1. Členství vzniká vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním.
 2. Každý člen má zaplacený členský příspěvek.
 3. Na všech akcích oddílu nepijeme alkohol, nekouříme a nemluvíme sprostě.
 4. Poutnické akce jsou bez mobilů a jiných otravných věcí.
 5. Na akci odjíždí pouze ti, kteří jsou řádně přihlášeni.
 6. Nejsme kroužek, výpravy bereme jako nedílnou součást členství v oddíle*.
 7.  Přednostní právo přihlášení na tábor mají ti, kteří absolvovali alespoň 4 akce v daném školním roce.
 8. Pořadí přihlášených je dle data obdržení přihlášky, dříve přihlášení mají přednost.
 9. Snažíme se k přírodě chovat citlivě a vážíme si jí.
 10. Chováme se slušně ke svému okolí.
 

Důsledky porušení řádu

 1. Pokud nejsem schopen se účastnit alespoň jedné víkendové, nebo dlouhodobější akce za půl roku, pak je moje členství v oddíle ukončeno.
 2. Z porušení ostatních bodů řádu členství vyplývají přímo úměrné důsledky posuzované individuálně.

Největší podporovatelé

Podporují nás i další, kompletní seznam naleznete zde. Děkujeme!
Libí se vám naše činnost? Vidíte v ní smysl? Podpořte nás - možností je mnoho.