Včera byl Opičák s Bláťou v KD Barikádníků (Barča) na setkání k projektu Strategie pro Desítku, kterou pořádá úřad MČ Praha 10.

Za Poutníky, Neobyčejnou klubovnu i sebe jako obyvatele Prahy 10 přispěli k konstruktivnímu řešení priorit “toho, s čím se něco má dělat”.

Kupříkladu zmínili, že na území P10 je řada spolků typu Mladí ochránci přírody, Asociace turistických oddílů mládeže (Asociace TOM), Pionýr, Junák – český skaut, Český svaz ochránců přírody, Liga lesní moudrosti, Česká tábornická unie atp., Kde jejich členi dělají svou práci bez nároku na honorář a je nutné navázat mezi nimi a úřadem kontakt. Neboť v oblasti školství, výchovy, volného času i kultury tato část není v dostatečné míře akcentovaná oproti školským zařízením, jednostranně zaměřenému sportu, komunitním kulturním akcím či spolkům podporující trvale udržitelný rozvoj (ochrana životního prostředí).

Rozhodně nepotíráme jejich potřebnost. Jen chceme říci – JSME TU TAKÉ A DĚLÁME UŽITEČNÉ VĚCI (které se z dlouhodobého i krátkodobého hlediska ekonomicky vyplatí – srovnej mj. výši přidělených dotací).

Za priority považujeme z naší oblasti působnosti:

  1. Zmapovat lokální spolky neformálně (tj. mimo školská zařízení) výchovně-vzdělávacího, sociálního a volnočasového charakteru. Zjistit jakou mají činnost, jaké jsou jejich potřeby, jaký je jejich dopad pro Prahu 10. Poté navázat kontakt s úřadem k tomu, aby Praha 10 získala od spolků maximum a naopak.

  2. Podpořit síťování mezi výše zmíněnými spolky. Uvědomujeme si užitečnost CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností, ale je třeba podporovat místní sdružování a navazování spolupráce, neboť jen u lidí se vztahem k místu lze dosáhnout synergie k zkvalitňování života na daném území na všech úrovních.

  3. Podpořit dialog a spolupráci mezi výše zmíněnými spolky a školskými zařízeními (školy, školní kluby – družiny, Domy dětí a mládeže atd.)

  4. Podpořit dialog a spolupráci mezi výše zmíněnými spolky a sociálními službami (domovy pro seniory, centra pro rodinu, centra pro cizince atp.)

  5. Zajistit dostatek financí pro chod spolků co do zázemí, materiálně-technické základny, potřebných věcí pro průběh činnosti, ale i PRO JEJÍ ROZVOJ.

Něco málo o autorovi příspěvku

Opičák
OpičákPůsobnost v oblasti oddílové mi přinesla pro mne důležité uvědomění si životních hodnot, vytvořila mi postoje a zformovala to, jaký ve skutečnosti opravdu jsem. Díky možnosti zakoušet oddílové aktivity pod vedením kvalitních vedoucích, podílet se později na vedení kolektivu a být součástí těch činností, které mi připadaly zajímavé a tedy svou podstatou smysluplné, jsem nabyl skutečně cenné znalosti, které jsem si mohl nesčetněkrát ověřit jako funkční i mimo oddíl. Oddíl mi zároveň poskytl naději, že mohu ovlivnit život kolem mě, byť je to “jen smítko na planetě”. Není ovšem vše začínající jen zárodek? Další věc, co díky oddílu mám, je trpělivost a vytrvalost. Nu a teď se zkuste zamyslet nad tím vším, třikrát si přečíst to, co jsem vypsal a uvědomit si, jakou SÍLU má kombinace všeho ve spolupráci s ostatními oddíláky.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..