• Víš, co je mrtvice a co je nejdůležitější k zvýšení šance na přežití.

 Mrtvice (CMP – centrální mozková příhoda) je porucha zásobení mozku krví, což vede k poruše jeho funkce. Projeví se náhlou změnou chování a/nebo pohybu. Základní první pomocí je odhalit, že by se mohlo jednat o mrtvici, a zavolat co nejrychleji záchranku (155). Pro obnovení poškozených funkcí mozku je nejdůležitější, aby se postižený dostal do nemocnice co nejrychleji.

 

 • Víš, jak poznáš mrtvici

 Mrtvici může dostat každý bez ohledu na věk. Mrtvici může napomoci obezita, kouření, vysoký krevní tlak atp., ale i vrozená vada.

 

Mozek řídí téměř vše, co děláme. Proto se mrtvice může projevovat různými způsobyZměnou chování, řeči, pohybů. Některé příznaky jsou však velmi časté a mohou nám tak napovědět, že jde o mrtvici. To, co spojuje všechny příznaky mrtvice, je, že začnou náhle.

 

 • náhlá slabost nebo necitlivost poloviny tváře, typický je povislý jeden koutek. Při pokusu se usmát se jedna strana pusy nezvedá.
 • náhlá slabost nebo necitlivost ruky nebo nohy na jedné straně
 • náhlé potíže s mluvením, nesrozumitelná řeč, či potíže s porozuměním
 • náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích – v jedné polovině zorného pole.
 • náhlé potíže s chůzí, s rovnováhou, s koordinací pohybů, závrať
 • náhle vzniklá zničující bolest hlavy (typicky u mladých lidí s náhle prasklou cévou)
 • krátká porucha vědomí (mdloba, bezvědomí)
 • náhlá porucha chování (zmatenost, dezorientace, agresivita, „opilost“, poruchy paměti, „je divnej“)
 
mrtvice

Obrázek: standa.vojta.sweb.cz

 • Víš, jak provést jednoduché improvizované vyšetření

1. Požádej postiženého, aby se usmál. Ústní koutky se nezvednou symetricky.

2. Požádej ho, aby předpažil ruce a držel je předpažené. Jednu buď vůbec nezvedne, nebo jí neudrží zvednutou stejně dlouho, jako druhou.

3. Požádej ho, ať po Tobě zopakuje jakoukoli větu. Může mít problémy s vyjadřováním, artikulací.

 

Zpozoruješ-li byť pouze jeden z projevů, volej záchranku! Tyto tři věci se dají shrnout do anglické mnemotechnické pomůcky FAST.

 

Face – obličej
Arms – ruce
Speech – mluva
Time – čas (spěchá to!)

 

 • Víš, jak se zachovat když u někoho máš podezření na mrtvici

 1. Zavolej záchranku

2. Uklidni postiženého, usaď ho, ať se nenamáhá

3. Shromáždi informace o lécích, které nemocný užívá a o nemocech, se kterými se léčí dlouhodobě či léčil během posledních cca 3 měsíců.

Nevoz postiženého do nemocnice sám, i když by se Ti zdálo, že mu až tak nic není a že transport vlastním vozem bude rychlejší. Za prvé se jeho stav může zhoršit, za druhé je potřeba postiženého směřovat na specializované pracoviště. Odborný transport je vždy lepší.

 

!!! MRTVICE SPĚCHÁ, I KDYŽ TO NEBOLÍ !!!

I když příznaky ustupují, volej ihned 155


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *