Hola, hola, slyšte, slyšte!

Další setkání se ponese v duchu deskovek, které si společně zahrajeme. Na výběr budou deskovky nejrůznějších druhů a pro různý počet hráčů.

Místo setkání je zatím utajeno, protože se bude odvíjet od toho , kolik lidí se přihlásí.

Nahlášení je do 23. 2. 2020! Kdo nepotvrdí účast na Facebooku nebo dá možná, jako by nebyl.

Těším se,

Bláťa

Konference pro širokou veřejnost
29. 2. 2020

Víkendový program pro absolventy kurzu Zapalovač
28. 2. – 1. 3. 2020

Motto kurzu Zapalovač, který je určen pro začínající a budoucí vedoucí, zní totožně. Jeho hluboký přesah tkví v osobní motivaci jednotlivců k šíření nejen poznání se zásadní podmínkou – totiž zanícenosti, horlivosti či snad vášnivosti pro VĚC.

Popcorn se snaží navázat na tradici a ducha kurzu s možností otevřít se pozorné a chtivé veřejnosti se zachováním intimity, která během jednotlivých kurzů podporuje jejich dynamiku.

Kdo chce, aby něco vyPUKlo, musí prve sesbírat zrno. Pak je nutné vyčistit ho od plev, pak bystře sledovat, kdy nastává moment PUKnutí. Na závěr už jen dochutit tak, aby chutnal všem.

Veřejnosti nabízíme možnost zúčastnit se části vzdělávacího programu Popcorn. Jedná se zejména o konferenční část programu, kde mluví zajímaví a inspirativní řečníci.

Je však možné zúčastnit se již společného sobotního brunche (od 10:00) či rozehřívací hry ( od 11:00) před dlouhým sedavým programem.

Veškeré informace a přihlášku naleznete na speciálním webu popcorn.oddilpoutnici.cz

Zákon č. 309/2006 Sb.Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 

Požadavky na pracoviště

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí.

Vše o veverkách, plastu i bezpečnosti na pracovišti. Bude mít pan Wonka tahanice s médii? Přijeďte na výpravu a uvidíte sami.

Jo a taky to bude mít co dočinění se skleněným létajícím výtahem.

Sraz: 20. 3. v 16.20 na Hlavním nádraží  (pod tabulí s odjezdy)

Návrat: 22. 3. v 16. 36 na Hlavním nádraží (pod tabulí s odjezdy)

Kontaktní osoba: Bára (731 972 541)

Uzávěrka přihlášek: 15. 3. 2020

Nahrávám data o přihlášených prosím vyčkejte …

Zažeňme spolu se zimou i všechno zatuhlé a zatuchlé, co nás pálilo v uplynulém roce.

Akce je určena pro veřejnost, kamarády, známé, rodiče a jiné sympatizanty našeho oddílu.

SRAZ: 29. 3. v 15:00 na Náměstí republiky před nákupním centrem Palladium.

ROZCHOD: 29. 3. v 17:20 na Staroměstské ve vestibulu metra nahoře u eskalátorů.

KONTAKTNÍ OSOBA: Opičák (774 570 292)

NAHLÁŠENÍ: Je možné do 22. 3. 2020

Vyrazíme do Kampusu Hybernská, kde si vyrobíme malé Moranky a vzkazy, co má odnést pryč. Spolu s průvodem, zpěvem a tancem vyrazíme v 16:00 na Karlův most, kde bude v 17:00 upálena velká Morana.

Fotogalerie z minulého roku

Nahrávám data o přihlášených prosím vyčkejte …

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VIDENÁVOD: JAK SE PŘIHLÁSIT NA AKCI

Přehrát video

Největší podporovatelé

Podporují nás i další, kompletní seznam naleznete zde. Děkujeme!