Spolupořádáme akci Předčítač

Milé děti, drazí rodiče, kamarádi oddíláci i neoddíláci, vážení čtenáři a posluchači, absolventi a lektoři kurzu Zapalovač se rozhodli potěšit vás předčítáním úryvků z knížek a zpříjemnit vám i sobě večer. A vy můžete být u toho. Ať už jako posluchači nebo jako předčítači. Kdo kdy předčítá? Budeme se střídat Číst více…

Báseň May

Následující báseň recitoval Karel Hynek Mácha, kterého jsme našli poblíž Litoměřic, jak byl očarován Mayi na seniorské akci zvané Mayská psychoakce.

 

Byl pozdní večer, první May
sepjal si sponou černý vlas
a temnotou zněl jeho hlas,
když hledal, koho by obětoval.