Co jsou to bobříci

Jsou to zkoušky nejrůznějších Tvých vlastností, schopností, znalostí i dovedností. Věř, že žádný bobřík není nesplnitelný a že ho splnila řada lidí před tebou.

Za každého splněného bobříka dostaneš kartičku, kterou si můžeš vlepit do svého zápisníku. Po splnění všech bobříků ukaž všechny kartičky vedoucím. Dostaneš Moudrost, kterou můžeš hrdě nosit na své oddílové palestině, kterou dostaneš až se staneš členem kmene (po splnění ZOZ).

V knize Hoši od Bobří řeky ukládal tyto zkoušky – bobříky – chlapcům Rikitan na schůzkách v Bobří hrázi (tak říkali své klubovně) i na výpravách za město – a hlavně pak na táboře ve Sluneční zátoce.

Proč těmto zkouškám Hoši od bobří řeky říkali „bobříci“, co vše při jejich lovu zažili, kdo to byl Roy, jak strašila Zelená příšera – a jiné a jiné věci kolem tohoto chlapeckého sdružení, to vše se dočtete právě v knize Hoši od bobří řeky.

bobrici-samolepky-nahled

Samolepky bobříků

 

Pusť se i TY do lovu bobříků

Pusť se i Ty do lovu bobříků, aby ses přesvědčil, jaký jsi, co dokážeš – a aby ses také v něčem zdokonalil, něčemu se naučil, něco dobrého získal! Uvidíš, jaké pěkné příhody při lovu prožiješ – a jakou radost budeš mít z každého uloveného bobříka.

Tak jen s chutí do toho! Lovu zdar! Lovu zdar! Lovu z dar!

Stáhni si Bobříky v pdf: Bobříci

 

1. sada

(dostáváš samolepky s vybarveným pozadím)

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

1. Bobřík mrštnosti

Má žlutou barvu. Říká, že hoch ani děvče nemají vypadat jako sloní mláďata, ale že mají být pružní a rychlí. Mají umět běhat a skákat alespoň tak, jak pro jejich věk předepisuje tabulka.

bobrik-mrstnosti-tabulka

 

2. Bobřík míření

Má barvu světle zelenou. Podmínky jeho ulovení: Vyznač na zemi čtverec 1×1 m. Pak si odměř čtyři a půl metru od jedné jeho strany a tam udělej startovací čáru. Od ní máš házet do čtverce kameny velké asi jako brambory střední velikosti. Najdi si jich deset. Budeš házet celkem stokrát a z této stovky má být aspoň 80 hodů úspěšných, tj. 80 kamenů musí dopadnout do čtverce (počítej a znamenej si přesně). Dopadne-li kámen vedle čtverce a teprve odrazem od země se do čtverce dokutálí, nepočítá se jako vhozený. Dopadne-li do čtverce, ale odrazem se z něho vykutálí nebo vyskočí, počítá se jako vhozený, třebaže ve čtverci nezůstal.

3. Bobřík záchrany

Má černou barvu. Uloví jej ten, kdo splní tyto podmínky:

a. Opatří si malou lékárničku pro první pomoc a naučí se ji používat.
b. Dovede provést umělé dýchání.
c. Umí ošetřit menší rány.
d. Ví, jak si počínat, jestliže někdo omdlí.
í. Ví, co dělat při nevolnostech a bolestech žaludku.
g. Ví, co zařídit při uštknutí hadem.
h. Ví, jak pomoci při slunečním úžehu a úpalu. Zná rozdíl mezi úžehem a úpalem.
i. Zná telefonní čísla hasičů, záchranné služby a policie.
j. Ví, kde je v okolí nejbližší telefon a požární hlásič.
k. Zná adresu nejbližšího zdravotního střediska a jeho telefon, jakož i ordinační hodiny

4. Bobřík plavce

Má červenou barvu. Ti, kdo jej chtějí ulovit, musí umět dobře plavat. Bobři to
dovedou znamenitě! Nezáleží na tom, jakým způsobem plaveš, hlavně abys dokázal
zdolat alespoň 60 metrů.

5. Bobřík dobrých činů

Má tmavomodrou barvu. Chce od tebe, abys udělal alespoň sto dobrých skutků, třeba úplně nepatrných. Pomoz například kamarádovi s učením, navštiv ho, když je nemocný, nenech maminku vláčet těžké tašky s nákupem, pomáhej jí v domácnosti. Ale i jiní lidé uvítají tvoji pomoc, zvláště ti staří. Můžeš jim nanosit uhlí, naštípat dříví, nemají všichni ústřední topení. V dnešním rušném provozu na ulicích jsou nejistí a určitě budou rádi, pomůžeš-li jim při přecházení. Stejně můžeš posloužit i dětem a nevidomým. Příležitostí k dobrým činům je spousta – hledej je a přemýšlej o nich. Dej si heslo: Každý den dobrý skutek! Činy vykonané v rámci tohoto lovu se ti počítají do Modrého života, pokud jej plníš. Nech si v zápisníku místo a tam své činy zapisuj. Počítají se i dobré skutky, co poskytneš přírodě (vyčistíš studánku, ošetříš psa…).

6. Bobřík odvahy

Má barvu tmavě hnědou. Nejlépe se loví na prázdninovém táboře. Jak se to může udělat? Například vymezit stezku odvahy, jen pro orientaci ji vyznačit několika větvičkami, baterkami, svíčkami, či jinak a hlavně na konci umístit kus papíru s tužkou. Zde každý odvážlivec potvrdí svým podpisem, že stezku zdolal a vrátí se do tábora. Snad není třeba připomínat, že tohoto bobříka lovíme v noci. Lovci mohou svou odvahu samozřejmě dokázat i jinak, musí se však vždy dbát, aby jim nehrozilo nebezpečí úrazu, nebo dokonce nebyl ohrožen jejich život. Trochu strachu by měl ovšem uchazeč o bobříka pocítit. Protože cílem lovu je nejen vydat se na „nebezpečné“ nebo „tajuplné“ místo, ale překonat i pocit úzkosti a bázně.

7. Bobřík květin

Má barvu tmavě zelenou. Je to bobřík přírody. Žádá od tebe znalosti padesáti různých květin, stromů a keřů (počítáno dohromady). Do tabulky si zapisuj jména stromů, keřů a květin, které již dobře znáš. Občas ale znovu zkoušej své vědomosti. Nemělo by význam naučit se padesát názvů rostlin jen kvůli ulovení bobříka a pak zase většinu zapomenout. Pamatuj si: Kdo má bobříka květin, neutrhne zbytečně a nepošlape ani jednu květinu, nezasekne nůž nebo sekyrku do stromu, neštípá na jeho vystouplých kořenech dříví, ani na nich nerozdělává oheň.

8. Bobřík Velkého mlčení

Má barvu oranžovou. Tohoto bobříka budeš lovit asi mnohokrát za sebou – a mnohokrát ti upláchne. Co se jen Drobeček mluvka pro něj navztekal! A jak by ne. Ten poťouchlý bobřík od tebe chce, abys nepromluvil ani slůvko 24 hodin. Nesmíš se však při Velkém mlčení stranit lidí, například ukrýt se někde v houštinách a tam na několik hodin usnout, nebo se zamknout v pokoji. Při lovu musíš být stále mezi lidmi a stále odolávat strašlivé síle zvyku. Nesmíš ale ani hlasitě kýchat, nahlas se smát, zívat nebo kašlat. Vše to se považuje za porušení podmínek lovu. Zapomeneš-li se a promluvíš jen jednu jedinou hlásku, tvůj lov je ztracen a musíš jej podstoupit znovu, i kdyby ti do jeho skončení chyběla třeba už jen pouhá čtvrthodina. „Odmlčené“ hodiny pokaženého lovu si nesmíš připočítat k hodinám lovu nového. Jsou prostě ztraceny.

9. Bobřík osamělosti

Má barvu růžovou. Klade velké nároky na trpělivost a opatrnost. Setrvej 10 hodin (tedy nejlépe od 8 hodin ráno do 18 hodin večer) v lese nebo některém jiném kousku přírody úplně sám, to znamená na místě, kde nemůžeš spatřit žádnou lidskou tvář. Vezmi s sebou jídlo, vodu, nějakou knížku, zápisník, deník. Čti, piš, pozoruj vše kolem sebe. Uvidíš-li však někoho, je tvůj lov pokažen a musíš se na něj vydat znovu v některý jiný, snad šťastnější den. Dnes se musíš vrátit, protože zapisuj. Počítají se i dobré skutky, co poskytneš přírodě (vyčistíš studánku, ošetříš psa…). jsi byl viděn, nebo jsi někoho viděl. Jedině ráno při cestě na lov a večer při návratu je ti povolena půlhodinka, během níž smíš někoho potkat. Tím se lov nenarušuje.

10. Bobřík zručnosti

Má barvu fialovou. Chce, abys vyřezal 13 koleček o průměru 1 cm (nejlépe z korku), propálil do nich rozžhaveným drátem či hřebíkem dírky jako u knoflíků (aby se dala přišívat) a pak je nabarvil barvami bobříků. Nabarvená kolečka ještě přetři bezbarvým lakem, aby se barva nesmývala! Kolečka si přišívej na vhodné místo dle libosti. Nejlépe na něco, cos sebou nosíš na výpravy. Mimo koleček vyrob ještě nějakou věc, například truhlík na květiny do okna, stoličku, vozík, poličky na nářadí nebo něco podobného užitečného! Předmět, který jsi snad vyrobil dříve, než jsi začal tento podivuhodný lov bobříků, neplatí. Udělej něco nového!

