Na letním táboře máme již několikátým rokem umístěný bibliostan. Jde o nástroj, kterým nenásilnou formou pomocí rozmanité nabídky publikací posilujeme u dětí čtenářské dovednosti. Bibliostan je klasický podsadový stan, který se od ostatních liší v tom, že na postelích odpočívají namísto dětí knihy. Anebo v lepším případě děti s knihami v ruce.

Ocení ho nejen tišší a samostatnější táborníci. Společenští extroverti si kolikrát přijdou popovídat za partou kamarádů a nakonec zůstanou s knihou v ruce. Anebo si s ostatními popovídají o tom, co právě četli. Sdílení je v tomto případě vysoce efektivním prvkem výchovy ke čtenářství. Pro ostatní vedoucí níže shrnujeme pár tipů, které se nám osvědčily pro funkčnost tohoto zařízení.

Aby byly knihy v bezpečí

Nebudeme si lhát do kapsy. Když půjčujeme knihy dětem a necháváme je ve stanu v době dešťů, vlhka, větrů apod., zkrátka musíme počítat s možností, že se nějaká natrhne, poničí apod. Nikdo se však nechce po táboře vracet s tím, že se musí majiteli omlouvat, že se musí stydět za oddílovou knihovničku, či být smutný z toho, že vlastní knihu zapůjčil. Osvědčilo se nám proto následující:

 • Mít určeného správce bibliostanu, který zapíše seznam knih, které se půjčily a má přehled o tom, komu se co po táboře vrátí.
 • Půjčovat knihy, které pro nás nejsou rodinným drahým pokladem. Na nechtěné poničení je každý majitel upozorněn a je vyjasněno, co se stane v případě poničení.
 • Největším problémem je vlhkost. Je důležité mít na paměti, že knihy s měkkými stranami se mohou zkroutit (lze pak narovnat doma položením těžkého předmětu na knihy na několik dnů).
 • Před otevřením bibliostanu táborníky upozornit na pravidla, která musí dodržovat (viz níže). Mít vyjasněny důsledky porušení pravidel (zamezení přístupu, zrušení celého bibliostanu atd.).
 • Vybrat nejsušší stan, který je ideálně co nejvíce na slunci – pro rychlé vymizení vlhkosti. Ideální je mít vyvýšenou podlážku a zajistit si stan, který není po směru tekoucí vody v případě deště.
 • Společnými silami se postarat o to, že když hrozí déšť, bude stan uzavřen a knihy ochráněny.
 • Naopak ve chvíli, kdy je hezké počasí, stan co nejvíce otevírat.
 • Během tábora pravidelně stan kontrolovat a upozorňovat na případné problémy před celým táborem (např. že jste našli pod postelí spadlou knihu, která se mohla v případném dešti poničit).
Pestrá nabídka titulů je důležitá. S výběrem nám mohou být užitečné starší děti.
Viditelné označení stanu zvenku zve dovnitř. Je to skvělé lákadlo.

Jak vybrat vhodné knihy, jak podpořit čtenost

Ideální je mít rozmanitou nabídku titulů i žánrů. Stan nemá za cíl  táborníky vzdělat pouze v jednom jediném směru jako například v Petrarcových sonetech Lauře. Ale třeba i ty si někdo rád přečte. A někdo jiný sáhne po Čtyřlístku či po Rychlých šípech. Naším cílem pravděpodobně bude spíše vzbudit v zdětech zájem o četbu jako takovou. Proto je dobré nabídnout tituly jak pro nejmenší, tak pro starší děti. A když budou děti sem tam vidět i vedoucí, jak si čtou, tím lépe. Čím více budou čtenáři na očích, tím více dalších se k nim připojí.

Pochopitelně je dobré vybírat tituly, které nejsou při přečtení mladšími dětmi kontraproduktivní. Nebojme se sáhnout po těžších tématech, ale určitě je dobré se vyvarovat explicitním sexuálním tématům, pornografii, brutálním komiksům typu Sin City apod. Stejně tak nelze doporučit „bravíčkové“ fotoromány, jejichž výchovné působení je leckdy skutečně pod úrovní a hlavní hrdiny nelze svým chováním považovat za kladné vzory. Realita navazování vztahů je mnohdy více než nereálná.

Naopak není ke škodě v kontrastu k vážným a těžkým tématům či k poezii nutící k přemýšlení přiřadit i jednoduché oddechové čtivo. Pokud někdo začne tímto, proč ne. Pokud někdo zjistí, že mu četba těchto titulů přináší radost, prosím. Rozhodně je to kladná forma relaxace.

S výběrem titulů nám mohou pomoci starší děti, či mohou mít bibliostan přímo pod svou správou a naopak jim můžeme pomoci my. Výhodou je, že tito lidé mají mnohem bližší kontakt s dětmi v jejich věkové kategorii či k mladším a zkrátka ví, co je zrovna onou kanonizovanou literaturou. My jako dospělí naopak můžeme nabídnout tituly, které tyto děti neznají a obohatíme jejich výběr.

Stan je dobré viditelně označit i zvenčí, aby se na něj nazepomnělo a lákal čtenáře dovnitř. Také je možné umístit do něj v nějakou dobu táborové časopisy či v průběhu tábora dávat dovnitř nějaké věci, které pomáhají v táborové hře či udělají nálezci radost. I to bude táborníky motivovat k návštěvě.

Děti si do bibliostanu postupně navyknou chodit opakovaně.
Pestrá nabídka je základem. Vybere si každý.
Nebojme se ani oddychových komiksů.

Pravidla půjčování knih

Důležité je mít pravidla sepsaná a umístěná přímo v bibliostanu čtenářům na očích. Stejně tak je pravidelně připomínejme během tábora a hlavně před otevřením bibliostanu.

 • Půjč si jakoukoli knihu, ale chovej se k ní tak, abys ji vrátil ve stejném stavu, v jakém sis ji půjčil.
 • Zapiš na list papíru, jakou knihu si půjčuješ a uveď své jméno či přezdívku. Až knihu vrátíš, označ vrácení knihy fajfkou.
 • Pokud odcházíš z bibliostanu, postarej se o tom, aby byly knihy srovnané a na postelích – nikoli na zemi. Prosím, postarej se takto i o knihy, které sis nepůjčil ty.
 • Knihu si můžeš odnést i mimo bibliostan. Postarej se, aby se v pořádku vrátily. Knihy vrať nejpozději do večerního nástupu. Můžeš si je půjčit hned další den ráno.
 • Knihy nikdy nenos mimo tábor a neodkládej je jinde, než ve svém stanu a v bibliostanu.
 • Pokud se bude kazit počasí a uvidíš bibliostan otevřený, řádně ho prosím zavři a zavaž plachtu. Ať nám knihy nezmoknou. Stejně tak to udělej v případě, že bude stan otevřený po večerním nástupu.
 • V bibliostanu se s nikým neper, nepošťuchuj a když by vás mělo být uvnitř moc, pak se domluvte, kdo si půjde číst před stan, „na stojáka“ či jinam.
 • Do bibliostanu je pod přísným trestem a ukrutným hněvem zapovězeno nosit jídlo, pití či jiné tekutiny, oheň, mazlavé věci, bláto a cokoli, co by mohlo poničit knihy.
 • Měj ze čtení radost a sdílej své zážitky s ostatními.
S kižními tituly je možné pracovat i během programů.
Bibliostan nabízí možnost individuální práce s dětmi.
Své čtenářské zážitky či "jen" názvy publikací si mohou čtenáři zapsat třeba do svých zápisníků.

Další možnosti práce s bibliostanem

Bibliostan nám pochopitelně nabízí celou škálu navazujících aktivit. Namátkou to může být následující:

 • Díky zapsaným výpůjčkám víme, které knihy jsou u dětí oblíbené. Můžeme se s nimi bavit o tom procč, co jim čtení přináší a pracovat s tématikou knih. Třeba i v případě motivace nejen táborových her.
 • Můžeme během poledního klidu uspořádat společné čtení vybraných knih či sdílení čtenářských zážitků mezi sebou.
 • Můžeme vybranou knihu číst na pokračování každý den třeba na dobrou noc.
 • Bibliostan lze využít i pro program tábora. Lze si představit jednotlivé publikace a číst si úryvky z knih. Dobrým příkladem může být online alternativa Předčítač.
 • Lze připravit hru, kde bude nutné nahlížet do jednotlivých knih a získat z nich nějaké informace. Ať už v podobě faktů, jmen postav, situací, nebo třeba šifer.
 • Též je možné nabídnout táborovým hlídkám možnost půjčit si knihu během hlídání tábora. Ale pozor, zde je nutné znát důvod proč hlídky máme. Pokud jde o zajištění včasného vzbuzení se, pak je to v pořádku. Jde-li nám o ostrahu tábora, pak čtení nebude dobrým prvkem, který náš výchovně-vzdělávací cíl podpoří.
 • Názvy nově objevených knih či jejich popisy, zajímavosti z nich aj. si mohou táborníci poznamenat do svých zápisníků. Aby se k nim později vrátili, či aby nezapomněli, co četli.
 • U dětí, kterým chceme věnovat více individuální péče (v době stýskání, ve chvíli, kdy s nimi trénujeme správnou výslovnost, či pro jiné cíle), můžeme pracovat s jednotlivými publikacemi tak, že si je půjčíme spolu s dítětem a samostatně se mu věnujeme.
 • Bibliostan by měl být kolektivně spravovaným zařízením, za které je zodpovědný každý táborník. Učíme tak děti vážit si společných a ostatně i osobních věcí.
 • V bibliostanu je možné mít umístěny i oddílové zkoušky, Stezky, zápisníky, zpěvníky, kronikyoddílové časopisy nebo třeba Karty ctností.
Předčítání z knihy o chladném poledním klidu
Bibliostan je ideálním místem pro umístění nejnovějších i starších čísel oddílového časopisu. Děti se pobaví o tom, co kdo napsal, zavzpomínají si u fotografií z proběhlých akcí a leckdy se i vzdělají. Anebo se u příspěvků zasmějí a to je také skvělé!
Karty ctností: I kdyby si přečetlo dítě náhodou jen jednu kartu díky návštěvě bibliostanu, bude to na něj mít pozitivní dopad.

Podělte se o vaše zkušenosti

Máte na táboře bibliostan či jeho obdobu? Budeme rádi, pokud se podělíte o vaše zkušenosti v komentářích níže. Rádi přidáme vaše tipy do článku a třeba je i sami zkusíme.

Zkušenosti od jiných kolektivů

Ivana Krumlová: My jsme knihovničku zavedli (myslím že trochu inspirováni vaším stanem, ale už si to nepamatuju jistě) asi čtyři tábory zpátky a bývá oblíbená, obsah moc centrálně nekoordinujeme, prostě někteří vedoucí doma vyberou pár knížek, o kterých si myslí, že by se někomu mohly líbit. Snažíme se vybírat věci, které se čtou rychle nebo se z nich dá přečíst jen část – komixy, povídky, encyklopedie… protože toho času na čtení na táboře není až tak moc. Občas i nějaké dítě přihodí knížku, co má s sebou. A pak samozřejmě kroniky, zpěvníčky a různé materiály z tábora, třeba loni jsme měli sepsanou historii fantasy světa, kde se nacházíme. Akorát každý rok měníme tábořiště, takže prostory pro knihovničku jsou dost různé. Volný stan nám na to zatím nikdy nezbyl, většinou se snažíme vyrobit nějakou poličku nebo alespoň stůl někde v jídelně nebo na jiném zastřešeném místě.

František Vlach: Ještě lepší nežli podsada může na knihovničku být tee-pee, tam se vejde více táborníků a mohou si zvolit pohodlnější pozice na čtení (hodí se proto tam mít karimatky, deky apod.). Sdílení je pro ně tak ještě příjemnější.

Pokud někteří vedoucí přivážejí knihy, které jsou pro ně cenné, osvědčilo se nám označit je červenou nálepkou, která značí, že tyto není povoleno vynášet z knihovničky ven.

Pokud máte celotáborovou hru, „červenou niť“, nebo jednotlivé tématicky zaměřené hry, hodí se mít ty knihy, z jejichž příběhů legenda vychází. My jsme tenkrát měli červenou niť „kouzelná knihovna“ a každý den nebo možná každá hra vycházela z jiné knihy a každý vedoucí, který nějakou aktivitu chystal, měl za úkol takovou knihu přivézt. Světe div se, děti – alespoň některé – opravdu hojně využívaly volný čas k tomu, aby si četly příběhy, které krátce předtím prožívaly ve hrách.

Dále se hodí mít rozličné žánry, kromě klasických knih třeba také hojně ilustrované knihy, komiksy, grafické romány, pro některé děti (nejenom ty mladší!) to může být lákavější, stravitelnější.

Menhart: Přišlo by mi zajímavé, kdyby každa kniha v bibliostanu měla i nějakou otázku z obsahu (třeba určenou tím, kdo knihu zapůjčil). Úkolem by bylo po přečtení knihy otázku správně zodpovědět.

Trochu něco podobného jsme dělali pro Noc s Andersenem a dávám to tu ve známost:
http://www.iklubovna.cz/clanky/otazky-z-foglarovek-3387

Tipy na knihy do bibliostanu

 • 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo
 • A jako Antarktida
 • Bear Grylls – Příručka pro zažínající dobrodruhy
 • Big Wolf
 • Blues pro ztracenou holku
 • Bylo nás pět
 • Cesta do středu Země (komiks)
 • Co vyprávěla dlouhá chvíle
 • Čtyřlístek
 • Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí
 • Deník Dory Grayové
 • Děsivé dějiny
 • Dobrodružství Toma Sawyera
 • Domeček plný koleček
 • foglarovky (čím více, tím lépe)
 • Havraní poštou
 • Hodný, zlý a 7 příšerných
 • Holčička, která nemohla snít
 • Hrabě Monte Christo (komiks)
 • Hraničářův učeň
 • Ikabog
 • Kabát a kabelka
 • Kačeří příběhy
 • Kdyby byl krtek velkej jako prase
 • Kniha džunglí (komiks)
 • Knihy Pavla Čecha
 • Kytice
 • Legenda o Podkinovi Jednoouškovi
 • Lichožrouti
 • Listonoš vítr
 • Luna a ryba
 • Mládí v hajzlu
 • Modrá pětka
 • Myši patří do nebe
 • Na seně
 • Na výletě s Mary Poppins
 • Nazí
 • Pampe a Šinka
 • Past na korunu
 • Povídání o pejskovi a kočičce
 • Prašina
 • Pravda o hovínku
 • Projekt pes
 • Překlep a Škraloup
 • Příručka mladých svišťů
 • Příručka pro kluky dobrodruhy
 • Robinson Crusoe (komiks)
 • Rychlé šípy
 • Safíroví ledňáčci a Glutaman
 • série Amulet
 • série Dobrodružství ve velehorách,v džungli, na poušti, na moři
 • Stezka odvahy
 • Strážci země
 • Tajný život Loly
 • Tatínek není k zahození
 • Transport za věčnost
 • Velké dobrodružství Pepíka Střechy
 • Volání divočiny (komiks)
 • Vynálezci a objevitelé
 • Zahádky
 • Záleskautky
 • Zlatý kompas
 • Ztracený na nevděku

5 komentářů

Menhart · 8. 8. 2022 v 11:24

Přišlo by mi zajímavé, kdyby každa kniha v bibliostanu měla i nějakou otázku z obsahu (třeba určenou tím, kdo knihu zapůjčil). Úkolem by bylo po přečtení knihy otázku správně zodpovědět.

Trochu něco podobného jsme dělali pro Noc s Andersenem a dávám to tu ve známost:
http://www.iklubovna.cz/clanky/otazky-z-foglarovek-3387

Opičák · 8. 8. 2022 v 11:27

Super tip, díky za něj! Doplníme do textu.

Improtábor aneb improvizace level masterclass - ODDÍL POUTNÍCI · 19. 7. 2022 v 10:37

[…] Bibliostan na táboře: Vedeme děti ke čtenářství […]

Opičák: Ohlédnutí se za etapou hlavasování oddílu - ODDÍL POUTNÍCI · 14. 8. 2022 v 12:43

[…] U přesdílených příspěvků, které zajímají i jiné cílové skupiny, než naše členy (bibliostan, témata kolem Jaroslava Foglara atd.) dosahujeme běžně zásahu kolem 10.000 lidí. Běžné […]

Ohlédnutí se za etapou hlavasování oddílu – vOPičín · 8. 10. 2022 v 16:27

[…] Bibliostan na táboře: Vedeme děti ke čtenářství […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *