Nám již známé rasy (průběžně přidáváme)

Marymeni

Vzhled, popis (tělesno)

Marymeni jsou upíři, to znamená, že sají krev.  Nesají ji však známým upírským způsobem. Jejich ústa nejsou schopna přijímat potravu, živí se výhradně krví svých obětí a k tomuto účelu mají uzpůsobeny ukazováčky na obou rukou, kde místo nehtu mají dlouhý ostrý dráp, v němž je kanálek, kterým je krev oběti odváděna do Marymenova těla…

Marymeni jsou predátoři – dravci pro všechny ostatní suchozemské živočichy. Nepohrdnou ani zbloudilými jedinci z rozumem nadaných ras, ale hustě osídleným místům se zpravidla vyhýbají. Jsou to samozřejmě noční tvorové a za světla téměř nevidí. Za tmy se ovšem plně projevují jejich schopnosti. Jsou mrštní a silní.

Nejvíce se podobají lidem současné éry.

Jejich oči mohou za tmy vyzařovat světlo!

Vlastnosti (duševno)

Jedná se o rozumem nadanou rasu, která je však pro svůj způsob života pokládána za rasu páchající zlo. Protože jsou od přírody Marymeni dravci, využívají svou inteligenci hlavně ke lstivému lovu.

Přes různé legendy, které se mezi ostatními obyvateli Omegy vyskytují, neovládají Marymeni magii, ale využívají magické moci svých spojenců.

Um, rozum, jazyk a písmo

Marymeni jsou mistry v ukrývání v terénu. Jejich lstivost je pověstná. Jedinou možností, jak se uchránit napadení ze strany Marymenů, je neposlouchat svůj strach, ale naopak intuici. Vyhnout se nebezpečí za strany Marymenů umí především osoby nadané magickými schopnostmi.

Již tu jsou zmínky o inteligenci Marymenů. Tyto bytosti jsou schopny rychle se poučit z vlastních chyb a jsou bleskurychle schopné využít i chybu protivníka. Lehce se přizpůsobují novým podmínkám, jediné omezení je v jejich očích, které dost dobře nedokážou vnímat světlo.

Jejich jazyk je zvláštní, je to změť různých zvuků, od mlaskání, sykot až po mručení. Pro dorozumívání hojně využívají i vrčícího dřívka, které nosí při sobě. Není známo žádné písmo, které by Marymeni používali. Dokážou se však dobře naučit jazyky ostatních ras a to především psanou podobu. Pokud mluví, mají tendenci chraplavě šeptat. Tímto způsobem se také dají rozpoznat od jedinců z ostatních ras. Používají totiž k maskování i převleky a lehce napodobí styl pohybu jakéhokoliv tvora.

Společnost, rozšířenost

Marymeni běžně žijí v rodinách, starajících se o své děti. Sdružují se do malých osad, ale neutvářejí žádnou vyšší společnost. Jsou rozptýleni především v Ofiliánské říši, ale je možné se s nimi setkat prakticky kdekoliv.

Ofiliáni a Marymeni jsou velmi dobří spojenci. Navzájem si vyhovují a využívají svých schopností. Toto soužití je přínosem pro obě rasy.

Přátelé – nepřátelé

Pokud u některých ras vzbuzují Ofiliáni respekt a strach, pak výskyt Marymenů v kraji dokáže způsobit hrůzu i paniku. Marymeni nemají nepřátele, s výjimkou Ofiliánské rasy všechny ostatní živé bytosti vnímají jako možné oběti.

Oblečení

Marymeni používají výhradně oděvy, který splynou s terénem. Protože se jedná o noční tvory, pohybující se hlavně za tmy, většinou nosí černý plášť, někdy i s kapucou. Nepoužívají žádné ozdoby, jejich styl je velice strohý, jediné zdobení, které lze někdy spatřit, je malování tváře, opět hlavně tmavými černými nebo rudě krvavými odstíny barev.

Obydlí

V ofiliánské říši si staví pevná kamenná obydlí bez oken, kterými dovnitř nepronikne světlo. V ostatních částech Země za zrcadlem jsou jejich obydlí velmi dobře skrytá, většinou jde o podzemní obydlí, nebo pevná sklepení opuštěných cizích staveb.

Obživa

Živí se výhradně krví, nic nechovají, nepěstují.

Věda a technika, víra a mýty

Marymeni přikládají důležitost pouze těm znalostem, které jsou nutné k jejich způsobu života. Ostatní znalosti, které mají, jsou odposlechnuty od ostatních ras.

Používají jednoduché nástroje, které však získali bud od Ofiliánů, nebo krádežemi u ostatních ras.

Mají množství legend a mýtů, udržují řadu svátků, ale není známa jejich víra. Předpokládá se však, že nějakou mají, jsou známy Marymenské talismany, u kterých se předpokládá duchovní obsah.

Zvláštní znamení, poznámky

Zapomeňte na všechny pohádky o tom, jak se upíři dají zničit slunečním světlem, zahnat česnekem, nebo umírají zasaženi stříbrnou zbraní. Marymeni jsou běžné živé bytosti, žádní čarodějové. V Marymena se také nikdo nemůže jen tak proměnit.

Ratiové

Vzhled, popis (tělesno)

Ratiové jsou inteligentní zvířata, velmi podobná lidem. Dosahují výšky kolem 140 cm a dožívají se průměrně 120 let.

Vlastnosti (duševno)

Této rase je vlastní být u někoho a sloužit mu, jsou nešťastní, pokud se mají starat pouze sami o sebe. Jsou spolehliví a bezelstní.

Um, rozum, jazyk a písmo

Ovládají veškeré činnosti, které jim někdo ukáže a předvede. Velmi lehce se učí všem myslitelným dovednostem. Sami ale nejsou zvídaví, pokud něco neumějí, nevědí si s problémem rady, chodí se ptát rozumnějších, zkušenějších. Od nich nečekají jen návod na řešení, ale samotné vyřešení problému.

Mají svůj vlastní jazyk, který se podobá arkasínštině, Arkasíni jim rozumějí. Psanou podobu svého jazyka však Ratiové nemají. Ovládají jazyk lidí a pokud již píšou, pak tímto jazykem.

Společnost, rozšířenost

Kdysi v dobách příchodu lidí do světa Omega se Ratiové k lidem přidali a již u nich zůstali. Žijí u nich jako jejich dobrovolní sluhové, pomocníci v domácnosti i ve všech oborech lidské činnosti.

Přátelé – nepřátelé

Ratiové jsou přátelští vůči všem ostatním rasám a vzhledem k tomu, že žijí u lidí, stojí i mimo rizika, která hrozí od Ofiliánů ostatním.

Oblečení

Oblékají se ryze prakticky, napodobují také arkasínské oděvy. Přestože žijí s lidmi, nepodléhají v oblečení jejich vlivu.

Obydlí

Protože žijí s lidmi, buď žijí přímo v lidských staveních (především ve městech), nebo si stavějí obydlí přímo sousedící se stavením rodiny, u které žijí.

Obživa

Společně s lidmi jsou chovatelé a pěstitelé i řemeslníci.

Věda a technika, víra a mýty

Veškeré znalosti o fungování světa, o technice a vědomosti jsou převzatém, odposlechnuté od lidí a Arkasínů. V jejich legendách se objevují představy o jejich vlastním vzniku. Na počátku světa prý existovala rostlina Ratiovník, na kterou spadl měsíční prach. Tato rostlina tím ožila a přeměnila se do podoby prvního Ratie.

Jiná pozdější legenda vypráví o Měsíci, jako o muži a o hvězdách, jako o jejich lidské rodině. Slunce je podle této legendy žena Měsíce. Pohádali se a proto na oblohu přicházejí každý v jiné době.

Ratiové věří, že ten z nich, který zemře, odchází na Měsíc, k prachu, který jej zrodil.

Zvláštní znamení, poznámky

Přes svou oddanost lidem, velice rádi komunikují s Arkasíny. Pokud by tato rasa stála o dobrovolné sloužící, pravděpodobně by Ratiové od lidí odešli. Ale Arkasíni sluhy nemají a ani nechtějí.

Narjové / Nařané

Vzhled, popis (tělesno)

Jejich původní jméno pochází z nariského „stranit se“. Nařané je vysvětlováno jako jiná podoba slova „neřag“, což v nariském jazyce znamená „osamocen“.

Narjové jsou zvláštní již tím, že nelze popsat jejich podobu. Ta je neznámá. Jsou to měňavci, schopní brát na sebe podobu kohokoliv (i čehokoliv), koho (co) spatří. Dávají si velký pozor, aby nebyli spatřeni ve své skutečné podobě. Někteří si toto skrývání vlastní podoby vysvětlují jejich možnou ohyzdností, může to také vyvolávat pocit tajemství – Narjové možná skrývají svou tvář, aby ji ukázali až ve chvíli, kdy bude ten nejsprávnější důvod…

Jediné znamení, že před sebou nemáme Arkasíny, nebo dokonce Voirdžíny, je tmavá skvrna, až velikosti palce, kterou mají Narjové na obou spáncích (avšak tato skvrna nemusí být na první pohled patrná).

Narjové se v průměru dožívají devadesáti sedmi let.

Vlastnosti (duševno)

O duševních pochodech Narjů je toho známo málo, Narjové jsou samotářské bytosti, nesdělují ostatním, o čem přemýšlí. Radost jim způsobuje, pokud mohou škodit, nebo ostatní obyvatele Omegy děsit. Zvláště, když na sebe mohou vzít podobu těch nejtemnějších bytostí Omegy, dělá jim to velké potěšení.

Um, rozum, jazyk a písmo

Jak již bylo psáno, Nařané jsou měňavci. Jsou opravdovými mistry převleku a napodobování. V tomto směru nemají žádné zábrany, dá se říci, že zde dosahují geniality.

Mezi sebou hovoří vlastním jazykem, kdysi dávno, když se objevili v Omeze, byl jistě známý, ale dnes nikdo mimo nich samotných jej nezná. Téměř všichni Nařané ovládají Arkasínštinu, kterou si zvykli používat. I jejich písmo se podobá arkasínskému, jde také o obrázkové písmo, ale Nařanské znaky jsou jiné, jednak svými tvary a také způsobem záznamu. Arkasínské jsou hlavně vytlačované do silné kůry, ty nařanské jsou převážně známé jako čtverce cca 2×2 palce velké, kreslené zvláštní tužkou modrou barvou podobné svou hustotou modré tuši.

Ví se, že palec považují za svou základní měrnou jednotku, prý právě kvůli skvrnám na svých spáncích. Jako další používají také přirozené míry: stopy, lokty i dlaně.

Společnost, rozšířenost

Jejich společenský život je minimální, stálejší svazky, rodiny, udržují jen při výchově potomků. Když tento dosáhne dospělosti, což je ve dvaceti tří letech, sotva dospělý jedinec odchází z domova a také rodiče se rozcházejí.

Na každý les v Omeze vychází jen určitý počet Narjů a to podle velikosti území. Každý jedinec ovládá část a respektuje samotu jiného jedince.

Přátelé – nepřátelé

Sami o sobě nevnímají Narjové žádnou z ras jako nepřátelskou. Jinak je tomu z opačné strany. Až na Marymeny, ke kterým si přece jen tolik nedovolí, ji všichni ostatní obyvatelé Omegy považují za jakýsi obtížný a život znepříjemňující hmyz.

Již od dětství je každý jedinec této rasy veden k tomu, aby škodil, aby měl radost, když druhé vyděsí tak, že vylekaná oběť až padne na zem. V jejich vědomí je silně zakořeněna mrzutost z dávného osudu jejich předků. Bláznivým chováním kompenzují tento pocit vůči světu, v němž jsou nuceni žít. Nemají však snahu cokoliv na této věci měnit, na rozdíl od jejich první generace v Omeze.

Oblečení

Narjové patrně nenosí žádné oblečení! To, co je vidět na proměněných Narjech v jakékoliv bytosti, oblečené do příslušných šatů, jsou zase jenom Narjové, tedy část jejich těla. Vše napodobují i vzhledem k počasí, není jim horko ani zima, dokážou se přizpůsobit jakémukoliv podnebí.

Vzhledem k tomu, že neznáme jejich skutečnou podobu, je jakákoliv úvaha o možném oblečení v jejich přirozené podobě pouze spekulací…

Obydlí

Narjové nestavějí žádné příbytky. Pouze v korunách stromů mají malá nenápadná sedátka a poličky a kolem nich na větvích připevněny vaky s bylinami, kořením a drobnými nástroji. Když prší, rozprostírají nad toto své místo ve větvích plachtu, která barevně ladí s okolím, takže ze země jí nelze rozeznat. V zemi, v okolí svých stromů, mají asi deset stop široké pečlivě zakryté jámy, v nichž shromažďují těžší a větší předměty.

Na spánek se nikam neukládají. Jednoduše se promění v část stromu, kmen, větev s listy a podobně. Takto proměněni spí, aniž by během spánku změnili polohu nebo nějak zásadně svou podobu.

Obživa

Ví se, že Narjové jsou sběrači a občasnými lovci. Ale dovedou se živit ještě dalším zvláštním způsobem. Mohou sát životní energii jiných bytostí. Daří se jim to poměrně často právě proto, že dovedou měnit svou podobu podle situace a nepozorovaně se tak ke své oběti přiblížit. Pokud někoho vystraší a chytí jej za obě ruce, oběť je v té chvíle zbavena značné části své energie a cítí se vysílena. Narjové však své oběti nezabíjí. Nechají je v klidu odejít se zbytky sil. Lékem na takové vysátí je odpočinek, spánek a posléze a příjem potravy.

Věda a technika, víra a mýty

Jejich poznatky o světě kolem nich jsou spíše jen odposlechnuté informaci, než jinak nabyté znalosti.

Téměř nevyrábějí žádné nástroje, jedním z mála předmětů, které vyrábějí, je jednoduchý tkalcovský stav, na němž vytvářejí plachty proti dešti do korun svých stromů. Jiné nástroje získávají od svých vystrašených obětí. Protože mají schopnost napodobovat, nečiní jim potíže používat kterýkoliv ze získaných nástrojů.

Věří, že jejich svět je vysoko na obloze, jednu z jasných hvězd považují za Namareniku, svůj domov, odkud přišli jejich předkové a když ztroskotali, zůstali navždy v pro ně cizím světě. Tato legenda však není pravdivá, i když jí bez výhrad Narjové věří. Ve skutečnosti jako Narjové přišli Bránou ze světa Kappa, nejsou stvořeni Atalem. Nepočetná skupina přišla získat vědomosti o zdejším světě. Ale došlo ke známé bitvě o Bránu a později již neměli možnost se vrátit zpět. Tehdejší generace Narjů zanevřela na všechny i na všechno, přijala podivně svůj osud, neboť změnila jméno rasy na Nařany a zvolila si odstup od ostatních rozumných bytostí.

Zvláštní znamení, poznámky

Spíše jen upozornění na závěr, stručná rekapitulace, nač je třeba dávat pozor při setkání s Narji – Nařany:

 

Proměňují se v cokoliv a kohokoliv. Raději se nejprve přesvědčte, že před sebou máte skutečnou bytost z Omegy a ne jen její dokonalou kopii. Dávejte pozor na zesílené kmeny stromů, balvany tam, kde byste je nečekali, hromady listí, hlíny a podobně.

Pokud vás vystraší, nezůstávejte na místě, nenechte se chytit za ruce, utečte. Jinak s největší pravděpodobností přijdete o značnou část svých sil. 

Šanyny

Vzhled, popis (tělesno)

Šanyny jsou veskrze krásné bytosti, lidé je nazývají vílami nebo bludičkami. Tvář má Šanyna usměvavou, podobá se lidem, její pleť může být světlá, narůžovělá, ale i tmavá až do hněda. Barva vlasů Šanyn je různorodá, pokrývá celou škálu možných přirozených barev, tedy lidsky přirozených… nenosí krátké vlasy, většinou si je nechávají splývat přes ramena. Šanyny mají malé nenápadné uši, jejich oči jsou velké a hluboké, vyskytují se v množství odstínů od světle modré, přes zelenou a hnědou až do černé.

Působí dojmem křehkých bytostí, které odfoukne vítr. Ale jsou to bytosti stejně hmotné, jako bytosti jiných ras Omegy. Pouze jejich celkový zjev, umocněný ladným pohybem, vyvolává ten pocit křehkosti.

Vlastnosti (duševno)

Šanyny bývají považovány za velmi inteligentní rasu, nasvědčuje tomu i jejich blízký vztah k Voirdžínám. Ale o jejich vlastních myšlenkových hnutích není známo téměř nic.

Dokážou velice dobře v myšlenkách komunikovat s Voirdžínami, avšak ne mezi sebou.

Jiná duševní vlastnost, vymykající se běžným vlastnostem ostatních ras, není známa.

Um, rozum, jazyk a písmo

Jejich úzký kontakt s Voirdžínami způsobuje, že se v mnohých situacích staví do stejných pozic jako Voirdžíny. Nedá se lehce rozeznat, který čin vychází bezprostředně z jejich vědomí a který je způsoben pouze přenesením myšlenek Voirdžín.

Šanyny nemají žádný jazyk v našem známém pojetí, ani písmo. Komunikují mezi sebou pomocí hudby, beze slov a tělem – mimikou a tancem. Zpívají, ale jejich písně neznějí jako lidské písně, je to řeč, která je pro ostatní krásný, ale tajemný harmonický zvuk. „Mluví“ takto jak pomocí hlasivek, používají ale i různá pískadla a pískátka, která jsou schopná vyloudit zvuky – tóny. Takto komunikují mezi sebou, ale s Voirdžínami komunikují pomocí přenosu myšlenek.

Šanyny mají stoprocentní paměť, tak zvanou paměť fotografickou, Jsou schopny, narozdíl třeba od lidí, reprodukovat informaci i po dlouhé době v nezměněné podobě. Pro tuto vlastnost je Voirdžíny využívají jako posly zpráv. Tato služba Voirdžínám je ze strany Šanyn naprosto dobrovolná, jejich vztah je podobný jako vztah Ratiů k Lidem, ale zde je více ze strany „silnější“ rasy provázen úctou a souzněním myšlenek.

Tyto „víly a bludičky“ mají vnitřní sílu, které mohou Lidé podlehnout. Stejně jako v pohádkách a legendách se lidé – mládenci – mohou do Šanyn zamilovat. Ale Šanyny se na rozdíl od pohádek nikdy neproměňují v Lidi… Šanyny jsou si této síly dobře vědomy a chrání se jí zneužívat.

Společnost, rozšířenost

Šanyny jsou bytosti zakládající rodiny. Pokud se dvojice rozhodne pro společný život, většinou se již nerozlučuje. O výchovu dětí se převážně starají šanynští muži! I proto je patrně pojmenování této rasy v ženském rodě, protože jsou to právě ženy, které jsou spatřovány jako „víly“, zatímco muži jsou téměř neznámí. Stejná neznámá jsou však i jejich děti. Má se za to, že vyrůstají v hlubinách pralesů, možná stejných, jako děti Voirdžín.