11. Bobřík síly

Má barvu světle modrou. Vytáhni se na hrazdu nebo na vodorovnou silnou větev stromu rukama tak, aby se ruce dotýkaly prsou a brada aby byla prokazatelně nad větví či hrazdou. Nesmíš se však do potřebné výšky dostat výskokem či vymrštěním těla, ale jen volným přitahováním, tedy silou svých paží. Cvik prováděj zvolna, ale bez odpočinku, bez přestávky – a hlavně bez dopadu na zem – pětkrát za sebou! Nepůjde to hned snadno. Začni mírným tréninkem. Pozor na přetrénování! Zprvu postačí, když se vytáhneš jen jednou. Další den to zkus dvakrát, pak třikrát a tak dále, až se dokážeš vytáhnout na větev pětkrát za sebou, jak velí bobřík síly.

12. Bobřík hladu

Má barvu světle hnědou. Je to hladový bobřík, protože po celých 24 hodin, kdy trvá jeho lov, nesmíš nic jíst. Můžeš pít jen čistou vodu (tedy ne limonádu, čaj nebo dokonce mléko). Ba nesmíš žvýkat ani žvýkačku! Není nikde psáno, od které hodiny máš začít, ale hladovění musí trvat na minutu přesně 24 hodin. Například: začneš třeba v 13.30 hodin a skončíš příštího dne přesně v tutéž dobu. S lovem se doporučuje začít po vydatném obědě, kdy má tělo dostatečnou zásobu potravy. Když pak lov bobříka vítězně skončíš, začni jíst velmi opatrně, zvolna a hlavně v malých dávkách. Nechtěj si hned v prvních minutách po skončení lovu nahradit dlouhé hladovění – měl bys zažívací potíže s bolestmi žaludku.

13. Bobřík ušlechtilosti

Má barvu bílou. Chceš-li ulovit nejcennějšího bobříka – bílého, musíš být jako on. Co to znamená? Nebudeš nikdy hrubý, nepromluvíš jediné neslušné slovo. Nebudeš lhát. Budeš čestný, přímý a ochotný pomáhat ostatním. Neublížíš malým dětem, naopak budeš je chránit před násilím hrubců a rváčů. Nikdy nikoho nepodvedeš a neošidíš. Vynasnažíš se prostě být takový jako Luděk z Hochů od Bobří řeky. Vydržíš-li to 30 dní, můžeš si přišít na třinácté místo odznak bílého bobříka. Zásady tohoto lovu by však pro tebe měly zůstat trvalé, rozhodně bys neměl na ně po měsíci zapomenout, s úlevou si oddechnout, že je máš za sebou a víc už se jimi nezabývat! Porušíš-li během lovu bílého bobříka některý z jeho zákonů, musíš začít znovu a lovit dalších 30 dnů. Každý večer přísně posuzuj své celodenní jednání a chování a přemýšlej, zda jsi lov nějak neporušil! I po ulovení bobříka ušlechtilosti však každé porušení jeho zásad znamená, že jeho kolečko musíš z rukávu odpárat – a znovu ho ulovit, chceš-li jeho znak nosit. Bílý bobřík tě totiž navždy zavazuje být čestným a ušlechtilým člověkem.


2. sada

(dostáváš samolepky s vybarveným bobříkem)

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek

14. Bobřík indiánských měsíců

Jeho barva je žlutá. Namaluj si do sešitu jednotlivé znaky indiánských měsíců a nauč se je zpaměti. Nauč se je rozpoznávat i podle obrázků.

15. Bobřík hmatu

Jeho barva je světlezelená. Nastřihej si z tvrdého papíru 10 koleček, 10 čtverečků, 10 trojúhelníčků a 10 malých obdélníčků. Pomíchané obrazce pak co nejrychleji rozděl poslepu do připravených krabiček (např. od zápalek). Trvat ti to nesmí déle než 89 vteřin.

16. Bobřík paměti

Jeho barva je černá. Tento bobřík má dvě části. V té první budeš potřebovat spolupráci kamaráda. Ten ti vždy dvakrát v týdnu dá úkol, který máš splnit do určeného dne. Mezi tím musí uplynout alespoň tři dny, přes které si budeš daný úkol pamatovat. A o jaké úkoly jde? Například budeš muset donést tři hřebíky, krabičku od sirek, atd. Ale pozor! Úkol si musíš jen pamatovat a ne zapisovat. Kamarádovi se musíš se splněným úkolem ohlásit sám bez upomínky. Když nezapomeneš desetkrát po sobě, máš splněnu první část bobříka.

V druhé části ti kamarád naskládá do řady po dvou metrech deset kamenů á dá ti pod každý papírovou kartičku s dvojciferným číslem. Pod každým kamenem bude jiné číslo. Na dané znamení vyběhneš a postupně budeš odkrývat jednotlivé kameny. Čísla na kartičkách si budeš pamatovat. Po odkrytí desátého kamene se vrátíš na start a na papír napíšeš všechna čísla tak, jak byla po sobě. Ke splnění bobříka potřebuješ mít alespoň pět čísel po sobě správně. Na cestě za čísly nesmíš být déle než dvě minuty.

17. Bobřík žízně

Jeho barva je červená. Po dobu šesti hodin venku při slunečném počasí se nesmíš ničeho napít. NejIépe při fyzické práci v přírodě, na výpravě, při hrách.

POZOR – tohoto bobříka plň jen po konzultaci s vedoucím, nejlépe zdravotníkem!!!

18. Bobřík hvězd

Jeho barva je tmavomodrá. Nalezni na obloze a správně urči alespoň deset souhvězdí.

19. Bobřík ohně

Minimálně za slabého deště rozdělej oheň bez použití papíru a nebo jakékoliv jiné hořlaviny. Musíš najít suché chrastí a použít můžeš nanejvýš březovou kůru z vlastní KPZ.

20. Bobřík času

Jeho barva je tmavozelená. Ke spolupráci potřebuješ opět kamaráda. Musíš totiž odhadnout naprosto bez hodinek jednu hodinu, nejvíce s pětiminutovou chybou (dopředu nebo dozadu). Na čas se zeptá kamarád ve vhodnou chvíli.

21. Bobřík barev

Jeho barva je oranžová. Každý z vás si někde v přírodě objeví různé rostlinky, jejich
kořeny či cokoliv jiného, co nevyrobila lidská ruka, a má tím obarvit tři kousky bílé
látky o velikosti asi 20×15 cm. Každá látka musí být obarvena jiným druhem
barviva.

Ke splnění bobříka potřebuješ také znát jméno rostliny, ze které jsi barvivo získal.
Na zkušebním kousku látky si barvení nejdříve můžeš vyzkoušet.

22. Bobřík slepoty

Jeho barva je růžová. Na dvě hodiny se někam posaď a zavaž si oči tak, abys nic neviděl. S nikým se nebav, nic nedělej, jenom seď. Nesmíš ale ani ležet, ani spát.

23. Bobřík hbitosti

Jeho barva je fialová. Lovec tohoto bobříka se postaví ke zdi, na které bude vyznačen dvoumetrový úsek. Ze vzdálenosti dvaceti kroků ho bude někdo ostřelovat papírovými míčky a on musí před jeho ranami uskakovat v rozmezí stanoveného úseku (vzdálenost se může vyznačit kolíky v zemi). Pokud tě střelec nezasáhne ze sta pokusů víc než 20 x, máš tohoto bobříka splněného.

24. Bobřík indiánských signálů

Jeho barva je světle modrá. Ke splnění tohoto bobříka musíš znát dobře morseovku a určenou zprávu vyslat rychlostí nejméně dvanáct písmen za minutu a taktéž dvanáct písmen za minutu od kamaráda přijmout. Stejně tak se musíš naučit semaforovou abecedu, ale rychlost vysílání a přijímání musí být patnáct písmen za minutu.

25. Bobřík uloupených míst

Jeho barva je světle hnědá. Nasbírej padesát různých pohlednic českých měst, na nichž je u obrázku i znak (erb) města. Pokud nebudeš sbírat pohlednice, stačí letáky radnice, městských věží apod. Pamatuj však, že i na letácích musí být erb města!

26. Bobřík věrnosti

Jeho barva je bílá. Jeho plnění ti zabere nejvíce času. Požaduje po tobě, aby sis vybral kamaráda a zůstat mu věrný po dobu jednoho roku. Vaše přátelství nesmí skončit z tvé strany. Stejně tak si můžeš místo kamaráda vybrat oddíl a nebo klub.


1 komentář

Květnová výprava: Za bobříky a dobrodružstvím - ODDÍL POUTNÍCI · 15. 5. 2022 v 13:43

[…] celý víkend jsme lovili bobříky, ať ty speciální výpravové, tak i ty originální od Jaroslava Foglara (bobřík slepoty, bobřík květin, bobřík času…), v jejichž lovení můžeme […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *