Koronavirus, karanténa, COVID-19. Školy se uzavřely, lékaři a zdravotníci jedou do vyčerpání, politici jsou na trní. Všichni rozumní vedoucí pochopili vážnost situace a fyzické akce odpískali. Děti jsou zavřené doma a to budí neklid. Přinášíme popis toho, co jsme ověřili v rámci oddílové online činnosti.

Všechno jsme centralizovali na jedné speciální webové stránce, na kterou pravidelně odkazujeme rodiče. Na stránce Poutníci online se děti a jejich rodiče dozví, co a jak probíhá.

Proč jsme zajistili online činnost?

 • Držíme kontinuitu oddílu. Jako některé skautské oddíly fungovaly v ilegalitě během komunismu, my pokračujeme v době koronavirové pandemie. Věříme, že kvalitní soustavná celoroční činnost rozvíjí jedince a není dobré tuto linku zpřetrhat a uvést děti do nejistoty.
 • Udržujeme se v kontaktu i jako vedoucí mezi sebou, což je důležité pro budoucí soulad při pokračování. Dlouhotrvající pauzy způsobují vzájemná odcizení, ochabnutí mezilidských vztahů a to má mnohdy negativní dopad na oddíl jako celek.
 • Nadále učíme a vychováváme děti. I na počítači se lze leccos naučit a zvlášť, když můžete sdílet obrazovku s ostatními. A ve chvíli, kdy jako vedoucí jsme přítomni, neustále působíme jako vzory a jsme dětem oporou.
 • Obohacujeme činnost. Děláme to, co běžně ne. Využíváme k tomu výhody toho, že jsou děti u počítačů a smartphonů. Posilujeme jejich gramotnost v digitálních technologiích a ukazujeme způsoby práce a možnosti využití.
 • Zabavíme děti. Rodiče jsou rádi, když si od dětí alespoň na chvilku odpočinou. Mnohdy se nám stává, že se připojí a vzájemně spolupracujeme. Tmelíme tak rodinné vazby a podněcujeme je ke společným činnostem díky vytvoření inspirativního prostoru.

Způsoby práce online

Dá se využívat řada online nástrojů i transformovat bězné činnosti do online prostředí. Vyplatily se nám však následující principy:

 1. Udržujeme pospolitost. Vznikla facebooková skupina Poutníci online, kde jednotlivci sdílí své zážitky. To zajišťuje pocit vzájemnosti, ocenění za aktivitu a neustále dostáváme zpětnou vazbu na naši činnost.
 2. Skupina je otevřená, ale má moderátory v podobě vedoucích, kteří schvalují příspěvky. Eliminujeme tak případné nevhodné příspěvky, které nechceme, aby děti viděly.
 3. Každému příspěvku moderátoři přidělují tzv. štítky, aby se členové mohli zorientovat v době hledání inspirace. Štítků není mnoho a jsou obecné (aktivity venku, rukodělky, online schůzky, online výpravy, koronachallenge, celoroční hra, četba…)
 4. Pro videokonference využíváme Google Hangouts Meet, které zakládáme skrze firemní Gsuite, který má snad limit 25 účastníků (někdo ale říkal, že až 100…). Jinou platformu nevyužíváme – děti i rodiče se s tím již naučili pracovat. (EDIT: přešli jsme na www.telekonference.eu – není nutné mít účet a je to méně náročné na sílu signálu internetu).
 5. U videokonferencí jsme věnovali první minuty tím, že jsme účastníky naučili ztlumovat mikrofon, když nemluví, dávat si vzájemně prostor a vypínat webkameru v době slabého internetu.
 6. Videohovorů se účastní i vedoucí, kteří zrovna nemají danou aktivitu na starost. Byť třeba jen na část.
 7. Videokonference opouští vedoucí jako poslední. Aby se případně nestalo něco, o čem nevíme, před zraky rodičů a my nemohli se situací nic dělat.
 8. Zachovali jsme všechny plánované výpravy i schůzky a adaptovali je do online prostředí. Rodiče e-mailem informujeme i o plánovaném průběhu, aby byli v obraze, věděli, jak dlouho to celé zabere a mohli si rozplánovat víkend. Ohledně schůzek dáváme vědět o programu nejpozději v neděli (schůzky máme ve středu).
 9. V době, kdy neprobíhá společná oddílová činnost, je možné pracovat na vlastních zábavných výzvách, které postupně doplňujeme. Osvědčilo se pojmenovat hru atraktivně (#koronachallenge), vytvořit k tomu zábavné video namířené na cílovou skupinu a představit hru na společné videokonferenci a podpořit rozjezd ze strany vedoucích. Opět se vracíme k tomu jít příkladem.
 10. Je důležité mít na paměti, že některé děti jsou přetížené ze strany školních povinností. Rozhodně do žádné činnosti děti nenutíme. Však snažíme se dělat nabídku lákavou.
 11. Jednotlivé nápady vznikají v průběhu, je ale důležité mít stěžejní osoby, které mají garance. Ty pak rozhodují co se kdy stane, aby to bylo smysluplné. Zároveň hlídají termíny ve svých oblastech.
 12. S rodiči komunikuje buď garant akce (detailní popisy, časy, průběh, motivace dětem) nebo hlavní vedoucí oddílu (zde spíše shora zastřešené věci – jak co bude, s čím mohou počítat v dlouhodobém horizontu, co se uskuteční).
 13. Zachováváme červenou nit celoroční hry. Online výpravu jsme uvedli videem s Willy Wonkou, ten se pak objevil během videokonferencí, u e-táboráku, dokonce i na schůzce.
 14. Stále si píšeme účastníky a až obnovíme offline činnost, rozdáme jim měňáky.
 15. Máme na cloudu dokument, kde si uchováváme tipy na online aktivity k budoucímu použití.
 16. Pravidelně si ujasňujeme kdy se co stane. Častěji než u offline akcí, kde jsme si jisti a bereme je rutinně.
 17. Snažíme se, aby bonusové věci již vedoucím neubíraly soustavně čas. Koronachallenge je jediná nejednorázová věc. Ale například namluvení audioknihy na pokračování je fajn jednorázovka.

Online schůzky

Pro lidi je velmi potřebné udržovat sociální kontakty. A nejinak je to u dětí. Vidět se svými kamarády a popovídat si s nimi. My jim to zprostředkováváme jednou týdně pomocí online schůzek. Neporušujeme zaběhnutý řád, a tak jsou ve stejný den a čas jako obvykle.

Též zachováváme rituály, čili schůzky začínají podáním ruky nadálku, stoupneme si do nástupu, pozdravíme se „světlo vašim krokům, Poutníci“, n azačátku si řekneme, co budeme dělat. U závěrečného nástupu zase zodpovíme dotazy a nalákáme na další akce.

Činností je celá řada – inspirujte se v dokumentu. Jako zajímavý postřeh vidíme komunikaci prostřednictvím livestreamů a videokonferencí.

 • Youtube živé vysílání – odkaz zde
  • VÝHODY: jednoduché na provoz, jednoduché na ovládání, spustí si to úplně každý i s minimálními znalostmi počítače
  • NEVÝHODY: děti s vedoucími komunikují jen pomocí chatu tj., nemohou účastníci ostatním něco ukázat a vedoucí nevidí reakce dětí
 • Google Hangouts Meet – sdílený hovor – odkaz zde
  • VÝHODY: všichni se vidí, všichni můžou mluvit, je možné zadávat úkoly a ty hotové poté ukázat na kameru
  • NEVÝHODY: malé děti občas neumí pořádně s počítačem, nemají Google účet, při vysokém počtu riziko překřikování se (nutné říct, kdo nemluví, ať si vypne mikrofon), v případě většího počtu je vhodné děti dělit na více skupin.

#koronachallenge

Samostatné úkoly pro všechny lidi, kteří nemají doma co dělat. Anebo si chtějí všední dny zpestřit. Odkaz zde. Soupis různých druhů úkolů od denních, víkendových či takových, které si můžete splnit kdykoliv. 

Ideální na ní je, že je hra celkem bezobslužná. Vymysleli se úkoly předem a teď je jen jeden člověk, který je podle potřeby obměňuje.

Body si zapisují hráči sami přes Google formulář a výsledky se automaticky propisují na stránku.

Principy #koronachallenge

 • Spoléháme na čest jednotlivců. Některé úkoly nemáme šanci ohlídat.
 • Hráče veřejná tabulka bodů motivuje. Třeba díky tomu děti chtějí číst, podílet se na domácích pracích, hrát deskové hry se zbytkem rodiny…
 • Čtvrtina hráčů je z řad veřejnosti. Šíříme svou působnost dále.
 • Úkoly se postupně doplňují. Hráči mají důvod se vracet a vidí, že hra „žije“
 • Celá hra má garanta, který drží celek v konzistenci.
 • Některé úkoly jsou viditelné stále, což zajistí možnost odkladu, když toho má někdo ve škole moc, a některé jsou výzvy v tom, že vydrží jen týden nebo se mohou zobrazit jen na víkend.
 • Úkoly jsou občas rozděleny dle věkových kategorií.
 • Inspirujeme se u obdobných činností dalších oddílů (díky) a také své know-how šíříme dále.

Ukázky online schůzek

Ukázky z průběhu online výpravy

1. Motivační video

2. Motivační video se zápletkou + návrh řešení (účast na konferenci, motivace naučit se něco)

4. Vysvětlení proč (edukativní část)

Na obrázku může být: 1 person, text

3. Call to action. Zpráva dětem a rodičům o tom, co přesně a jak se bude dělat (sbírání odpadu v lese na procházce). Rodičům textově e-mailem, dětem pomocí videa.

5. Bonusové video o tom, co se kam přesně třídí

6. Rozeslání něco atraktivního jen starším dětem (přizpůsobení se cílové skupině)

7. Akce (samostatná aktivita s rodiči; v tomto případě sběr odpadu z lesa + sdílení na FB skupinu)

8. Společné sdílení. E-táborák (videokonference + písničky na přání, kde jeden vedoucí hrál na kytaru)

9. Nedělní dopolední aktivita – workshop upcyclingu plastů = vytváření květináčů a naučnic z plastového odpadu.

10. Závěr příběhu pana Wonky (oceňování za dílčí úkoly probíhalo během každé videokonference). Wonka si uvědomil, že plast není dobrý a postavil tak raději skleněný létající výtah.

Autoři: Pajdák a Opičák


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *