1. Členství vzniká vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním.
 2. Každý člen má zaplacený členský příspěvek. Přeplatky z jednotlivých akcí se vrací pouze na vyžádání jednotlivců. Jinak jsou automaticky vloženy do oddílové kasy k budoucímu využití pro rozvoj oddílu a realizaci akcí.
 3. Na všech akcích oddílu nepijeme alkohol, nekouříme a nemluvíme sprostě.
 4. Poutnické akce jsou bez mobilů a jiných otravných věcí.
 5. Na akci odjíždí pouze ti, kteří jsou řádně přihlášeni.
 6. Nejsme kroužek, výpravy bereme jako nedílnou součást členství v oddíle*.
 7.  Přednostní právo přihlášení na tábor mají ti, kteří absolvovali alespoň 4 akce v daném školním roce.
 8. Pořadí přihlášených je dle data obdržení přihlášky, dříve přihlášení mají přednost.
 9. Snažíme se k přírodě chovat citlivě a vážíme si jí.
 10. Chováme se slušně ke svému okolí.
 

Důsledky porušení řádu

 1. Pokud nejsem schopen se účastnit alespoň jedné víkendové, nebo dlouhodobější akce za půl roku, pak je moje členství v oddíle ukončeno.
 2. Z porušení ostatních bodů řádu členství vyplývají přímo úměrné důsledky posuzované individuálně.

Řád členství je platný pro všechny členy oddílu Poutníci spadajícího pod spolek Asociace TOM ČR, TOM 21009 Poutníci

Aktualizováno 1. 5. 2021