Hodnoty oddílu Poutníci

Na poradě vedoucích jsme se bavili mimo jiné i o oddílových hodnotách. Ty vzzešly průzkumem mezi dětmi, rodiči i vedoucími. Níže na stránce můžete vidět, jak jsme k jednotlivým hodnotám dospěli. DŮVĚRNÉ VZTAHY Budujeme pozitivní vztahy založené na důvěře sami k sobě a ke svému okolí na základě otevřenosti a Číst více…