zapalovac_final
0
absolventů
kurzu Zapalovač
0
v tomto roce proběhl
první ročník​
0
počet spolků (oddílů),
odkud účastníci přišli
0
počet hlavních spolků
a samostatných organizací

Zapalovač 2023

0%
KURZ JE NAPLNĚN Z 0 %
leden/únor 2023, zatím neupřesněno

Čas zahájení: neupřesněno
Čas rozloučení: neupřesněno

! POZDNÍ PŘÍJEZDY ANI DŘÍVĚJŠÍ ODJEZDY NEJSOU MOŽNÉ S OHLEDEM NA CELISTVOST KURZU !

Místo: Skautská základna Vinice v Pardubicích (více info)

Strava: V ceně :O To je víc, než strop. To je ROOFTOP!

Spaní: Na karimatkách ve vlastních spacácích. Objekt je vytápěn.

Vybavení: Běžné kuchyňské vybavení, lednicem, sporák, mikrovlnka, sprchy, sociálky… 

Cena: Vzhledem k tomu, že si za to jako lektoři nic nebereme, cena pokrývá pouze ubytování, stravu a materiál. Celková cena je 1200 Kč (což je 300 Kč/den) (umíme vystavit potvrzení, kdyby někdo potřeboval – dejte vědět předem, potřebujete-li). Pokud je u tebe problém cena, ozvi se. Nějak to vymyslíme.

 


Stornopodmínky: Pokud se stane, že se akce bude muset zrušit z důvodu vládních nařízení v opatření proti koronaviru, vracíme celou částku.

V případě, že zruší svou účast přihlášený účastník, vracíme peníze následovně:

 • Více než 30 dnů před akcí: v plné výši
 • 30 až 7 dnů před akcí: 800 Kč
 • 7 a méně dnů před akcí: 500 Kč
 • V případě, že za sebe odhlášený účastník sežene náhradu či se podaří sehnat náhradu nám, vracíme samozřejmě plnou výši. 🙂

PŘIHLÁŠKA DO KURZU ZAPALOVAČ 2023

Pro ročník 2023 přijímáme 30 účastníků.

Přihlas se včas, ať máš místo jisté. Klidně vyplň přihlášku hned teď.

Ze zkušenosti víme, že se dlouho nic neděje a pak se přihlásí všichni a někteří litují, že se na ně nedostalo. Neváhej a podej přihlášku již nyní.

Přihlášení účastníci:

Nahrávám data o přihlášených prosím vyčkejte …

Co je to kurz Zapalovač

Chceš se dozvědět něco více o práci s dětmi, jak a proč funguje oddíl nebo proč jsou důležité oddílové tradice ale nebaví tě prosté přednášky? Chceš se inspirovat z jiných zdrojů, nebo tvůj oddíl nic podobného nenabízí? Chceš poznat další lidi, kteří jsou do práce s dětmi stejně nadšení? Chceš nová oddílová přátelství a mít možnost účastnit se různých setkání napřesrok? Pak pro tebe máme výzvu!

Přihlas se (a přijeď) na víkendový kurz Zapalovač pro začínající a budoucí vedoucí a nebudeš litovat! Dozvíš se spoustu užitečných informací, naučíš se mnoho nových věcí a v neposlední řadě potkáš partu nových kamarádů z řad lidí, co nadšeně pracují s dětmi, mládeží i dospělými.

Jedinečnost kurzu Zapalovač spočívá v tom, že protíná různé spolky. Setkávají se účastníci ze spolků jako Skaut, TOM, MOP, ČSOP, Pionýr, Sokol, Duha, ale i méně tradiční jako třeba Spolek evropských bojových umění. Můžeš o to více poznat jak to dělají jinde, jaké tradice udržují a zároveň ostatní obohatit. 

Pokud je ti 14 a více let, neváhej se přihlásit. Horní hranici neomezujeme, ale doporučujeme zhodnotit si, nakolik už oddílové prostředí znáš. Zkrátka pokud jsi už něčím prošel, možná není tento základní kurz pro tebe. Můžeme ale doporučit odbornější.

UČEBNÍ MODEL KURZU ZAPALOVAČ

VZDĚLÁVACÍ BLOKY

 • Zahájení + seznamka

  Probouráme prvotní ledy, přešlapávání na místě, pocity trapnosti a poznáme se navzájem. Řekneme si, jaká jsou očekávání jednotlivců od tohoto kurzu.

 • Představení oddílu v jedné větě

  Navzájem si řekneme z jakých spolků pocházíme, co jsou naše specifika, kdo vlastně jsme.

 • Motivace vedoucího

  Vědět, co je to motivace a jaké jsou časté druhy motivace vedoucích, znát Maslowovu pyramidu, uvědomit si, co motivuje účastníky k práci s lidmi, vědět, co jim pomáhá v době vyčerpání, znát motivace ostatních vedoucích

 • Deskovky

  Pobavíme se o zajímavých deskových hrách. Zjistíme jaká může koho zaujmout. Probereme jejich typy od postřehových ke strategiím. Nakonec bude možnost si deskovky půjčit a hrát je třeba celou noc.

 • Rozcvičky

  Ráno se vždy rozpohybujeme a získáme tipy na rozcvičky hrou. Rozcvičky nemusí být pouhé rozhýbávání se ala cvičení ve Snídani s Novou. Naopak jdou dělat tak atraktivně, že i vedoucí na táboře budou na rozcvičkách rádi. Rozespalí, ale rádi. Po ránu nás to příjemně nakopne.

 • Bezpečnost

  Uvědomit si, že lze minimalizovat riziko, získat základní přehled o právním rámci v oblasti oddílů/táborů, seznámit se s incident reportingem, znát pravidlo pozastavení se a promýšlení rizik

 • Plánování schůzky a výpravy

  Plánování schůzky a výpravy od A do Z - základna, doprava, program, stravování, rozdělení rolí...

 • Hra a její význam

  Jak hra vypadá zevnitř? Co je to vlastně hra? Jak se tvoří a jaký je její celkový konstrukt? Co je smyslem hry? Jaká pravidla ji nastavit? Na co si dát pozor? Na to vše ti odpoví tento blok.

 • Komunikace

  Dokážete být asertivní, umíte dát zpětnou vazbu, dokážete rozpoznat manipulaci, víte, kolik informací předáte v rámci neverbální komunikace? Řešili jste někdy konflikt s rodiči (pozdní příjezd z výpravy, zranění, vyloučení z oddílu)? Druhy komunikace, faktory ovlivňující komunikaci, asertivita, zpětná vazba, manipulace, transakční analýza (rodič dítě), komunikační kanály. Řešení konfliktních situací. V neposlední řadě si představíme pravidla dávání a přijímání konstruktivní zpětné vazby, aby k něčemu byla a měla v důsledku pozitivní výsledek.

 • Vývojová psychologie

  Cílem je seznámit účastníky s jednotlivými fázemi vývoje člověka se zaměřením na věkové kategorie, se kterými účastníci kurzu nejčastěji pracují. Dozvíš se prakticky co a jak dělat/nedělat.

 • Design hry

  Znát způsoby využití designu, vědět, jak design podporuje motivaci a jak působí na prožívání jednotlivce, zažít kouzlo designu

 • Stolečkování se starci

  Každý z lektorů bude mít vlastní zajímavé téma. Budeš si moct sám zvolit, kterého se zúčastníš. Jedná se o bonusová témata, která nejsou základním rámcem kurzu, ale obohatí tě neméně.

 • Tým a týmové role

  Tým vs. skupina, jaké jsou vývojové fáze týmu, tipy a triky, jak se starat o tým (udržovat ho spolupracující a zdravě výkonný), jednotlivé fáze vývoje skupiny (tipy ve které fázi s účastníky programů co dělat), s jakými lidmi spolupracujeme (co jsou jejich povahové rysy ovlivňující chování a jak s nimi pracovat)?

 • Hospodaření

  Zjistíš, jak fungují peníze v oddíle ve zkratce. Jaké náležitosti musí mít prvotní doklad, aby mi ho hospodář jednotky proplatil? Kde se berou peníze na akce?

 • Motivace k aktivitám

  Cílem je zjistit, že na každou cílovou skupinu funguje jiná motivace. Je rozdíl mít děti na prvním stupni ZŠ a teenagery či dospělé. Také je ale rozdíl dle zájmů a vyspělosti skupiny jako takové. Tyto rozdíly si ukážeme a představíme si principy motivace, které lze využít k uvozování aktivit.

 • Hra po městě

  Ukážeme si, jak se dá využít městské prostředí pro smysluplné aktivity. Ukážeme si město jako prostředí k učení - pomocí digitálních technologií a využití principů strategické hry získáme vztah k místu, ve kterém se nacházíme, rozpohybujeme se a přepneme do jiného módu, než přijímání nových teoretických informací.

 • Tradice (teorie)

  Řekneme si, k čemu slouží nejen oddílové tradice a jak vznikají. Zjistíme, k čemu využíváme rituály, jak na účastníky působí obřadní atmosféra a jak k zavádění a udržování tradic v oddílech přistupovat.

 • Tradice v praxi

  Ukážeme si a řekneme si, co máme za tradice v jednotlivých oddílech, koukneme se na tradice v hlavních spolcích i tradice přesahující rámec spolků (například Březové lístky).

 • Celoroční činnost

  Co celoroční obnáší, jaké jsou možnosti k realizaci, ukázky rozmanité celoroční činnosti ve spolcích různého zaměření (přírodovědci, sportovci, turisti, hasiči, historici, technici...). Jak plánovat celoroční činnost, jaké přináší výhody a nevýhody. Najdeme rozdíly oproti jednorázovým akcím. Dotkneme se okrajově i tématu celoročních her jako motivujícímu prvku pro následnou výchovně-vzdělávací činnost.

 • Setkání s hrdinou

  Získat sebevědomí a rozhodnout se pro osobní angažovanost ve svém oddíle, rozhodnout se aktivně se podílet na vlastním sebeovládání, rozhodnout se jít přes překážky. To je jeden z možných výsledků tohoto bloku, který je zatím záměrně opředen tajemstvím.

 • Propagace

  Získat povědomí o tom, proč je propagace důležitá, seznámit se se základními principy propagace, znát pojem cílová skupina, mít ujasněno, jaká forma propagace je pro můj oddíl nejvhodnější, mít přehled o tom, jak se propaguje náš oddíl na webu a zda máme údaje správně, vyzkoušet si vytvořit jednoduchou propagační výzvu pro danou cílovou skupinu

 • Naplánuj si činnost

  Jedná se o shrnutí skoro všeho, co jsme se dozvěděli na Zapalovači a naplánování si akce, kterou můžeš nakonec použít třeba ve svém oddíle.

 • Představení praxe

  Chceme ti nabídnout praxi. Budeš mít možnost účastnit se stáže na vybrané akci jiného oddílu. Zjistíš, jaké to je pracovat nejen se známou skupinou "svých" dětí. Budeš mít příležitost nahlédnout pod pokličku toho, jak se plánuje akce v jiném kolektivu. Během praxe budeš mít plnou podporu a budeš dostávat cennou zpětnou vazbu. Veškeré činnosti budeš reflektovat, abys zjistil proč co a jak se dělo.

 • Moje vize

  Co bude po zapalovači? Jak naložíš s tím, co ses naučil? Je něco, co bys chtěl oddíle změnit, vylepšit, posunout kupředu? V čem tě kurz posunul? A co chceš dokázat? Jakou cestou se dál vydáš? Na tyto a mnohé další otázky budeš hledat odpovědi. Tentokrát to bude jen na tobě.

 • Zavírák

  Slavnostní zakončení kurzu. Více neprozradíme - kouzlo zažitého zůstane jen tehdy, pakliže ho prožiješ.

Vzdělávací kurz Zapalovač v roce 2022 spolupořádají lektoři
z oddílu TOM Poutníci, ze Skautského střediska Vrané nad Vltavou Vltava, z cykloturistického oddílu UFO, z 42. skautského oddílu Fénix a z MOP Stopa Klánovice.

Zapalovač tě inspiruje nakopne ujistí posílí vzdělá zapojí

Co přinesl kurz Zapalovač účastníkům

Natáčení videí není můj šálek kávy, tak se omlouvám, že nepřispěju. Ale rád bych se podělil o svoji radost, že jsem byl letos na svém prvním skautském táboře, moc se mi tam líbilo a složil jsem tam skautský slib, jak jsem si moc přál a říkal jsem to i v lednu na Zapalovači. 🙂

Ahoj, moje jméno je Lili a jsem z oddílu Tuláci Malešice. Zúčastnila jsem se zapalovače roku 2020. Lektoři mi poskytli hodně nového, co se týče práce s dětmi a teď po tom roce vidím, jak se umím lépe zachovat v určitých situacích… Mimo jiné jsem poznala pár nových přátel se kterými se vídám dodnes. Určitě bych doporučila absolvovat tento kurz, protože získáte skvělou příležitost se naučit plno užitečných věcí, které využijete!

Zapalovač mi přinesl spoustu rad. Například, jak komunikovat s dětmi nebo jak děti motivovat do aktivit a her.😀

Momentky z minulých běhů kurzu Zapalovač

Lektoři

Ondřej Turek – Opičák
(celé portfolio)

opicak 22

Anička Fišerová - Anka

anka

Matěj Turek – Pajdák

pajdak 22

Lukáš Balíček – Šákul

sakul 22

Viktorie Renčová - Viki

viky

Mája Šafaříková - Fčela

maja 22

Reporty z proběhlých akcí kolem Zapalovače

Kontakt

Chceš se na něco zeptat? Rád poradíme, nasměrujeme, pohladíme po duši…

kurz-zapalovac@oddilpoutnici.cz

608 033 756 (Šákul)

customHeadersheaderEnd