Ondřej Turek – Opičák

(3. stupeň – tmavě modrý)

 

V jaké organizaci působíš, co s dětmi děláš a co tě na práci s nimi baví?

Působím v oddíle Poutníci, který spadá pod organizaci Mladí ochránci přírody, Tuláci. Působnost v oblasti oddílové mi přinesla pro mne důležité uvědomění si životních hodnot, vytvořila mi postoje a zformovala to, jaký ve skutečnosti opravdu jsem. Díky možnosti zakoušet oddílové aktivity pod vedením kvalitních vedoucích, podílet se později na vedení kolektivu a být součástí těch činností, které mi připadaly zajímavé a tedy svou podstatou smysluplné, jsem nabyl skutečně cenné znalosti, které jsem si mohl nesčetněkrát ověřit jako funkční i mimo oddíl. Snad i díky oddílu se živím prací na poli sociálním, vzdělávacím a volnočasovém. Oddíl mi zároveň poskytl naději, že mohu ovlivnit život kolem mě, byť je to „jen smítko na planetě“. Není ovšem vše začínající jen zárodek? Další věc, co díky oddílu mám, je trpělivost a vytrvalost. Nu a teď se zkuste zamyslet nad tím vším, třikrát si přečíst to, co jsem vypsal a uvědomit si, jakou SÍLU má kombinace všeho ve spolupráci s ostatními oddíláky.

 

Při jaké příležitosti jsi dostal svůj poslední Březový lístek a co to pro tebe znamená?

Zajímavé je, že si nepamatuji, kde to naposledy bylo (musel jsem se zeptat Pajdáka – na poradě vedoucích v květnu 2018). Bleděmodrý byl před dětmi i rodiči na lyžařské výpravě v roce 2016.  Jako nesmírnou hodnotu jsem vždy vnímal prostředí (vedoucí a děti u Poutníků), které mi dalo podporu a zároveň ocenění, které v našem kolektivu nedáváme „na potkání“. Třetí stupeň je u nás skutečně mnoho, neboť i u zeleného se velice zvažuje, zda ano, či ještě ne.

Ocenění bylo za 10letou práci spojenou s dětmi, za inovace a touhu táhnout věci kupředu. Zároveň pak za to, že mám zájem na šíření znalostí i mimo náš kolektiv (kupříkladu vzdělávací kurz Zapalovač, setkávání vedoucích z různých kolektivů, lektorování na CVVZ, tvorba metodické Wikipedie pro pracovníky s mládeží pWiki, snaha o transparenci Poutníků a sdílení informací dál…).

BL pro mne znamená nejen ocenění typu DĚKUJI, ale i utvrzení toho, že co dělám, má smysl – tedy je to motivující k pokračování.

 

Připravili Kateřina Palová a Jan Burda pro časopis Archa 1/2019

www.brezovylistek.cz

Archa1 2019 Pro Web by on Scribd


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *