VEDOUCÍ

2_narozky_nk_042

Tereza Pytlák Fialová

Od září 2022 se stala oddílovým hlavním vedoucím. Na tábory jezdila v hluboké minulosti pouze jako dítě. Po několika letech, kdy její děti vyrůstaly v Poutnících, se rozhodla zapojit se do oddílového života.

Z kuchyně se postupně dostala mezi děti a tvoří rozmanité a překvapivé hry s jasným a poutavým příběhem okolo nich. Její pozice v oddíle se stále upevňovala a když oddíl hledal nového hlavního vedoucího tak se role s chutí ujala.

  • kurz Zapalovač (2019)
  • ZOZ (základní oddílová zkouška)

Oddíl mi dal spoustu nových i starých přátel a kamarádů. Mnoho nových zkušeností. A hlavně mě učí se vyjadřovat, prosazovat své nápady a nemít trému mluvit…

724 894 771

286427764_1983956268436722_1142623379756173671_n

Michaela Bebina Růžičková

Bebina přišla do oddílu jako dítě. Postupně se začala zajímat o organizaci a pod vedením ostatních vedoucích se dostala jako první Poutník na post Rádce. Od roku 2017 je vedoucí. Od září 2022 se stala zástupcem hlavního vedoucího.

Kromě záliby v rekvizitách/výtvarných činnostech se již plnohodnotným vedoucím, který přináší nové nápady a udržuje oddíl v chodu. V současné době se také stará o sociální sítě a Zpravodaj. Bebina se dál věnuje studiu na Vyšší pedagogické škole.

DovednostiZákladní oddílová zkouška, kurz Zapalovač (2017), Střední odborná škola pedagogická Evropská, Zapalovač (2022).

Oddíl mi dává spoustu věcí a zkušeností do osobního života. Naučila jsem se rozdělávat oheň, pracovat s dětmi, určit si své hodnoty, vím, jak spolupracovat…

605 926 217

tabor_18_100-1017x1024

Barbora Baruše Ordošová

Od roku 2009 jezdila jako dítě na tábory. Později se rozhodla jako dítě účastnit pravidelné oddílové celoroční činnosti a stala se Rádcem v oddíle Tuláci Malešice. Od roku 2014 působí v oddílu Poutníci jako vedoucí a zdravotnice. Vystudovala střední pedagogickou školu a nyní studuje na Univerzitě Karlově Mgr. obor Sociální práce.

Bára je správkyní kostymérny a stará se o vše, co s tím souvisí. Zároveň hraje na housle a kytaru. Do oddílu vnáší programy spojené s přírodou a je tvůrkyní Stezky bylinkářství.

Dovednosti, Základní oddílová zkouška, Vstupní kvalifikace Výzva (2012), Hlavní vedoucí mimoškolního kolektivu dětí a mládeže, akreditováno MŠMT (2015),  Metodický kurz environmentální výchovy – Orbis Kaktus (2016), kurz Zapalovač (2019) vystudovaná střední pedagogická škola, bc. obor Pastorační a sociální práce na Univerzitě Karlově a aktuálně studuje Mgr. obor 

Oddíl mi dal šanci vidět přírodu, vztahy, lidi, svět v nových souvislostech. Díky oddílu si dokážu lépe uvědomit, co je pro mě v životě opravdu důležité a jak je významná hodnota každého člověka. Dal mi možnost spoluutvářet společenství, které mi dává smysl, naplňuje mě a otevírá mi dveře k novým možnostem a zkušenostem. Přinesl mi do života lidi, za které budu vždy vděčná – přátele na celý život.

731 972 541

tabor_18_314

Libuše Bláťa Kadlec Latrová

Je služebně druhá nejstarší vedoucí v oddíle Poutníci. Má za sebou 7 let jako dítě a od roku 2005 působí jako vedoucí. Působila jako zdravotnice a 5 let jako hlavní vedoucí. Mimo jiné se stará o to, aby bylo finančně vše v pořádku. Je v týmu, který se stará o provoz Neobyčejné klubovny.

Byla hlavní vedoucí 5 let. Má na starosti provozní záležitosti oddílu i Neobyčejné klubovny. Stará se o oddílové finance. Pracuje jako office manager, ale v současnosti je na mateřské dovolené.

Největší dar, kterým jsem byla obdařena za svou práci v oddíle jsou opravdoví přátelé, kteří mě znají v mé přirozenosti a vím, že se o ně mohu vždy opřít a nikdy neupadnu.

728 312 480

n-17

Dana Vlčice Kordová

V současné chvíli je Vlčice naše nejaktivnější aktovní záloha. Díky svým neotřelým nápadům a energií je velkou oporou pro všechny aktivní vedoucí.

Z nadšeného rodiče se stala jedním z vedoucích. Po nabytí zkušeností se stala na chvíli spolu s Opičákem hlavní vedoucí oddílu a později přešla do role hlavního garanta schůzek. Pravidelně vede schůzky, jezdí na výpravy a tábory. Vnáší do Poutníků nevšední aktivity. Ráda naslouchá ostatním vedoucím i dětem. Je plná energie, kterou jí dobíjí děti i vedoucí. Pracuje jako prodavačka.

DovednostiZákladní oddílová zkouška, kurz Zapalovač (2017), půlroční Organizátorský kurz od Hnutí brontosaurus, akreditace hlavní vedoucí tábora (2019)

Co mi oddíl dal: Určitě přátele, občas se na něco koukat z jiného úhlu, než ze svého, znalosti nejen z tábornictví a znalosti ohledně komunikace mezi dětmi a ostatními vedoucími.

739 216 969

brno

Jiří Brňák Kadlec

Brňák přišel z Brna. Nyní je Pražák. Je to borec. Z oddílového nováčka se velmi rychle stal jedním z nadšených vedoucích. Neustále někam valijó. Má na starosti mimo jiné i web.

Znalosti s vedením lidí měl do doby vstupu do Poutníků té doby jen u dospělých, neboť má v práci tým lidí, který vede. Během let se naučil pracovat i s dětmi a má zájem o vše, co se kolem oddílu mihne. 

Rád si vyhraje s technickými vymoženostmi v programech na akcích, ale i doma. Je jedním z webmasterů a tvůrců poutnického webu.

Dovednosti + IT věci, kterým nikdo jiný nerozumí, DovednostiZákladní oddílová zkouška,  kurz Zapalovač (2019)

Oddíl mi dal možnost vrátit se do dětských let a hrát si (dělat „šílené věci“). Spoustu nových kamarádů a přátel,co tě nenechají ve štychu. Pocit, že dělám něco opravdu prospěšného.

+420 721 455 750

42391195_2356913461015333_8013109428901380096_o

Petr Fík Fiala

Do oddílu jako dítě nikdy nechodil. V dospělosti ho Poutníci uchvátili a tak jim jako rodič pomáhal. Později se společně s Pytlákem stali vedoucími.

Fík je kuchař samouk, jehož jídla jsou nepřekonatelná. Zároveň je technicky zdatný, a tak se podílí i na úpravách klubovny či vyrábí různá zařízení pro celoroční hry. Díky jeho dobrým vztahům v pracovním prostředí máme na tábor odvoz věcí a závoz na výpravy.

Oddíl mi přinesl partu skvělých přátel se kterými rád trávím čas. Spoustu nevšedních zážitků a zábavy a samozřejmě dobrý pocit při pohledu do rozzářených dětských očí.

733 118 129

WhatsApp Image 2023-11-24 at 10.18.45

Jan Koza Kejla

Koza se dostal do oddílu již jako dítě v době rytířské a postupně přes Rádce se vypracoval do pozice vedoucího.

Je to vedoucí, který má asi nejlepší docházku jak na schůzky, tak na výpravy. Jeho zkušenosti nabíral postupně a stále se má co učit. 

Nováčkovská zkouška (2021), Dovednosti (2021), Základní oddílová zkouška (2022)

Zapalovač (2017), Zapalovač (2022)

Bude doplněno

777 085 001

RÁDCI

20230807_174031

Petra Tygr Fialová

Tygr se do oddílu dostala už jako dítě. S přibývajícím věkem si splnila Dovednosti a ZOZ a dostala se do Kmene. Po splnění této zkoušky se začala zajímat o vedení oddílu a dostala se na post Rádce, kterým je nyní.

Dovednosti, ZOZ, aktuálně plní Stezku Rádce a studuje Střední školu Dostihového Spotu a Jezdectví.

ZOZ (2019)

Baví mě pracovat s dětmi a vymýšlet pro ně program. Vedoucí mi dávají větší nadhled pro práci s dětmi
a spolupráci s ostatními. Učí mě pracovat se svými emocemi, jak přistupovat k dětem mladšího školního
věku, ukazují mi, jak vést oddíl a dávají mi příklady toho, jak se k věcem stavět v různých situacích.

771 219 007

VÁŽENÁ POMOC

Vážíme si nárazových (ale rozhodně neméně podstatných) všech kolem našeho oddílu.

Děkujeme všem, kdo nám jakýmkoli způsobem nadšeně pomáhají. Zejména Stopákům (Kuba, David, Anička, Adam, Anežka, Áďa), Šákulovi, Šutrovi, z Mopíků Kačce a Piškotovi, Kubovi z Horydoly.cz, Ivě Baltaretu, Milanovi Pavelkovi, Jiřímu Pohořelému, Janě Klimentové, Lucii Čapkové, Zdeňkovi Hainzovi, Adéle a Ondrovi Protivovým, Evě Stanovské, Radce Šulcové a mnohým dalším.

Na závěr děkujeme všem vedoucím, kteří se podíleli na chodu oddílu v dobách minulých. Konkrétně Yellenovi, Žwejkalovi, Maverickovi, Hugovi, Světlaně, Večernici, Krokodýlovi, Chumbovi, Martině, Jarče, Kocíkovi, Šťávině, Jakubovi,  Máje, Opičákovi, Pajdákovi, Pěnkavě a Vačici.