Báseň May

Následující báseň recitoval Karel Hynek Mácha, kterého jsme našli poblíž Litoměřic, jak byl očarován Mayi na seniorské akci zvané Mayská psychoakce.

 

Byl pozdní večer, první May
sepjal si sponou černý vlas
a temnotou zněl jeho hlas,
když hledal, koho by obětoval.