Pro naše členy nabízíme rozdílné formy vzdělání a neustále vytváříme nové materiály, které reagují na aktuální potřeby. Inspiraci a vzdělávací materiály pro vedoucí, instruktory a pedagogy mimo náš oddíl jsme na webu vyčlenili speciální sekci Inspiruj se.

Pro všechny členy oddílu Poutníci

První ze zkoušek, které je po členech našeho oddílu vyžadováno. Obsahuje základní znalosti, který by každý Poutník měl vědět. Po jejím splnění  získává člen Dovednostní zkoušku. 

Stáhnout v PDF

Její splnění je vyžadováno jako základní průprava k Základní oddílové zkoušce. Po její splnění člen dostává Základní oddílovou zkoušku.

Stáhnout v PDF

Soubor 60 základních dovedností a znalostí, které by měl každý člen oddílu bezpečně znát a ovládat. Po splnění Základní oddílové zkoušky se člověk stává členem Kmene.

Stáhnout v PDF

Stezky

Rozšiřující vzdělání pro členy Kmene, nabízejí více informací i praxe Po splnění určité Stezky Kmeňák získává Moudrost na svou kmenovou palestinu.

Stezka je určena všem, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti výchovy dětí a mládeže. Díky této Stezce budou plnitelé vědět, jak fungují principy využitelné nejen v oblasti vedení oddílu a aktivně si vše vyzkouší v praxi.

Stáhnout v pdf

Vychází z předpokladu, že máš zájem vzdělat se víc, než jen v úplných základech první pomoci. Ze Základní oddílové zkoušky znáš něco málo o vytáčení klíštěte, fixaci zlomeniny, a tak podobně.

Stáhnout v PDF

Touto stezkou chceme poukázat na to, že ne vždy se musí u problémů sáhnout po drahých lécích, ale že v mnoha případech postačí bylinky, které můžou při správném užití zmírnit či úplně vyléčit
spoustu nemocí, zánětů, vnitřních problémů a neduhů.

Stáhnout v PDF

Tato stezka tě naučí mnohému, ale hlavně trpělivosti a silné vůli. Rozhodni se moudře a zkus najít hranice své sebekontroly.

Stáhnout v PDF

Vydal ses na strmou cestu Stezky vaření. Už není návratu a Ty jsi naší nadějí na lépe uvařená jídla! Věříme, že tuto stezku budeš plnit se svým největším nadšením. Naučíš se mnohému, pokud budeš pozorný a vnímavý. 

Stáhnout v PDF

Oproti jiným Stezkám se u této více zapotíš. Stezka sportu se ti pokusí přiblížit svět sportu a dalších dovedností a znalostí s ním spojených. Vyzkoušíš si tu své schopnosti, jako je síla, rychlost a vytrvalost.

Stáhnout v PDF

Moudrosti

Za splnění kterékoli Stezky získává Kmeňák Moudrost v určité barvě. Dokazuje, že má znalosti a ostatní se od něj mohou učit.

Barvy Moudrostí

Stezka vaření: černá nebo šedá

Stezka odříkání: světlemodrá

Stezka zdravovědy: červená

Stezka bylinkářství: zelená

Stezka sportu: oranžová

Stezka Rádce: světležlutá

Stezka Vůdce: žlutá

Bobříci: bílá

Bobříci

Bobříci vymyšlené Jaroslavem Foglarem ve 20. století. Za splnění bobříků obdrží člen Kmene Moudrost na kmenovou palestinu (nekmeňák ji získá až po vstupu do Kmene). 

Jsou to zkoušky nejrůznějších Tvých vlastností, schopností, znalostí i dovedností. Věř, že žádný bobřík není nesplnitelný a že ho splnila řada lidí před tebou.

Za každého splněného bobříka dostaneš kartičku, kterou si můžeš vlepit do svého zápisníku. Po splnění všech bobříků ukaž všechny kartičky vedoucím. Dostaneš Moudrost, kterou můžeš hrdě nosit na své oddílové palestině, kterou dostaneš až se staneš členem Kmene.

Stáhnout v PDF

Čelemdžem

Čelemdžem je recesistická zkouška s prapodivnými úkoly zvaná Čelemdžem. Za Čelemdžem kmeňák obdrží Blbost.

Čelemdžem si vyžaduje speciální nadpis, protože se jedná o přemíru recesistickou a ironickou zhovadilost, kterou si vymysleli Opičák s Bárou prve jako „Stezku duševního rozvoje“, což názvem neprošlo kvůli úctě k samotným stezkám. Taktéž nevychází v papírové podobě (proč tomu tak je se dozví každý, kdo začne Čelemdžem plnit).

Nachází se zde

Pro Rádce a vedoucí

Kurzy

Naši členové mají možnost účastnit se řady kurzů. Mezi nejčastější patří Zdravotník zotavovacích akcí a kurz pro hlavní vedoucí táborů.

CVVZ

Celostátní vzájemná výměna zkušeností. Pravidelně se účastníme a co nás zaujalo sdílíme mezi sebou i ostatními oddíly.

Vzdělávací systém oddílu Poutníci

Přechodové rituály po splnění zkoušek / Stezek

Přijímací rituál

Při příchodu do Poutníků je nováček představen ostatním hned na prvním nástupu. Hromadně se řekne věta „Světlo Tvým krokům, (jméno).“ Nováček odpoví: „I vašim krokům, Poutníci.“ Tím je přijat mezi řady poutnické. Spolu s tím obdrží Nováčkovskou zkoušku. Vedoucí si později s daným Poutníkem promluví o významu a formě Nováčkovské zkoušky a o způsobech jejího plnění.

Nováčkovská zkouška - Dovednostní zkouška

Poté, co nováček vedoucímu ukáže splněnou Nováčkovskou zkoušku, je na další vhodné akci představen ostatním jako úspěšný plnitel. Ostatní mají nejlépe slavnostní oblečení (poutnická uzlovačka, palestina, triko, březové lístky…). Všichni stojí v kruhu a vybraný vedoucí vyzve úspěšného plnitele Nováčkovské zkoušky, aby předstoupil. Všichni mu zatleskají, případně podají ruku. Zároveň získává poutnickou uzlovačku, kterou mu vedoucí uváže na krk poutnickým uzlem. K tomu dostává Dovednostní zkoušku.

Hromadně se řekne věta „Světlo Tvým krokům, (jméno).“ Úspěšný plnitel odpoví: „I vašim krokům, Poutníci.“

Vedoucí si později s daným Poutníkem promluví o významu a formě navazující zkoušky a o způsobech jejího plnění.

Dovednostní zkouška - Základní oddílová zkouška

Po splnění Dovednostní zkoušky probíhá přechodový rituál totožně s tím rozdílem, že úspěšný plnitel získává poutnické tričko. Uzlovačku nevrací. Dostává navíc Základní oddílovou zkoušku, kterou se může rozhodnout začít plnit dle vlastního uvážení.

Hromadně se řekne věta „Světlo Tvým krokům, (jméno).“ Úspěšný plnitel odpoví: „I vašim krokům, Poutníci.“

Vedoucí si později s daným Poutníkem promluví o významu a formě navazující zkoušky a o způsobech jejího plnění.

Základní oddílová zkouška - Kmen / Stezka Rádce / ostatní Stezky

Po splnění všech bodů Základní oddílové zkoušky oznámí plnitel jakémukoli Kmeňákovi, že ho čeká už jen Tajný bod. O Tajném bodu se dozví dle zvyklostí Kmene. Po splnění ho čeká tajný přijímací rituál do Kmene. Po přijetí získává kmenovou palestinu. Kmeňák je pak oprávněn plnit si jakékoli Stezky. Pokud jeví zájem o vzdělání ve výchově, požádá vedoucí o to stát se Rádcem. Vedoucí si později s daným Kmeňákem promluví o významu a formě jednotlivých Stezek a o způsobech jejich plnění.

Splnění Stezky

Po jejich splnění se na vhodné akci sejdou Poutníci ve slavnostním oblečení. Stoupnou si do kruhu kolem úspěšného plnitele. Náčelník Kmene nebo kmet vezme bavlněné klubíčko s Moudrostí v barvě dané Stezky. To vloží do rukou prvního v řadě a po směru hodinových ručiček si Poutníci klubíčko rozmotávají. Úspěšný plnitel se postupně otáčí, aby bylo klubíčko stále naproti němu. Když dojde klubíčko na konec a všichni Moudrost drží, část z ní je Náčelníkem Kmene nebo kmetem ustřihnuta a přivázána na kmenovou palestinu úspěšného plnitele.

Hromadně se řekne věta „Světlo Tvým krokům, (jméno).“ Úspěšný plnitel odpoví: „I vašim krokům, Poutníci.“

U Stezky sportu se křičí „Nazdar!“ a úspěšný plnitel opětuje: „Zdar!“. U ostatních Stezek se tleská či volí jiná vhodná forma.

Rozmotávání klubíčka s Moudrostí
Navazování Moudrosti za Stezku sportu na kmenovou palestinu

Stezka Rádce

Předchází jí úvodní poutní rituál. Na jejím konci se z Rádce stává vedoucí složením poutnického slibu.

Úvodní poutní rituál

Na Stezku Rádce se na začátku vydáš nejen symbolicky. Na vybrané akci budeš ostatním Poutníkům představen jako Rádce. Poté dostaneš do ruky mapu s vyznačeným místem, kam bude tvým posláním dojít. Rozloučíš se s ostatními Poutníky, kteří ti popřejí mnoho zdaru, a odejdeš jen s krajícem chleba, vodou a poutnickou holí, kterou si sám předem vyřežeš. Bude ti udávat dobrý rytmus chůze. S sebou si vezmeš už jen poutnický zápisník a tužku pro sepsání svých myšlenek.

Během cesty a zejména na místě, kam dojdeš, popřemýšlíš o svém dosavadním a budoucím působení v Poutnících. Až budeš mít své myšlenky urovnány, navrátíš se. Se svým Křídelníkem vše probereš a společně se připravíte na vrchol rituálu. Následně tě Křídelník uvede před ostatní a ty s hrdostí Poutníkům řekneš, s čím přicházíš. Poté ti pogratulujeme a získáš Glejt Rádce. Ten tě bude opravňovat k plnění Stezky Rádce.

Během putování si odpověz na tyto otázky. Ve své slavnostní řeči ti mohou být dobrým vodítkem pro to, co před ostatními budeš říkat:

⦁ Proč jsem se vydal na Stezku Rádce?
⦁ Co mě láká na tom stát se vedoucím?
⦁ Co chci v oddíle dokázat?
⦁ Jak budu od této chvíle jednat?
⦁ Jaký závazek na sebe zde před Poutníky beru a do kdy ho splním?

Co jiného chci ostatním ještě vzkázat? Co jsem si uvědomil navíc?

Po slavnostní řeči získává Rádce glejt Rádce, který ho opravňuje plnit Stezku Rádce. Zároveň je mu propůjčena Stezka Rádce.

Závěrečný přechodový rituál Rádce - vedoucí

Jakmile pokoříš všechny levely, proběhne rozhovor mezi tebou a Křídelníkem o tom, co to pro tebe znamená být vedoucí, jaká bude tvá další role a připraví tě na závěrečný rituál. Na něm složíš poutnický slib, který zní: “Já, (jméno), hrdě a s pokorou na svou čest slibuji, že budu ctít a jednat dle hodnot Poutníků, jak nejlépe dovedu. Vážím si přátelství a Stezkou pro život provázím i ostatní.”

Po složení slibu získává úspěšný plnitel moudrost odpovídající barvy a je mu věnována Stezka Rádce.

Hromadně se řekne věta „Světlo Tvým krokům, (jméno).“ Úspěšný plnitel odpoví: „I vašim krokům, Poutníci.“

Před plněním Stezky Vůdce si vedoucí popovídá s nejlépe co nejvíce současnými i bývalými hlavními vedoucími Poutníků i jiných spřátelených oddílů.

Stezka Vůdce

Po jejím přečtení absolvuje vedoucí akreditovaný kurz hlavního vedoucího tábora, pokud to nestihl již dříve. Na slavnostním přechodovém rituálu vysloví slib Vůdce. Ten nemá jasně danou formu a Vůdce už slibuje sám za sebe promyšlený slib ostatním. Získává pak Moudrost odpovídající barvy.

Hromadně se řekne věta „Světlo Tvým krokům, (jméno).“ Úspěšný plnitel odpoví: „I vašim krokům, Poutníci.“