Bitva u Ethandunu byla výtečná. Muž jménem Edzard byl znamenitý vůdce. Jeho jméno znamená „ten, co vládne silnou rukou mečem“. Měl v boji dva bratry, Yoricka a Tyra. Vedl výpravu, kam se spolu s druhy plavili po 4 dny a noci. Boj se odehrál před setměním tak, že Král Edzard sešikoval své muže do silného chumlu. Křídla štítů se překrývala a tvořila jeden velký kruh. Edzard byl uprostřed kruhu u praporce.

vikingove-saga-edzard

Když nepřítel začal útočit, Odin nechal prolomit štíty mužů. Edzard byl zasažen palcátem. Poté mu byla uťata paže. Nyní tam přišel muž jménem Yahweh. To znamená ten, kdo je milostivý. Yahweh Edzardovi ukončil utrpení. Edzard zamířil do Valhally. Tam má mnoho dobrého jídla, pití i žen. Boj mužové nakonec vyhráli.

Stian byl silný muž. Jeho matka byla Sigrid a manželka Oglavee. Otec Marten mu zemřel v boji. Muž jménem Stian odvedl živé muže na loď. Pak se dopravili do krčmy. Nyní oslavili dobrou výpravu. Také děkovali Odinovi za osud, který jim dal.

Další den svolal Stian všechny muže a ženy. Pak pravil: „Budete zde, abyste na slyšeli všechno, co se stane. Potom se nebudete musit nikoho ptát, ale sami budete vyprávět a zpívat o těchto událostech.“ Pověděl všem o tom, co se stalo tak jak zde bylo později zapsáno.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *