Poutníci a Univerzita Karlova? Ano, plácli jsme si!

Stali jsme se fakultním zařízením Pedagogické fakulty. Znamená to, že zveme studenty a studentky učitelských oborů, aby u nás vykonali část své praxe.

Již na listopadové výpravě jsme uvítali Bětku a Kristýnu, které studují pod Katedrou biologie. Pro děti si připravili programy, co bychom sami nezvládli tak dobře (kupříkladu jsme do té doby neuměli pitvat žížalu a nevěděli, kde co v ní najdeme). Kristýna s Bětkou nám obohatili činnost a bylo to něco úžasného.

Na oplátku zažili víkendovou akci se vším všudy (plánování na poradě, přípravy, samotnou akci, kostýmy, hry, karty ctností, hru pro Seniory…). Mimo to nacítily kulturu zpětné vazby, reflektování programů, způsob přemýšlení nad pedagogickými cíli, způsoby zpracování harmonogramu akce a vše ostatní, co ke správné činnosti patří.

Mimo to obě prošli několikahodinovým mentoringem, kde měli možnost individuální konzultace u vytyčených rozvojových témat (skupinová dynamika, event management, vývojová psychologie…).

Přítomnost stážistů vidíme jako velký přesah našeho oddílu. Můžeme předat to nejlepší know-how, co v neformální výchovně-vzdělávací činnosti máme a nedržet si to pro sebe. Protože ve výsledku nám jde o totožnou věc – abychom děti nasměrovali na tu správnou stezku pro život.

Kontakt se školním (univerzitním) prostředím vnímáme jako pozitivní krok ze strany tohoto odvětví a rozhodně máme zájem na tom ho podporovat. Úzké propojení neformálního vzdělávání (oddíly, turisťáky, kroužky, střediska volného času, dobrovolní hasiči…) a toho formálního (školy) má ve výsledku největší dopad na děti a tím pádem v budoucnu na společnost jako celek.

Je to zdánlivě malý krok pro náš stát, ale pokud se tento (a za nás velmi pozitivní) přístup stane normou, můžeme si tleskat.

Jako podnět to může sloužit rodičům, co mají své děti v oddílech (a jiných spolcích), ale i učitelům, aktivním hybatelům změny ve vzdělávání.

Pokud jste někdo učitel, lektor, ředitel školy a chcete s námi spolupracovat, určitě se nám ozvěte.

PS: Rádi mezi sebou uvítáme i lidi, co by se chtěli přidat do party nadšených vedoucích Poutníků a zároveň provozovatelů Neobyčejné klubovny. Možností, jak se zapojit a co u nás dělat, je mnoho – ne jen výchova dětí.

Ondřej Turek
hlavní vedoucí oddílu Poutníci


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *