Oddíl Poutníci – stezka pro život

Spokojené děti i vedoucí, nadšení rodiče, jehličí až za ušima, vstávání na východ slunce, koupání v Zátoce pláňat, boule a modřiny, smích, štěstí i láska. Pro vedoucí 24 hodin práce v jediném dni, pro děti hra i výuka toho, co ve škole nezískají. Život v přírodě, celoroční hry, jiné světy a vůbec snaha ukázat, že tenhle svět a život jako takový přes všechny neduhy a kotrmelce stojí za to. Snaha ukázat, že život se nemusí jen odžít, ale dá se i prožívat.

Spadáme pod Asociaci turistických oddílů mládeže (TOM) a odkazují se na tradici sahající až do roku 1983. Pracujeme s dětmi od 6 let věku přičemž starší děti se postupně seznamují s vedením oddílu, aby se následně sami stali vedoucími.

K našemo oddílu neodmyslitelně patří i komunitní práce, řemeslo, vzdělávání a kultura. V těch případech, kdy to má svůj význam, zapojujeme do dění své okolí. Řada našich akcí je určena i veřejnosti. Naše působnost není tedy uzavřena jen pro stálou dětskou skupinu. Propojujeme všechny generace.

Provozujeme Neobyčejnou klubovnu, kde mísíme kulturu se vzděláním a zábavou. Zřizujeme prostor, pro nekomerční akce s ušlechtilými cíli, který může využívat i veřejnost.

JAK TO DĚLÁME

Máme vypracovaný vzdělávací systém. Ten zohledňuje věk našich členů od šestiletých dětí po dospělé. Nenásilným způsobem učí tolik důležitým věcem pro život. Od rozdělání ohně přes poskytování první pomoci po vedení týmu lidí a práce se skupinou.

Program našich akcí je vymyšlený tak, aby nebyl nahodilý, ale stojí za ním důkladné přípravy, které zohledňují potřeby účastníků. Zkrátka víme, co si účastníci odnesou a víme proč je to důležité. Programy vychází ze třech základních oddílových hodnot: důvěrné vztahy, růst osobnosti, kvalita.

Řada programů je rámována příběhy, mnohdy v rámci celoroční hry. Vnímáme ji jako nástroj k motivaci účastníků i k názornějšímu předání informací vztahujících se k tématu. Zároveň díky divadelním prvkům pracujeme s emocemi účastníkům, což vede k lepšímu pochopení dění a ztotožnění se s ním.

POŘÁDÁME PRO NAŠE ČLENY

SCHŮZKY

Schůzky pořádáme jednou týdně. Na nich smysluplně trávíme čas. Pobavíme se při hrách a něco se naučíme (zdravověda, vázání uzlů, jak si zabalit na výpravu aj.). Občasně míváme speciální schůzky (bruslení, plavání, návštěva muzea apod.). Schůzky jsou důležité pro pravidelné setkávání členů oddílu a slouží i jako příprava na výpravy a tábory.

VÝPRAVY

Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní pobytové akce. Mnohdy jsou zaobaleny příběhem (celoroční hra), který vrcholí na táboře. Máme však i akce jako vánoční výpravu, velikonočku, lyžo-bobo, puťáky apod.

TÁBORY

Na přelomu července a srpna jezdíme na čtrnáctidenní tábor do našeho tábořiště

zvaného Zátoka pláňat. Zde děti nejvíce osobnostně rostou, zažívají dobrodružství, navazují důvěrné vztahy a získávají dovednosti pro celý život!

JEDNODENKY

Pořádáme jednodenní akce s různou tématikou.

NETRADIČNÍ AKCE

Mimo běžné formáty akcí pořádáme i různé neobvyklé více či méně šílené akce.

ONLINE AKCE

V době koronakrize jsme realizovali řadu distančních aktivit pro své členy i pro veřejnost. V běžném režimu slouží online nástroje povětšinou jen jako podpůrné vzdělávací materiály.

POŘÁDÁME PRO VEŘEJNOST

NEOBYČEJNÁ KLUBOVNA

Provozujeme komunitní centrum
Neobyčejná klubovna
Jde o nekomerční prostor pro smysluplné akce s ušlechtilými cíli.

Neobyčejná klubovna je multifunkčním prostorem na Praze 10 ve Vršovicích, tedy blízko centra města. Klademe si za cíl poskytovat možnost realizace nejen komunitních akcí bez nutnosti vynaložit obrovské finanční náklady. Chceme, abychom byli prostorem, kde se protkává kultura se vzděláním a zábavou.

Půjčujeme velký sál s kapacitou až 50 míst, dílnu i kostymérnu plnou obleků a rekvizit. Samozřejmostí je plně vybavená kuchyňka, sociální zařízení i koupelna.

BORCOVKY

Smyslem programové řady Borcovky je uskutečňovat vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Nebojte se s sebou vzít rodinné příslušníky, spolužáky, kamarády či kolegy z práce.

Tematika borcovek je všestranná (od řemesla přes přednášky po sport) a zpestřuje nabídku oddílu Poutníci o nové zkušenosti pro vlastní členy i pro návštěvníky mimo členskou základnu.

VELKÉ AKCE

Občasně uspořádáme zábavné odpoledne či večerní akci pro velký počet lidí. Jedná se o komunitní akce s cílem pobavit okolí a oživit veřejný prostor kolem nás.

POUTNICKÝ TOP GEAR

Poutnický Top Gear je recesistický závod, který pořádáme již od roku 2013. Za svoji existenci se na něm vystřídalo neskutečně dementních 33 dopravních prostředků či stylů. Jedná se o tradiční předzahájení tábora v podobě závodu pro vedoucí a členy Kmene. K akci se mohou připojit i oddíláci z přátel oddílu Poutníci.

SETKÁNÍ ODDÍLU POUTNÍCI A KAMARÁDŮ

Pro naše členy, děti, vedoucí, jejich rodiče i kamarády oddílu, sympatizanty a kohokoli, kdo nás chce poznat pořádáme jednou do měsíce neformální setkání.

Je to prostor, kde se mohou potkat vedoucí s rodiči, děti s vedoucími, děti s dětmi, sousedé se sousedy. Protínají se vedoucí z různých oddílů i kamarádi mimo oddílové prostředí.

Je to prostor otevřený a mnohdy naplněný nějakou tematikou (discgolf, bowling, lasergame, restaurace, plavečák…).

INSPIRUJEME OSTATNÍ

VEDOUCÍ ODDÍLŮ A PEDAGOGOVÉ

Sdílíme naše zkušenosti dál. Publikujeme řadu publikací sloužících ke vzdělávání, popisy her, celoroční hry, scénáře programů, tipy pro online aktivity a podobně. Vše dáváme zdarma k dispozici pro ostatní k využití.

pWiki

Tvoříme metodickou Wikipedii pro vedoucí, instruktory a vedoucí rozličných programů.

CELOROČNÍ HRY

Publikujeme pro další využití námi vytvořené celoroční hry.

CVVZ

Celostátní vzájemné výměny zkušeností přímo nepořádáme, ale podporujeme je. Občas se podílíme na lektorování dílčích programů.