Klubovna je místo, kde se scházíme na schůzkách, na poradách vedoucích, občas zde máme přespávačky, máme zde uchovány rekvizity z her, deskovky, knížky, slouží jako sklad nezbytného materiálu a také jako místo, kde se tvoří mnoho věcí, které pak vidíme na akcích.

V současné době máme oddílovou klubovnu na adrese Norská 16, Praha 10 a na stejné adrese provozujeme Neobyčejnou klubovnu.

Jak šel čas

Klubovna v Domu Um

2011–2013

Klubovna v ulici Moskevská

2013–2016

Klubovna v ulici Norská

2016–DOSUD

Neobyčejná klubovna (Norská)

2017–DUSUD

www.neobycejnaklubovna.cz

Rekonstrukce oddílových kluboven

Rekonstrukce Neobyčejné klubovny