NEJČASTĚJŠÍ OBAVY DĚTÍ PŘED VSTUPEM DO POUTNÍKŮ

Najdu si kamarády? Vždyť už se všichni znají a já budu nový…

Je v pořádku mít takové obavy. Mají je i dospělí. Budeme tě brát takového, jaký jsi a své místo si najdeš. Fungujeme jako jedna velká skupina a není rozdíl mezi mladším, starším, malým, velkým. Táhneme za jeden provaz a rádi do toho půjdeme s tebou.

Chodíte na akcích hodně? Co, když nebudu stačit ostatním?

Žádný strach. Chodíme jen tolik kilometrů, aby to zvládli i úplně ti nejslabší. To je zlaté pravidlo. Nesnažíme se honit kilometry, ale poznat krajinu kolem sebe tak, aby to bylo všem příjemné. Navíc zdaleka ne všechny akce máme putovní.

Co mám mít s sebou na akci?

Ze začátku je dobré začít si balit spolu s rodiči a později to zvládneš sám. Stačí rozkliknout Návod na výpravu, kde všechno potřebné na zabalení najdeš.

Můžu jet na tábor, když jsem předtím nebyl na žádné akci?

Tvoříme dobrou partu a táborem vrcholí její celoroční činnost. Dá se říci, že je to za odměnu. Přednost mají děti, které mají odježděné nejméně čtyři akce. Jestliže jsi s námi nebyl na žádné akci a chtěl bys s námi na tábor, je dobré přijít na nějakou schůzku nebo nejlépe se zúčastnit výpravy.

Co vlastně v oddíle děláte?

Běháme po lese, učíme se, proč je třeba chránit přírodu, hrajeme si, vaříme si na ohni…

Během školního roku máme pravidelně každou středu dvouhodinovou schůzku, jednou za měsíc víkendové výpravy. Dále pořádáme nepravidelně jednodenní akce a máme i vlastní projekt Borcovky (vzdělávací akce pro širokou veřejnost). Mimo to provozujeme Neobyčejnou klubovnu.

V létě jezdíme na 14denní letní tábor do podsadových stanů utopených v lesích vedle přehrady Němčice, kam se chodíme koupat.

Podívej se na web / Facebook / Instagram a budeš mít lepší představu.

Musím být z Prahy 10?

Nemusíš, několik členů Poutníků je i mimopražských. Tvá činnost je dobrovolná a ač je nejlepší, když se můžeš účastnit oddílové činnosti jako celek, chápeme, že do Prahy dojíždět na schůzky ze vzdálených míst vždy nejde.

Do kdy se musím přihlásit na akci?

Na schůzky není třeba se přihlašovat. Stačí, když budeš v 16:30 před klubovnou (Norská 16, Praha 10). Na výpravy se ve většině případů hlásí týden před akcí. Na tábor se přihlašuje několik měsíců předem. Vše je upřesněné na webu v sekci Nejbližší akce.

NEJČASTĚJŠÍ OBAVY RODIČŮ PŘED VSTUPEM DÍTĚTE DO POUTNÍKŮ

Kde mám hledat důležité informace?

Veškeré důležité informace hledejte na tomto webu. Pokud byste si ale s něčím nevěděli rady, napište na náš mail, volejte, ptejte se na akcích vedoucích. Rádi vám poradíme. Stojí za to být na Facebooku ve skupině s názvem Poutníci online. Minimálně pro inspiraci či neoficiálních věcí, co se v oddíle i mimo něj dějí.

Jaký je členský příspěvek a co stojí jednotlivé akce?

Příspěvek na víkendové akce je většinou 400 Kč. U ostatních je to různé, ale všechno najdete na našich stránkách v kolonce Nejbližší akce.

Členské poplatky jsou celoroční, poslední roky ve výši 700 Kč (rok 2021). Z těchto poplatků se dětem hradí pojištění, materiál na aktivity během schůzek, platí se tím část nájmu klubovny apod. Ve srovnání s běžnými kroužky jde o zanedbatelnou částku a ekonomický nesmysl. 🙂

Příspěvek na tábor činil v posledních deseti letech 2600 Kč (psáno v roce 2021).

Mají vedoucí zkušenost s vedením dětí?

Všichni vedoucí jsou kvalifikovaní tak, jak vyžaduje legislativa. Někteří pedagogickou školu přímo studují, ostatní prošli různými vzdělávacími kurzy. Vedoucí se pravidelně zajímají o to, co se děje kolem nás nejen v pedagogické oblasti. Zajímá vás toho o vedoucích víc? Tak stačí jít na webové stránky oddílu a vše důležité naleznete v kolonce vedoucí.

Můžu s vámi poslat své dítě, když bere nějaké léky?

Ano, ale před akcí je nutné nahlásit zdravotníkovi, kdy má dítěti léky dát a jaké je dávkování. Pokud jde o závažnější věci, prosím, poraďte se s námi, zda jsme vůbec schopni takové dítě s ohledem na jeho bezpečí přijmout.

Zvládne to i šestileté dítě? Bude ostatním stíhat?

Ano, zvládne. Minimální hranici pro vstup jsme řešili dlouho a víme proč je taková, jaká je. S ohledem na naše zkušenosti, na oddíl jako celek, na to, aby byly děti spokojené, aby aktivity byly vhodné a aby to dětem přineslo to, co má.

Program občas rozdělujeme na starší a mladší ve chvíli, kdy by byl nepoměr sil, nebylo by to pro malé děti vhodné apod. 

Zároveň si uvědomujeme, že na světě kolem nás existují všechny věkové kategorie, a tak je naším záměrem tyto věkové skupiny protínat.

Může mít s sebou dítě mobil?

Telefon na akci dítě nesmí mít. Na akcích si od elektroniky chceme odpočinout a užít si společný čas s ostatními v přírodě. Pokud by dítě z akce odcházelo samo a po akci se potřebovalo s rodiči spojit, tak po domluvě s vedoucími může mít mobil s sebou, ale musí ho mít po celou dobu akce vypnutý a schovaný v batohu.

Lze se ale domluvit na případném volání skrze mobil vedoucího. Není to ale téměř nikdy třeba. Děti tak uchvátí náš program a kamarádi, že na mobil (i rodiče 😊) zapomenou.

A smysl? Představte si, že sedíme kolem táboráku u kytary a 15 dětem svítí obrazovky mobilů do obličeje…

Můžou na akce i rodiče? Jak jinak budu vědět, co se u Poutníků děje?

Na všechny akce ne, ale pořádáme veřejné akce pro veřejnost, rodiče a kamarády. Jsou to Borcovky (vzdělávací akce pro širokou veřejnost), 24 hodin na koloběžce, jednodenní akce, lyžo-bobo. Je možné podívat se za námi i na tábor během návštěvního dne, který je v sobotu prvního týdne tábora. Jde o to, že na akcích pro rodiče je tomu režim přizpůsobený a pak je to pohoda pro všechny.

Na akcích, kam mohou jen členové oddílu, získávají děti samostatnost, schopnost poradit si, táhnout za jeden provaz apod.

Rozhodně se nebráníme tomu, aby rodiče přišli na první schůzku spolu s dítětem, aby viděli, co a jak děláme. Stačí nám o tom dát vědět.

Co se děje na akcích pravidelně zveřejňujeme na webu včetně fotodokumentace a občasně v podobě videí.

O čemkoli si s vámi rádi popovídáme osobně. Řekneme si co a jak a proč děláme.

Jak dítě přihlásit do Poutníků?

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání přihlášky. Pokud se jedná o přihlašování na akce, je možné se přihlašovat pouze skrze formulář u dané akce. Vše o nahlášení najdete u konkrétní akce na oddílovém webu v sekci NEJBLIŽŠÍ AKCE.

Kolik máte vedoucích a kdo to je?

Míváme kolem 10 vedoucích. Jsou ve věkovém rozpětí cca 16-50 let. Medailonky jednotlivců najdete zde.

Vedoucí mimo pedagogickou činnost ve svém volném čase mají různé zájmy, různé profese. A to je kouzlo rozmanitosti.

Vedoucí nejsou placení.