Tato rasa netvoří žádné vyšší organizované struktury. Je rozšířena po celé Omeze, Šanyny provázejí Voirdžíny jako jejich pomocnice, ne však jako služky, byť je jim služba Voirdžínám vlastní. Je v jejich přirozenosti pomáhat dobrým silám, činí tak ze své svobodné vůle.

Přátelé – nepřátelé

Již je tu psáno o jejich vztahu k Voirdžínám. K ostatním rasám se chovají s úctou i s respektem k odlišnému životnímu stylu. Nemají žádné nepřátele, ostatní si jich váží. Stejně jako Voirdžíny přinášejí ostatním mír a klid, ať už je tato síla původem od Voirdžín nebo jejich vlastní.

Šanyny sami o sobě zlu nerozumějí, nedovedou se bránit temným silám, nechápou léčky, úskoky, ani přetvářku a faleš. Jen blízkostí Voirdžín jsou chráněny proti síle Marymenů a dalším bytostem, které by jim snad chtěly škodit.

Oblečení

Jejich šaty jsou jedním slovem vzdušné. Převládající barva je bílá, zdobená barvami přírody. Hojně využívají květiny, ať již vpletené do vlasů nebo jako ozdobu na šatech.

O vnitřní síle Šanyn již byla řeč. I o tom, že jsou si této síly vědomy. Proto zakrývají své tváře a někdy i rozpuštěné vlasy závojem. Byť může právě toto u lidí vyvolávat touhu odhalit jejich tvář, je tato touha méně nebezpečná, než sama síla Šanyn pro lidi. Toto napětí vedlo patrně ke vzniku množství lidských legend, v nichž Šanyny vystupují s různými jmény, podobami i vlastnostmi.

Obydlí

Jak málo je známo o rodinném životě Šanyn a výchově dětí, tak je tomu i o staveních, v nichž žijí. Má se za to, že obydlí Šanyn se podobá obydlí Voirdžín, je jednoduché, ale útulné. Tyto bytosti však nejsou závislé na svých domech, jejich domovem jsou hluboké pralesy. Nečiní jim sebemenší problém opustit místo a odejít jinam, převážně s Voirdžínami, které, jak známo, také často mění svá působiště.

Obživa

Šanyny nic nepěstují, neloví, pouze sbírají lesní plody – ovoce, pijí i nektar z květů. Jinak jsou zřejmě závislé na Voirdžínách, od nichž získávají vše ke své obživě.

Věda a technika, víra a mýty

Není známo, že by se Šanyny zabývaly něčím, co se týká vědy a techniky. Veškeré poznatky o světě kolem sebe mají zprostředkované od Voirdžín. Při myšlenkových spojeních se Šanynám dostalo jistě množství vědomostí od Voirdžín, ale Šanyny nejsou schopné těchto informací využít. Ani je ke svému způsobu života nepotřebují.

Jejich víra není známa, stejně jako není známa víra Voirdžín…

Protože Šanyny nepoužívají psané slovo, jejich mýty jsou známé prostřednictvím Voirdžín. Nejznámější legenda je o jejich stvoření. Podle této představy jim vdechl život stejný Mistr Atalův, jako Voirdžínám. Prý mu při stvoření Voirdžín zbyla energie, ale nebylo jí tolik, aby mohl stvořit další rasu silnou a duchem velmi nadanou. Přesto bylo této energie tolik, že jí nechtěl promarnit. A tak vytvořil Šanyny…

Zvláštní znamení, poznámky

Závoj snímají Šanyny v soukromí svých rodin nebo tuto výsadu přenechávají Voirdžínám, v jejichž blízkosti žijí.

Jsou natolik spjaty s Voirdžínami, že nemají své vlastní svátky a přejímají svátky a slavnosti Voirdžín. Dary a „nadílku“ si odnášejí do svých příbytků, kde se radují ve svém rodinném kruhu.


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..