Během jarní koronakrize jsme uspořádali distanční aktivitu #koronachallenge s řadou výzev. Principem byla založena na plnění výzev, za které jednotliví hráči získávali body. Jako ve většině jiných soutěží na této planetě byl vítězem ten, kdo nasbíral do určitého období nejvíce bodů. Pro případné další zájemce o organizaci obdobné hry přinášíme poznatky, které jsme získali.

Plánování

 • Dobře si rozmyslete rozměr, ve kterém chcete hru realizovat. Ve chvíli, kdy bude hra trvat dva týdny, bude v ní celkem třicet úkolů a bude pro patnáct hráčů, bude to zcela jiné, než dvouměsíční hra s přibývajícími a měnícími se prvky hry, bude pro veřejnost, úkolů bude na stovky…
 • Určitě má také smysl investovat značnou energii a čas do plánovací fáze hry, a to včas. Ve chvíli, kdy je možnost připravit si jednotlivé úkoly, způsob registrace, propagační texty, grafiku a jiné vychytávky, ušetříte si jednak v budoucnu čas a zároveň budete mít namísto stresů a únavy radost z průběhu hry.
 • Určitě si ujasněte cílovou skupinu, pro kterou hru chystáte. A to i s ohledem, zda chcete hru tvořit pro veřejnost, nebo jen pro uzavřenou komunitu.
 • Rozdělte si práci mezi organizátory a nastavte si deadliny. Hlídejte si postup příprav, ať nakonec nezjistíte, že zítra startujete a nemáte zásadní věci hotové.
 • Pokuste se již při plánování myslet na to, aby práce v průběhu bylo co nejméně. Sami uvidíte, že se vyrojí. Jednou spadne web, podruhé přijde e-mail s dotazem, potřetí zase něco jiného.
 • Ujasněte si, na jaké platformě bude hra publikována a hrána. Budete zveřejňovat úkoly na webu, využijete Instagram, Facebook, nebo budete zadávat úkoly emailem?

Propagace

 • Ujasněte si, zda povolíte registrace i v průběhu, nebo pouze do nějakého data do zahájení hry. Pokud zvolíte první případ, pak může atraktivitě hry a většímu zapojení lidí pomoci sdílení zážitků, fotek, videí, splněných úkolů. Taktéž funguje aktualizovaná tabulka přihlášených účastníků (pozor na osobní údaje) a výpis bodů, které daní hráči splnili, či součet bodového ohodnocení apod.
 • Využijte určitě osobní doporučení, přihlaste se i vy sami (vedoucí oddílu, starší díte = vzor pro ostatní).
 • Využijte pro propagaci osobní pozvánky, dopisy, maily a nezapomeňte na sociální sítě. Volte vhodné cesty pro propagaci dle vaší cílové skupiny. Avšak zvednutí poptávky po hře tím, že se o ní bude v komunitě mluvit (například se zmíníte na konci schůzky, na výpravě a ještě na veřejném online chatu), vám přinese nejvíce účastníků.
 • Dobré grafické zpracování a texty udělají mnohé. Určitě vytvořte speciální logo, hru mějte atraktivně nazvanou (například název #koronachallenge zní lépe než „úkolová hra“) a mějte pěknou jednotnou grafiku. Pokud nejste sami grafici, zkuste využít třeba bezplatné šablony v Canvě. Určitě to bude vypadat lépe, než strohá tabulka Excelu. Použijte vhodný slovník pro vaši cílovou skupinu (pokud to pro teens nebude vyhajpovaná cool challenge s možností chillit i trollit a naopak pro seniory úžasná zábavná společenská aktivita pro radostné chvíle, budete mít těžší zaujmout vaše potenciální účastníky.
 • Pokud umíte zpracovávat video, můžete zkusit vytvořit trailer na hru. V případě, že video stříhat neumíte (a to se týká i vizuálního cítění), nehrajte si na umělce a natočte obyčejné videopozvánky, kde vy osobně pozvete své budoucí hráče k účasti. Čím autentičtější a živější budete, tím víc se vám to vrátí.
 • Mějte dobře zpracované informace, ať je ihned patrné, jak hra funguje a jak se lze ke hře přidat.

Využité principy hry

 • V #koronachallenge jsme využili principu neustálého zapojování účastníků pomocí výzev. Záměrně jsme nezveřejnili všechny výzvy najednou, ale publikovali jsme vždy rozšiřující balík výzev navíc v každé pondělí po dobu trvání hry. Účastníci tedy měli důvod se neustále vracet na internetové stránky, kde byly výzvy publikované. Nově přidané výzvy byly pro přehlednost vypsané vždy jinou barvou.
 • Stejně tak fungoval systém, kdy byly speciální výzvy (nazvané jako bleskovky) s vysokým bodovým ohodnocením a větší obtížností zveřejňovány pouze od pátku do neděle. Kdo se během víkendu na internet nepodíval, nemohl získat body navíc a musel zkusit štěstí další týden s novou bleskovkou.
 • Podobně byly zveřejňovány křížovky pro různé věkové kategorie a kvízy v Google formulářích. Ty však vydržely celý týden a až té se obměnily.
 • Každý den byla zveřejněna nová denní aktivita za 5 bodů. Což nebylo moc, ale ani málo. Tyto denní aktivity byly přidávány na stránku #koronachallenge pod ostatní výzvy a navíc se zobrazovala i na Instagramu a ve stories Instagramu i Facebooku.
 • Výzvy měly různé bodové ohodnocení. To z toho důvodu, aby některé šlo splnit v podstatě ihned a bez námahy. Tím hráči získali okamžitou odměnu v podobě bodů a opět je to motivovalo k dalšímu plnění úkolů. Zároveň každý hráč mohl splnit alespoň něco a zažít svůj úspěch. A ještě ho to bavilo, neboť bylo z čeho vybírat. Výzev bylo nespočetně.
 • Část výzev byla zaměřená na aktivity spojené s Poutníky (např. transformace oddílového znaku do koronapodoby), ale byla splnitelná i pro nečleny, kteří nejsou seznámeni s oddílovým životem. Naopak Poutníci tyto aktivity ocenili, protože jim byly tématem blízké.
 • Přímo na stránce, kde byly jednotlivé výzvy, byla úplně dole (aby jako první hráči viděli vždy nové výzvy) tabulka, kde se v reálném čase zobrazovaly výsledky a každý viděl, jak na tom je v porovnání s ostatními.
 • Předem bylo oznámeno, že budou 3 vítězové, kteří si odnesou hodnotnou odměnu. Odměna byla neveřejná a nebyla tedy stěžejním principem, ačkoli to jistě hrálo svou roli. Důležitější byla prestiž a vlastní motivace něco dokázat. Takto to bylo vzhledem k výchovně-vzdělávacímu charakteru hry. V případě jiné cílové skupiny  můžete dát klidně drahou odměnu v podobě financí, nového automobilu atp.
 • Motivující byla facebooková skupina Poutníci online, kde v průběhu hry každý mohl zveřejnit fotku, video, text o tom, jaké body splnil a dostal zpětnou vazbu. Ostatní pak nalákal k dalšímu plnění, připomněl jim, že hra existuje Díky tomu se navíc do hry registrovali další zájemci. Pomáhalo také to, že stejná skupina byla určena i pro zážitky z dalších online akcí Poutníků, a tak #koronachallenge byla vždy tématem dne.
 • Výsledky hry byly vyhlášeny na první větší akci, aby vítězům byla složena poklona. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vítěze z řad Poutníků, bylo tomu na letním táboře, kde byla většina Poutníků. Pokud by byl někdo z vítězů z veřejnosti, bylo by to vyhlášené na nějaké akci pro veřejnost.
 • Hlavním principem hry byl smysl pro fair-play. Odhalili jsme pouze jeden podvod a vyřešili ho s dotyčnou osobou tak, že to mělo i výchovný charakter.

Automatizace

 • Co nejvíce věcí jsme automatizovali. Při takovém objemu informací to bylo nutné.
 • Denní výzvy byly prepublikovány tak, aby se objevovaly na Instagramu bez nutnosti každý den je nahrávat. Byly označeny hashtagem #koronachallengedenniaktivita, který byl na Instagramu jediný. Doplněk redakčního systému na našem webu pak zajistil automatické vložení na stránky.
 • Facebookové příspěvky ohledně bleskovek byly také prepublikovány, aby na to nemusel organizátor myslet při odjezdu na víkend.
 • Registrace do hry probíhaly skrze Google formulář. Účastníkům pak přišla automatická odpověď (filtr v Gmailu) s připomenutím pravidel a popřáním hodně štěstí do hry.
 • Po vyplnění registračního formuláře se sbírala jednotlivá jména hráčů, která byla vždy ve stejném formátu. Když hráči pod svým jménem (přezdívkou) vyplnili odpovědní Google formulář s počtem bodů za danou výzvu, automaticky se jim propsala do kontingenční tabulky na jiném listu a odtud se to zpětně propsalo na webové stránky do real-time tabulky se jmény hráčů a jména se seřadila dle počtu bodů sestupně.
 • Během propagace hry jsme vyzvali řadu lidí, aby nám pomohli informaci o #koronachallenge sdílet dál. Díky tomu se „automaticky“ šířila reklama dál, a to vcelku osobní formou. Ušetřilo nám to mnoho času, hra vypadala atraktivně a žádaně a navíc byly náklady nulové.

Vzor formuláře pro odpovědi

Vzor automatizované Google tabulky s přiřazováním bodů

Výsledky

 • Zaregistrovali jsme 1600 záznamů ve formuláři pro vyplňování bodů.
 • 21 862 celkem nasbíraných bodů, na kterých se podílelo 35 účastníků, z toho 25 Poutníků.
 • Hra běžela neskutečných 15 týdnů (od 18. 3. 2020 do 30. 6. 2020).
 • Připravili jsme 101 denních výzev, 15 bleskovek, kvízů a 30 křížovek a v průměru kolem 30 klasických bodovaných výzev.

Limity

 • Hra byla vymyšlena jako náhradní dlouhodobý program za běžnou oddílovou činnost. Přípravy byly náročné a v průběhu řešení krize. Zvládli jsme to, ale nebylo mnoho času na fázi plánování, což bylo z pohledu organizátorů méně komfortní.
 • Délka hry byla omezena minimálně na dobu, kdy se budou žáci moct vrátit do škol. Nakonec se protáhla do konce června. Postupem času hráči ztráceli zájem a zůstala jen část hráčů, kteří obsazovali první příčky v bodovací tabulce. Ideální doba na hru by byla pravděpodobně 60 dnů.
 • Občas se nám stalo, že jsme zapomněli na nečleny Poutníků a museli upravit znění výzev tak, aby byly splnitelné i pro nezasvěcenou veřejnost.
 • Motivace vedoucích – organizátorů postupem času též klesala. Bylo nutné doplňovat jednotlivé výzvy, kvízy, bleskovky, křížovky a denní výzvy, abychom dostáli závazku. řešením by bylo dát si jasný počet výzev a dalších úkolů, vytvořit / vypsat si je a za průběhu již nic nemuset tvořit.

Všechny výzvy a pravidla hry naleznete na oddilpoutnici.cz/koronachallenge

Poutníci online: oddilpoutnici.cz/poutnici-online

Inspirace pro vedoucí oddílů: oddilpoutnici.cz/inspiruj-se


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *