• Atal je jméno stvořitele, ale zároveň i jeho titul či hodnost.
 • Atal nám osvětlil, že Alfa i Omega je stejný svět.
 • Setkali jsme se s Atalem, který nás pozval do světa Atalova lidu. Nejprve musíme ale poznat důkladně jednotlivé rasy, abychom na vstup do tohoto světa byli připraveni.
 • Víme, že král Elfů je všemi uznáván jako autorita, včetně Ofiliánů a Marymenů. Rasy ale již nevědí, proč tomu tak je. Neví, že je Elfové kdysi stvořili.
 • Pomohli jsme Elfům a zjistili jsme, že jsou původní obyvatelé Omegy. Atal se svými stvořiteli tvořili rasy, ale během let došlo ke konfliktům a část z jeho mistrů se oddělila a odešli do pralesů Omegy tvořit vlastní, „zlé rasy“ – protože pociťovali zášť vůči Atalovi a jeho věrným mistrům. Těmito stvořiteli jsou právě Elfové. Nevměšují se, pokud to není důležité, do sporů mezi ostatními rasami.
 • Ofiliáni, kteří neuznávají Nový věk, se snaží stále zotročovat jiné rasy. Ty přeměňují na „černé otroky“, kteří jim posluhují.
 • Modamér Grantén předala „vědění“ všem Ofilánům a dala nám amulet, kterým lze černé otroky proměnit zpět při vyřčení jisté věty.
 • Modamér Grantén, královná Ofiliánů, netušila, že její rádci ji klamou. Nevěděla, že si Ofiliáni přivlastňují jiné rasy, které svou mocí zaklejí do podoby tzv. černých otroků. Však Alarg jí vše pověděl.
 • Alarg se stal králem Arkasínů.
 • Poznali jsme škodolibé Nařany, které tropí nezmar všude, kam přijdou.
 • Posbírali jsme dalších 7 kamenů, jsme schopni otevřít bránu.
 • Od Bílého krále Voirdžin jsme se dozvěděli, že Alarg je vyvolený my, podle stejné legendy, jsme jeho pomocníci na cestě k sesbírání kamenů, díky kterým se otevírá brána.
 • Poutník byl původně Znalec. Ten spolu se Strážcem hlídal bránu, kterou se vstupovalo do jiných světů a jejíž strůjcem je Atal. Znal kombinaci rozložení kamenů, které určovaly směr brány. Ve velké bitvě mezi Arkasíny s Chuorky a Ofiliány a Marymeny chtěly temné rasy zlomit Znalce, aby se přidal na jejich stranu. To se jim podařilo jen částečně. Znalec zapomněl správná rozložení kamenů a zšedl. Začal si od té doby říkat Poutník.
 • Průběžně dostáváme k opatrování jakési okrasné kameny, na kterých jsou písmena z řecké abecedy. Díky nim můžeme otevírat brány a procházet tak do jiných světů. Tyto „portály“ v podobě bran vymyslel a se svými pomocníky vytvořil Atal.
 • Dozvěděli jsme se, jak vznikla celá Země za zrcadlem s jejími světy, a to tak, že jsme slyšeli legendu o Atalovi.
 • Seznali jsme, že Ofiliáni a Myrymeni jsou temné bytosti a není radno si s nimi zahrávat. Poznali jsme již i celou řadu denních ras.
 • Každá rasa žijící v Zemi za zrcadlem má od počátku svého života. Jsou to kameny každý jiné barvy, které opatruje vždy nějaký rod té které rasy a je předáván z generace na generaci pro paměť jejich počátku. Jen při zvláštních příležitostech a při nebezpečích je tyto kameny možné shromáždit na jednom místě, protože jejich síla je značná. Čím více kamenů se shromáždí, tím více síly se soustředí.  
 • Podzimní prázdniny | Vstoupili jsme pomocí brány do Země za zrcadlem. Náš průvodce je Poutník.

Slovutní čtenáři, mé jméno jest Jonathan Marvel. Na cesty vydal jsem se dne 11.9. Léta Páně 1802, abych poznal svět a o tuto zkušenost bohatší se do své domoviny vrátil. Po celou dobu putování psal jsem si poctivě deník, aby každá událost byla zaznamenána a nezapomenuta. Deník, jak spatřiti můžete, jest zde přiložen.

Jen málokterého pocestného napadne myšlenka, zda existuje ještě jiný svět, než ten náš známý. Nemyslím tím snad zemi Americkou, neb Africkou, ale docela jiný svět za jakousi podivuhodnou hranicí. Snad i vy nyní váháte, zda nejsem rozumu mdlého, když tu teď o jiném světě rozprávím. Však záhy pochopíte, kam svými slovy mířím.

Na své cestě jsem se dostal k jakési Bráně podivné, která Strážce při svém vstupu měla. On varoval mě, abych kroky vážil, však který mladý člověk rád naslouchá učeným řečem, ba co víc – vyslyší zkušenosti starších lidí? Ani já jsem neváhal a jsa odhodlán poznat, co skrývá se za ní, vstoupil jsem.

Svět, který se ukázal býti za Branou v plné své kráse, předčil všechna má očekávání, ba zapomněl jsem i na varovná slova o jistém nebezpečenství, které tento svět skrývá. Ale vězte všichni, že kdo srdce má na správném místě a rozumu užívá, ten každé nástraze se vyhne a zdárně svou cestu dokončí. I varování dalšího jsem opomněl, a to takového, že nelze se dostati nazpět z tohoto podivného světa. Tak pravil Strážce a já jeho slov tehdy nedbal.

Na druhé straně, když Bránou jsem prošel, stál ten, kdo průvodcem mi dále byl. Poutník. Já společně s ním poznával tuto divukrásnou „Zemi za zrcadlem“ a stal se pro další čas také poutníkem.

Nikdy jsem netušil, že rozumem nadáni mohou být i jiné bytosti, než rasa lidská. Já setkal se s Arkasíny a Elfy, spatřil vzácné a moudré Voirdžíny, spousty dalších tvorů, co jen velkolepá fantazie může přinésti. Však čtěte můj deník a sami uznejte, že nikdy nebylo třeba litovati, že Branou jsem prošel do Země za zrcadlem. Ba i poutník sám mých pozdějších obav z nemožnosti návratu mne zbavil, ještě v čase, kdy jsem se vrátit chtěl zpátky do našeho světa a naší země.

Komu snad není deník můj dostatečným poučením, ten na podobnou pouť vydati se může, však rizika rozhodnutí svého každý sám si ponese! Ke Bráně znamení, jež tu je zobrazeno, každého dovede. Brána tato se otevírá v jistý čas, co v deníku je popsán.  Znamení lze vyvolati heslem tímto v arkasínštině řečeném:

Alarg monde ar neat
iari longa aldan
tuori belde suam
arkasi choram dei!

Což v překladu neumělém, neb arkasínštinou nevládnu zcela, znamená:

Sílo tohoto světa
svou délkou nekonečná
spoj svět se zemí zrcadlící se
v našich myšlenkách!

Po těchto slovech v okolí blízkém prvé znamení se ukáže. A po nich dál své kroky vésti můžete. Však délka cesty k Bráně nikdy není známa. Proto vhodného místa sobě vyberte a vybírejte ho více srdcem, než rozumem. A dle deníku mého poznáte i čas, kdy po znameních se vydat.

S úctou Váš Jonathan Marvel, cestovatel

 • 10. 10. 2015 | Našli jsme skříňku s prazvláštním znakem. V ní byl ukryt starodávný pergamen od cestovatele Johnatana Marvela. Odkazoval se na deník, který však v truhle nebyl. V truhle byl však ale návod, který praví, jak máme vstoupit branou do jiných světů.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..