Důležité milníky celoroční hry Země za zrcadlem

 • Atal je jméno stvořitele, ale zároveň i jeho titul či hodnost.
 • Atal nám osvětlil, že Alfa i Omega je stejný svět.
 • Setkali jsme se s Atalem, který nás pozval do světa Atalova lidu. Nejprve musíme ale poznat důkladně jednotlivé rasy, abychom na vstup do tohoto světa byli připraveni.
 • Víme, že král Elfů je všemi uznáván jako autorita, včetně Ofiliánů a Marymenů. Rasy ale již nevědí, proč tomu tak je. Neví, že je Elfové kdysi stvořili.
 • Pomohli jsme Elfům a zjistili jsme, že jsou původní obyvatelé Omegy. Atal se svými stvořiteli tvořili rasy, ale během let došlo ke konfliktům a část z jeho mistrů se oddělila a odešli do pralesů Omegy tvořit vlastní, „zlé rasy“ – protože pociťovali zášť vůči Atalovi a jeho věrným mistrům. Těmito stvořiteli jsou právě Elfové. Nevměšují se, pokud to není důležité, do sporů mezi ostatními rasami.
 • Ofiliáni, kteří neuznávají Nový věk, se snaží stále zotročovat jiné rasy. Ty přeměňují na „černé otroky“, kteří jim posluhují.
 • Modamér Grantén předala „vědění“ všem Ofilánům a dala nám amulet, kterým lze černé otroky proměnit zpět při vyřčení jisté věty.
 • Modamér Grantén, královná Ofiliánů, netušila, že její rádci ji klamou. Nevěděla, že si Ofiliáni přivlastňují jiné rasy, které svou mocí zaklejí do podoby tzv. černých otroků. Však Alarg jí vše pověděl.
 • Alarg se stal králem Arkasínů.
 • Poznali jsme škodolibé Nařany, které tropí nezmar všude, kam přijdou.
 • Posbírali jsme dalších 7 kamenů, jsme schopni otevřít bránu.
 • Od Bílého krále Voirdžin jsme se dozvěděli, že Alarg je vyvolený my, podle stejné legendy, jsme jeho pomocníci na cestě k sesbírání kamenů, díky kterým se otevírá brána.
 • Poutník byl původně Znalec. Ten spolu se Strážcem hlídal bránu, kterou se vstupovalo do jiných světů a jejíž strůjcem je Atal. Znal kombinaci rozložení kamenů, které určovaly směr brány. Ve velké bitvě mezi Arkasíny s Chuorky a Ofiliány a Marymeny chtěly temné rasy zlomit Znalce, aby se přidal na jejich stranu. To se jim podařilo jen částečně. Znalec zapomněl správná rozložení kamenů a zšedl. Začal si od té doby říkat Poutník.
 • Průběžně dostáváme k opatrování jakési okrasné kameny, na kterých jsou písmena z řecké abecedy. Díky nim můžeme otevírat brány a procházet tak do jiných světů. Tyto „portály“ v podobě bran vymyslel a se svými pomocníky vytvořil Atal.
 • Dozvěděli jsme se, jak vznikla celá Země za zrcadlem s jejími světy, a to tak, že jsme slyšeli legendu o Atalovi.
 • Seznali jsme, že Ofiliáni a Myrymeni jsou temné bytosti a není radno si s nimi zahrávat. Poznali jsme již i celou řadu denních ras.
 • Každá rasa žijící v Zemi za zrcadlem má od počátku svého života. Jsou to kameny každý jiné barvy, které opatruje vždy nějaký rod té které rasy a je předáván z generace na generaci pro paměť jejich počátku. Jen při zvláštních příležitostech a při nebezpečích je tyto kameny možné shromáždit na jednom místě, protože jejich síla je značná. Čím více kamenů se shromáždí, tím více síly se soustředí.  
 • Podzimní prázdniny | Vstoupili jsme pomocí brány do Země za zrcadlem. Náš průvodce je Poutník.

Ohlasy na letní tábor Atlantis 2016

Vačice

Mám za sebou tábory od roku 1990 až do teď. A ten, který jsme právě před pár dny prožili na vlastní kůži byl pro mne jedním z těch top táborů. Bylo to především složením lidí, jak velkých, tak malých a zároveň programem, který byl akčnější, než v jiných letech. Díky všem, za tenhle zážitek a laťku danou vysoko. Jste pro mně silná srdeční záležitost a prodloužený čas, kterého se mi dostalo ve chvílích, kdy jsem už nic nečekal. Tak vydržme, pokračujem a jak jinak – Světlo našim krokům. Michal

Bebina

Jste všichni nejlepší a už se těším na další akce. Chybíte mi a moc se mi po Vás stýská. Mám Vás ráda a ještě jednou děkuji. Byl to super tábor. DOBRODRUŽSTVÍ!!!

Země za zrcadlem

Článek pojednává o celoroční hře Země za zrcadlem, na kterou navazuje tábor Atlantis.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Písmo a jazyk v Zemi za zrcadlem

Rasy v Zemi za zrcadlem

Důležité milníky celoroční hry Země za zrcadlem

Letní tábor Atlantis

Ramcák – Země za zrcadlem

Fotogalerie z celoroční hry: http://poutnici.desitka.cz/fotoalbum/6/

Pamětní lístečky: Země za zrcadlem 2015/2016

Poutníkův škrpál č. 17: Atlantis v zemi meldacrz az

 

PROLOG

Země za zrcadlem je místem plným podivných bytostí, které mohou být v něčem podobné nám lidem. Jsou to bytosti, které mají pocity, své cíle a touhy. Každá z ras žije jinak, má jiné zvyky a životní hodnoty. Arkasíni a Chuorkové žijí s přírodou a vnímají svět kolem sebe jako přátelskou náruč. Voirdžíny hledají moudrost a vědění, a to nejen to rozumové. Ofiliáni se snaží vystavět svět tak, aby měl řád a jasná pravidla.

Není to jen místo klidu a míru, i když by si to většina jeho obyvatel určitě přála. Různé cíle různých bytostí si mohou odporovat. Vznikají sváry a nepochopení. Jak ale najít rovnováhu?

Svět Omega je místem příběhů. Odehrává se jich tam tolik, kolik bytostí se v něm objeví. Může se tam odehrát i váš příběh. Stačí jen najít tu správnou Bránu…  

 

Píšťalka – Klára Adámková (autor Ras v Zemi za zrcadlem)

znak-zzz

Znak celoroční hry

Červnovka: Stvořitelé

cerven-16-040-nahled

Poslední výprava celoroční hry Země za zrcadlem se konala na Červeném Hrádku. celkem nás jelo 23, což je úctyhodný počet.

Ofiliáni porušili ochranu voirdžínského lesa, což jsme napravili sesbíráním amuletů. Jednu Voirdžínu se jim podařilo unést a vyměnili ji s námi za osobní věci, které nám jsou nejcennější. Byl to silný okamžik…

Květnovka: Elfové a Lidé

kveten-16-035-nahled

Uspořádali jsme první cyklovýpravu! Část z nás jela na kole, jmenovitě Knedlík, Dana, Fík, Tygřík, Tesák, Bebina, Ježovka, Efa a Opičák. Zbylí se účastnili pěší části výpravy. Tedy Miky, Bláťa, Michal, Jarča, Verča, Dráček, Soňa, Nebojsa, Fífa, Mája, Korbič, Pytlák, Viky a Krysař.

Dubnovka: Nový věk

stab-16-018-nahled

Už večer jsme se setkali s Ofiliánkou, která nebyl jen tak obyčejná. Byla to rebelka, co za námi poslala svého posla, aby nás přivedl. A tak jsme šli, ale aby to nebylo nápadné, byli jsme ve čtyřech týmech. Pravda, také jsme spatřili Marymeny, ale co také čekat po tmě v lese a v blízkosti nějakého Ofiliána. Někteří z nás se pěkně proběhli.

To podstatné, co jsme se dozvěděli, bylo, že ne všichni Ofiliáni souhlasí s rozpínáním své říše na úkor ostatních a se zotročováním jiných bytostí. A tou skupinou, která se snaží o změnu, je „Ama ochiri“, což znamená: Svědkové tmy. Dozvěděli jsme se také o svátku „První jarní noci“, což je obdoba první ho jarního dne, kdy je možné dostat se do blízkosti Modamér Grantén a sdělit ji, co ji její rádci zatajují (královna Grantén je mladá a neví vše, co by měla vědět). K tom u jsme ale museli získat „Magické obrazy“, keré nás opravňují před královnu Ofiliánů předstoupit.

Největší podporovatelé

Podporují nás i další, kompletní seznam naleznete zde. Děkujeme!
Libí se vám naše činnost? Vidíte v ní smysl? Podpořte nás - možností je mnoho.
customHeadersheaderEnd