Včera byl Opičák s Bláťou v KD Barikádníků (Barča) na setkání k projektu Strategie pro Desítku, kterou pořádá úřad MČ Praha 10.

Za Poutníky, Neobyčejnou klubovnu i sebe jako obyvatele Prahy 10 přispěli k konstruktivnímu řešení priorit „toho, s čím se něco má dělat“.

Kupříkladu zmínili, že na území P10 je řada spolků typu Mladí ochránci přírody, Asociace turistických oddílů mládeže (Asociace TOM), Pionýr, Junák – český skaut, Český svaz ochránců přírody, Liga lesní moudrosti, Česká tábornická unie atp., Kde jejich členi dělají svou práci bez nároku na honorář a je nutné navázat mezi nimi a úřadem kontakt. Neboť v oblasti školství, výchovy, volného času i kultury tato část není v dostatečné míře akcentovaná oproti školským zařízením, jednostranně zaměřenému sportu, komunitním kulturním akcím či spolkům podporující trvale udržitelný rozvoj (ochrana životního prostředí).

Rozhodně nepotíráme jejich potřebnost. Jen chceme říci – JSME TU TAKÉ A DĚLÁME UŽITEČNÉ VĚCI (které se z dlouhodobého i krátkodobého hlediska ekonomicky vyplatí – srovnej mj. výši přidělených dotací).

Za priority považujeme z naší oblasti působnosti:

  1. Zmapovat lokální spolky neformálně (tj. mimo školská zařízení) výchovně-vzdělávacího, sociálního a volnočasového charakteru. Zjistit jakou mají činnost, jaké jsou jejich potřeby, jaký je jejich dopad pro Prahu 10. Poté navázat kontakt s úřadem k tomu, aby Praha 10 získala od spolků maximum a naopak.

  2. Podpořit síťování mezi výše zmíněnými spolky. Uvědomujeme si užitečnost CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností, ale je třeba podporovat místní sdružování a navazování spolupráce, neboť jen u lidí se vztahem k místu lze dosáhnout synergie k zkvalitňování života na daném území na všech úrovních.

  3. Podpořit dialog a spolupráci mezi výše zmíněnými spolky a školskými zařízeními (školy, školní kluby – družiny, Domy dětí a mládeže atd.)

  4. Podpořit dialog a spolupráci mezi výše zmíněnými spolky a sociálními službami (domovy pro seniory, centra pro rodinu, centra pro cizince atp.)

  5. Zajistit dostatek financí pro chod spolků co do zázemí, materiálně-technické základny, potřebných věcí pro průběh činnosti, ale i PRO JEJÍ ROZVOJ.

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *