Březové lístky jsou neformálním a velmi důvěrným oceněním dobrovolných vedoucích, kteří své schopnosti předávají mladším kamarádům v mimoškolních kolektivech dětí a mládeže. Toto ocenění se v mnoha různých sdruženích používá již téměř 30 let a nehynoucí zásluhu na jejich vzniku má Jan Šimáně, přezdívkou Galén.

NAŠE SPOLKOVÁ PYRAMIDA

Z důvodu osamostatnění Poutníků od původní organizace se pyramida roztříštila. Zachovali jsme pouze současné členy, kteří vstoupili pod nový spolek vedený pod Asociací TOM.

Celostátní pyramidu naleznete na brezovylistek.cz

Michal
Bláťa
Opičák
Pajdák
Bára
Vlčice
Pytlák
Brňák
Fík
Pěnkava
Bebina
Koza
Tygr
Soňa
Drak
Firefox
Fčela

OBECNĚ

Bříza je nepřehlédnutelný strom mírného podnebí vyskytující se na celém světě. Její všestranné využití ji předurčuje k jisté úctě – všechny přírodní národy vždy využívaly jejího dřeva, kůry, větviček, listí,… A navíc: bříza je strom, jehož dřevo a kůra hoří i v nepohodě a dešti. Právě proto je nám symbolem přátelství za všech okolností – i když v něm třeba zrovna nesvítí slunce, prostředí není příliš příjemné a člověk by nejraději od všeho utekl. A to něco, co ho nutí, aby ještě setrval a pracoval pro ostatní, to je vlastním posláním Březových lístků.

Březové lístky jsou velkou příležitostí pro všechny, kteří se z vnitřního přesvědčení zabývají prací pro děti a mládež. Je to forma vzájemného hodnocení přínosu pro mladší, kde tolik nezáleží na čase, kvalifikaci či názvu a poslání organizace, ale jen na poctivosti, chuti něco pořádného dělat, smyslu pro čest a nadšení.

Březové lístky neznají hranice, protože vycházejí ze základních lidských vlastností. Hnutí je proto určené všem, kteří se rozhodnou jednat podle vnitřních zásad Březových lístků a jsou ochotni nést myšlenky zásad celým svém životem. Odměnou je pocit dobře vykonané práce, pocit užitečnosti a vytvoření pohody a spokojenosti ve svém okolí. Vnějším znakem celého hnutí je odznáček Březového lístku příslušné barvy.

Březovými lístky se navzájem (zejména však směrem zdola nahoru) oceňují lidé, kteří ve prospěch naší společnosti nezištně a dlouhodobě pracují s kolektivy dětí a mládeže či svojí systematickou prací jejich činnost významně podporují. Spolu s odznakem příslušného stupně se vyznamenanému předává diplom s podpisy všech, kteří s tímto důvěrným oceněním souhlasí.

PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ

  • První tři podepsaní jsou z nejlepších přátel navrhovaného a ručí ostatním za to, že Březový lístek je udělen do správných rukou.
  • Udělení je platné tehdy, je-li potvrzeno desetinásobnou silou podpisů. V závorce za podpisem se uvádí „síla“, t.j. stupeň Březového lístku, jehož je podepsaný nositelem. Podpisová síla všech se sčítá, např. zelený stupeň potvrdil 1 žlutý, 2 světlemodří a 3 zelení, čili 4 + 4 + 3, přesah je vítán.
  • Vyšších stupňů může být uděleno maximálně polovina ve srovnání s počtem nositelů nejbližších nižších stupňů. Tím se vytváří zdravá přirozená přírodní „pyramida“. Např. žlutý Březový lístek může být udělen jen tam, kde už existují 2 tmavomodří, 4 světlemodří a 8 zelených nositelů.
  • Březové lístky se udělují postupně od nejnižšího po nejvyšší. Dlouholetým vedoucím, kteří žili ne svou vinou mimo naši pozornost, lze výjimečně udělit hned 2. stupeň. Pokud nositel v práci nepokračuje, nebo se i proviní, dosažený stupeň se mu neodnímá. Odpočívající, nečinní a zemřelí se do pyramidy nezapočítávají.

STUPNĚ, BARVY A HODNOTY BŘEZOVÝCH LÍSTKŮ

StupeňBarvaPřibližná činnost pro dosažení stupně
1zelenýZelená barva je barvou probouzející se přírody – znamená „volno“, začátek, jaro a naději v pokračování života. Udílí se vynikajícím členům kolektivů (instruktorům i dětem) za činnost, která je příkladem pro ostatní.
2světlemodrýSvětlemodrá je barvou čisté letní oblohy a symbolizuje nabídku rozletu k výšinám, která vyžaduje pevné rozhodnutí i odvahu. Udílí se patnáctiletým (i starším) za věrnost mladým ideálům a trvalou pomoc mladším.
3tmavomodrýJe symbolem osvěžující a chladivé pitné vody ve studánce. Uděluje se za poznání a osvojení praxe i teorie všem, kteří získané znalosti předávají mladším (vedení skupiny přátel a kamarádů, kolektivu, týmu, oddílu…).
4žlutýJe symbolem životadárného Slunce a plamene zářícího do tmy. Patří těm, kteří své zkušenosti i vědomosti předávají ostatním (vedoucí úspěšných kolektivů s pevným řádem a tradicemi).
5červenýJe symbolem dozrálých plodů přírody. Nositel sám je pro ostatní příkladem, předává konkrétní zkušenosti i za hranice svého vlastního kolektivu.
6karmínovýPředstavuje barvu právě kaleného kovu. Nositel se dokáže orientovat ve spletitých situacích vzájemnosti i konfliktů, dokáže radit i předávat zkušenosti rozsáhlému okruhu spolupracovníků či kamarádů, dokáže organizovat setkání, srazy a výměny zkušeností.
7bílýBílá je barva čistoty, cti, charakteru a míru. Životní úsilí nositele se znovu barví do oslnivé barvy světla, zářného příkladu. Zná cíl své činnosti a jeho koncepce je přijatelná i ostatními. Je koordinátorem práce (akcí) různých kolektivů.
8šedýŠedá je barvou zralosti, vědění a životní moudrosti, je symbolem bohatých zkušeností. Je určen všem, kteří neztratili životní elán a pomáhají svými zkušenostmi vychovávat mladé lidi (organizátoři táborových škol, výměn zkušeností).
9černýHusitská černá je barvou nesmiřitelné kritiky nedostatků, překonávání překážek a zármutků, ale zároveň i vedení cestou vzhůru. Značí vyvrcholení cesty i života. Patří všem, kteří si udrželi kontinuitu vývoje a dokázali ovlivnit mnoho kolektivů, z nichž většina prokázala správný směr své činnosti.
10broznovýJe určen těm, kteří výrazně ovlivnili činnost kolektivů místní úrovně. Nositelé mají soustavné kontakty s ostatními kolektivy.
11stříbrnýUděluje se těm, kteří aktivně působí v širokém územním okruhu, organizátorům celostátních her, programů, výměn zkušeností…
12zlatýJe nejvyšším a posledním oceněním. Získává ho ten, kdo výrazně ovlivnil činnost dětí a mládeže v celé republice.

Největší podporovatelé

Podporují nás i další, kompletní seznam naleznete zde. Děkujeme!
Libí se vám naše činnost? Vidíte v ní smysl? Podpořte nás - možností je mnoho.
customHeadersheaderEnd