Základní oddílová zkouška: pozorování

 • Usaď se někde v přírodě (les, louka, nebo i zahrada) a pozoruj alespoň 15 minut okolí. Zaznamenej co nejvíce živých organismů (od rostlin – zkus je určit, přes ptáky po hmyz, který leze v trávě). Udělej o svém pozorování záznam do Poutnického zápisníku a předlož jej pro splnění tohoto bodu k nahlédnutí.

Základní oddílová zkouška: ptáci

 • Poznáš podle obrázků alespoň polovinu z těchto uvedených ptáků. Všechny měj s popisem zakreslené ve svém Poutnickém zápisníku a ukaž je u zkoušky.

 

  vlastovka-obecna-nahled

sojka-obecna-nahled

straka-obecna-nahled

spacek-obecny-nahled

vlaštovka obecná

sojka obecná

straka obecná

špaček obecný

  konipas-bily-nahled

  lednacek-ricni-nahled

  kos-cerny-nahled

cap-bily-nahled  

konipas bílý

ledňáček říční

kos černý

čáp bílý

  sykora-konadra-nahled

  datel-cerny-nahled

  strakapoud-velky-nahled

  koroptev-polni-nahled

sýkora koňadra

datel černý

strakapoud velký

koroptev polní

Základní oddílová zkouška: herbář

 • Ke zkoušce přineseš vlastnoručně zhotovený herbář, který má nejméně 5 listů A4 z tvrdého papíru nebo čtvrtky. Čtvrtky svaž, nebo je vhodně uprav, aby se nerozpadaly. Každý list ať obsahuje mimo vzorku rostliny:

 

 • jméno rostliny (česky i latinsky)
 • místo sběru a jeho stručný popis (louka, les, atp.)
 • početnost (na místě jich bylo hodně, málo…)
 • při jakém počasí jsi sbíral
 • datum sběru
 • První list: nadpis, jméno autora a místo vyhotovení

 

Herbář si můžeš doplňovat i po splnění tohoto bodu.

Základní oddílová zkouška: listy

 • Ukážeme Ti čtyři listy stromů z uvedených dvanácti a ty je správně pojmenuješ a řekneš, jaké jsou jejich plody.

dub-nahled

  habr-nahled

  buk-nahled

osika-nahled

dub – žaludy

habr – oříšek v listenovém obalu (křídle)

buk – bukvice

osika – zelenohnědé tobolky

briza-nahled

lipa-nahled

jasan-nahled

  javor-nahled

bříza – okřídlená nažka, která je součástí jehnědy

lípa – oříšek, semeno

jasan – křídlaté nažky

javor – dvounažka

topol-nahled

vrba-nahled

jerab-nahled

kastan-nahled

topol – nazelenalé tobolky

vrba – nažloutlé tobolky

jeřáb – rudé kuličky

jírovec (kaštan) – kaštany

Základní oddílová zkouška: dělení rostlin

 • Dokážeš vysvětlit dělení rostlin na byliny a dřeviny a vyjmenuješ příklady, a to nejméně pět z obou skupin. Provedeš si o tom zápis do Poutnického zápisníku a předvedeš jej u zkoušky. Můžeš přiložit i obrázky rostlin.

 

Bylina je rostlina, která má nedřevnatějící nadzemní stonek.

 • drobnička
 • banánovník
 • vinná réva
 • ostružník
 • měsíčník

Dřevina je cévnatá vytrvalá rostlina, se schopností druhotného tloustnutí dřevnatého stonku.

 • jedle
 • smrk
 • vřes
 • rybíz
 • palma
 • aloe

Základní oddílová zkouška: úvodní slovo

Zkouška? A proč?

Většina celého dění v oddíle je jen jiný svět, je to jedno z podobenstvích skutečného světa kolem vás.

Zde si můžete tak říkajíc nanečisto vyzkoušet jednání mezi lidmi, emoce kladné i záporné, postoje a role, které budete jednou v životě zastávat, můžete poznat hodnotu přátelství, důvěry, ale i slibů a jejich splnitelnost.

Přesto, že zde v našem oddílovém konání nejde pokaždé o život, učíte se plnit sliby, být přáteli, vládnout svým emocím
a jednat s ostatními.

I když na konci této stezky nebude postavená pro nikoho slavobrána, je ctí po ni jít.

Tou největší odměnou může být pro každého pocit, že to dokázal, že se naučil něčemu novému, co může předávat dál, co má smysl a co nás spojuje při všech našich setkáních kdekoliv.

Ať se těchto pár stran ve vašich rukou nestane jen bezcenným popsaným papírem!

 

Světlo vašim krokům, Poutníci.

znak-barevny-nahled

Stezka odříkání

Tato Stezka tě naučí mnohému, ale hlavně trpělivosti a silné vůli. Rozhodni se moudře a zkus najít hranice své sebekontroly.

Je jen na tobě, který z bodů uděláš jako první a který jako poslední. Pokud budeš plnit bod mimo oddílové prostředí, plň ho čestně a buď sám k sobě spravedlivý, protože i tak se učíš něčemu potřebnému.

Za splnění všech bodů v této Stezce získáš Moudrost světle modré barvy, kterou nos s hrdostí a pýchou na své kmenové palestině.

 

Je tu však několik pravidel, které musíš dodržet:

1) Nesmíš plnit dva a více bodů současně, ale pořadí si určíš sám

2) Plnění Stezky ti nebude umožněno na letním táboře, protože by to bylo až moc jednoduché

3) O plnění bodu vždy informuj vedoucího

4) Nepovedené a povedené pokusy si zaznamenej do tabulky na konci Stezky

 

Hodně štěstí a světlo Tvým krokům, Poutníku!

 

Stahuj ZDE

Sázení stromu

strom-15-045-kopie-nahled

V příjemnou slunečnou neděli jsme se v rámci programu 72 hodin sešli před klubovnou, odkud jsme v nákupním vozíku převezli zhruba 4 metry vysoký javor ke gymnáziu Přípotoční. V nedalekém parku jsme měli s Prahou 10 domluvené místo, kam jsme strom zasadili. Práce nám trvala se vším všudy asi dvě a půl hodiny. V zemi nebyla totiž pouze hlína, ale kusy cihel, dlaždic a jiné suti, která zbyla ze stavby okolních domů. Strom jsme při vší slávě zalili a zatleskali si. Někteří šli domů, někteří pracovat do klubovny, která je téměř dokončená.

Stezka bylinkářství: praktická část

1) Ověření znalostí

Po splnění druhé části se tě může na jakékoliv oddílové akci kdokoliv z vedoucích zeptat na 5 nemocí, chorob nebo neduhů a ty musíš správně určit, jakou bylinou by ses ji pokoušel léčit.

2) Popíjení

Po dobu dvou týdnu budeš každý den pít (nejlépe ráno, na lačno) bylinný čaj. Pro každodenní konzumaci se hodí například nálev z lipového květu, ostružinových, jahodových lístků, heřmánku nebo kopřivy. Prohlásíš to na svou čest.

Největší podporovatelé

Podporují nás i další, kompletní seznam naleznete zde. Děkujeme!