Na poradě vedoucích jsme se bavili mimo jiné i o oddílových hodnotách. Ty vzzešly průzkumem mezi dětmi, rodiči i vedoucími. Níže na stránce můžete vidět, jak jsme k jednotlivým hodnotám dospěli.

DŮVĚRNÉ VZTAHY

Budujeme pozitivní vztahy založené na důvěře sami k sobě a ke svému okolí na základě otevřenosti a pozitivní zkušenosti. Vkládáme důvěru do jednotlivců s jejich odlišnostmi, které vnímáme jako přirozenou součást. Jsme si vědomi dopadu vlastního jednání, za které přijímáme odpovědnost. Vážíme si lidství, věcí i přírody.

RŮST OSOBNOSTI

Každému poskytujeme příležitost pro rozvoj osobnosti díky spolupráci a podpoře při zdolávání osobních i skupinových výzev. Podporujeme demokratické principy a budujeme kladné hodnoty pro součastnost i budoucnost. Poznáváme a rozvíjíme osobní kvality, přičemž tempo a hloubka rozvoje jednotlivce záleží na daném člověku.

KVALITA

Naše činnost je rozmanitá, inovativní, neotřelá a překvapivá. Výsledné i průběžné potěšení z programů je důležité pro účastníky i pro organizátory. Propojujeme emoce, rozum i pohyb. Rozvíjíme kompetence důležité pro fungování ve společnosti i praktické dovednosti. A to s vědomím, že vzhledem k rozvoji osobnosti je nejlepší, když řešení problémů nalézají lidé sami. Kvalitu podporujeme otevřeností, průběžným vzděláváním a reflektováním nabytých zkušeností. Komunikujeme mezi sebou i o citlivých věcech a vyjasňujeme si postoje, přičemž ctíme soukromí. Máme vlastní metodiky a bereme si to nejlepší od inspirativních lidí a spolků. Bereme ohled na etiku i ověřená fakta. Nikdy nikoho záměrně neohrožujeme.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *