivity. Ráda naslouchá ostatním vedoucím i dětem. Je plná energie, kterou jí dobíjí děti i vedoucí.

DovednostiZákladní oddílová zkouška, kurz Zapalovač

Aktuálně dokončuje půlroční akreditovaný Organizátorský kurz od Hnutí brontosaurus.

Co mi oddíl dal: Určitě přátele, občas se na něco koukat z jiného úhlu, než ze svého, znalosti nejen z tábornictví a znalosti ohledně komunikace mezi dětmi a ostatními vedoucími.

739 216 969

tabor_18_268

Matěj Pajdák Turek

Od 4 let jezdil na letní tábory skautského oddílu Skasapa a Tuláci Malešice. Od roku 2012 začal vést oddíl. Vypracoval se až na zástupce hlavního vedoucího. Od roku 2016 je v oddílu Poutníci. Má zkušenosti s programy pro mladší i náctileté.

Je odborníkem přes mapy, a tak vnáší znalosti z kartografie i do našeho oddílu. Podobně jako Opičák (bratři sobě) bourá skupinové myšlení. Snaží se v dětech probudit samostatnost a cit pro přírodní (rozuměj původní) způsob uvažování.

Dovednosti, Základní oddílová zkouška, Vstupní kvalifikace Výzva (2012), Hlavní vedoucí mimoškolního kolektivu dětí a mládeže, akreditováno MŠMT (2015), Zdravotník zotavovacích akcí (2017), Kurz nízkých lanových překážek pro pedagogy volného času (Středisko volného času Lužánky v Brně, lanové centrum Proud) (2017)

Oddíl mi dal spoustu nových přátel, poznal jsem hodě lidí z různých sociálních vrstev a povídal si jak s vysoce postaveným ajťákem, tak i s řemeslníkem. Získal jsem důvěru ve své schopnosti a naučil se nové dovednosti. Oddíl mi stále přináší zábavu, ale i možnost dělat něco smysluplného dobrovolně, přestože výsledky se nedostaví za hodinu, ale za několik let.

773 649 841

tabor_18_100-1017x1024

Barbora Ordošová

Od roku 2009 jezdila jako dítě na tábory. Později se rozhodla jako dítě účastnit pravidelné oddílové celoroční činnosti a stala se Rádcem v oddíle Tuláci Malešice. Od roku 2014 působí v oddílu Poutníci jako vedoucí a zdravotnice. Vystudovala střední pedagogickou školu a nyní studuje na Univerzitě Karlově obor Sociální práce.

Bára je správkyní kostymérny a stará se o vše, co s tím souvisí. Zároveň hraje na housle a kytaru. Do oddílu vnáší programy spojené s přírodou a je tvůrkyní Stezky bylinkářství.

Dovednosti, Základní oddílová zkouška, Vstupní kvalifikace Výzva (2012), Hlavní vedoucí mimoškolního kolektivu dětí a mládeže, akreditováno MŠMT (2015),  Metodický kurz environmentální výchovy – Orbis Kaktus (2016), aktuálně je studentkou bakalářského oboru Sociální práce na Univerzitě Karlově

Oddíl mi dal šanci vidět přírodu, vztahy, lidi, svět v nových souvislostech. Díky oddílu si dokážu lépe uvědomit, co je pro mě v životě opravdu důležité a jak je významná hodnota každého člověka. Dal mi možnost spoluutvářet společenství, které mi dává smysl, naplňuje mě a otevírá mi dveře k novým možnostem a zkušenostem. Přinesl mi do života lidi, za které budu vždy vděčná – přátele na celý život.

731 972 541

10623362_828819117158116_8643858255767008281_o

Michal Vačice Vitouš

V minulosti působil téměř sedmnáct let jako vedoucí, a poté i hlavní vedoucí v oddíle Tuláci Malešice. V roce 2010 odešel. V roce 2011 se stal hlavním vedoucím oddílu Poutníci, který spoluzaložil. V současné době je hlavním oddílovým skladatelem a jednou ze stěžejních osob u organizace schůzek.

Je rozeným vypravěčem příběhů, hraje postavy, které mají charakter a jejich slova mají vážnost, moudrost a důstojnost. Zároveň funguje jako oddílový juke-box. Hraje zejména na kytaru, ale ovládá třeba i klávesy.

Co mi oddíl dal? Ohromnou spoustu setkáních s lidmi všech povah, z nichž někteří jen oddílem proletěli, jiní zůstali dlouhý čas, dal mi možnost nahlédnou do jiných skupin i rodin, i možnost rozvinout se ve vymýšleni příběhů i písní a poznal jsem s nim mnoho míst, do kterých bych se bez něj nejspíš nedostal.

777 334 383

Michaela Bebina Růžičková

Bebina přišla do oddílu jako dítě. Postupně se začala zajímat o organizaci a pod vedením ostatních vedoucích se dostala jako první Poutník na post Rádce. Od roku 2017 je vedoucí.

Od roku 2017 je vedoucím se vším, co se sluší a patří. Stále se učí se, jak funguje pozadí oddílové činnosti. Píše občasně zápisy z akcí na internet, organizuje schůzky a do svých programů zanáší znalosti ze Základní oddílové zkoušky. 

DovednostiZákladní oddílová zkouška, kurz Zapalovač, aktuálně je studentkou Střední odborné školy pedagogické Evropská

Oddíl mi dává spoustu věcí a zkušeností do osobního života. Naučila jsem se rozdělávat oheň, pracovat s dětmi, určit si své hodnoty, vím, jak spolupracovat…

605 926 217

brno

Jiří Brňák Kadlec

Brňák přišel z Brna. Nyní je Pražák s trvalým bydlištěm v Brně. Je to borec. Z oddílového nováčka se velmi rychle stal jedním z nadšených vedoucích. Neustále někam valijó. Má na starosti mimo jiné i web.

Znalosti s vedením lidí měl do doby vstupu do Poutníků té doby jen u dospělých, neboť má v práci tým lidí, který vede. Během let se naučil pracovat i s dětmi a má zájem o vše, co se kolem oddílu mihne. 

Rád si vyhraje s technickými vymoženostmi v programech na akcích, ale i doma. Je jedním z webmasterů a tvůrců nového oddílového webu.

Dovednosti + IT věci, kterým nikdo jiný nerozumí

Oddíl mi dal možnost vrátit se do dětských let a hrát si (dělat „šílené věci“). Spoustu nových kamarádů a přátel,co tě nenechají ve štychu. Pocit, že dělám něco opravdu prospěšného.

721 455 750

42391195_2356913461015333_8013109428901380096_oa

Tereza Pytlák Fialová

Na tábory jezdila v hluboké minulosti pouze jako dítě. Po několika letech, kdy její děti vyrůstaly v Poutnících, se rozhodla zapojit se do oddílového života.

Nejčastěji ji najdete v kuchyni, kde ráda pobývá. Je zatím vedoucí nováček, takže se všemu učí. Jako rodič má ale spoustu zkušeností z rodiny. 

kurz Zapalovač (2019)

Oddíl mi dal spoustu nových i starých přátel a kamarádů. Mnoho nových zkušeností. A hlavně mě učí se vyjadřovat, prosazovat své nápady a nemít trému mluvit…

724 894 771

42391195_2356913461015333_8013109428901380096_o

Petr Fík Fiala

Do oddílu jako dítě nikdy nechodil. V dospělosti ho Poutníci uchvátili a tak jim jako rodič pomáhal. Později se společně s Pytlákem stali vedoucími.

Fík je kuchař samouk, jehož jídla jsou nepřekonatelná. Je zatím vedoucí nováček, takže se všemu učí. Jako rodič má ale spoustu zkušeností z rodiny. 

kurz Zapalovač (2019)

Oddíl mi přinesl partu skvělých přátel se kterými rád trávím čas. Spoustu nevšedních zážitků a zábavy a samozřejmě dobrý pocit při pohledu do rozzářených dětských očí.

733 118 129

IMG_8629

Klára Pěnkava Pěnkavová

Řadu let působila jako koordinátorka projektu Služby pro pěstouny. Zúčastnila se díky tomu různých táborů i víkendovek. V oddíle Poutníci se věnuje schůzkám i vícedenním akcím.

Pěnkava pochází z pražských Vinohrad, vysokou školu (Mediální a komunikační studia) však vystudovala v Hradci Králové. Několik let působila v marketingu a PR, vždy ji to však táhlo k pomoci rodinám a dětem, a tak v roce 2014 přešla do neziskového sektoru a v současné době působí jako koordinátor a fundraiser v organizaci Barevný svět dětí.

Od 14 do 19 let vedení tanečních kroužků, asistent v projektu Kámoš + příprava a účast na 5 táborech; koordinátor projektu Služby pro pěstouny.

Příchod do Poutníků pro Pěnkavu znamená splnění si dětského snu – zažívat s partou přátel dobrodružství, hrát si, učit se nové věci a zároveň své zkušenosti předávat dál dětem. 

602 491 285

IMG_6895

Alena Šťávina Říhová

Jako dítě působila v oddíle Tuláci Malešice. Vystudovala aranžérku. Přestože je mimopražská, můžete ji potkat nejen na výpravách, ale i na schůzkách. Je sportovně založená, pohodová, empatická, se smyslem pro humor.

Šťávinu jsme ulovili pro jeji hravost. Kontakt s námi měla dlouhou dobu jako rodič dítěte, ale na veřejných akcích jsme si dobře popovídali a zjistili, že by nám to spolu vyhovovalo. A stalo se!

kurz Zapalovač (2019)

Oddíl mi dává smysl v tom, že mne nabíjí energií a vidím, kolik radosti a smíchu dětem i dospělým přinese.

731 504 211

VÁŽENÁ POMOC

Vážíme si nárazových (ale rozhodně neméně podstatných) činů Kocíka.

Děkujeme všem, kdo nám jakýmkoli způsobem nadšeně pomáhají. Zejména Stopákům (Kuba, David, Anička), Šákulovi, Šutrovi, z Mopíků Kačce a Piškotovi, Kubovi z Horydoly.cz, Ivě Baltaretu, Milanovi Pavelkovi, Jiřímu Pohořelému, Janě Klimentové, Lucii Čapkové, Zdeňkovi Hainzovi a mnohým dalším.

Na závěr děkujeme všem vedoucím, kteří se podíleli na chodu oddílu v dobách minulých. Konkrétně Yellenovi, Žwejkalovi, Maverickovi, Hugovi, Světlaně, Večernici, Krokodýlovi, Chumbovi, Martině a Jarče.

[tmfshortcode id="11002"]

Největší podporovatelé

Podporují nás i další, kompletní seznam naleznete zde. Děkujeme!