Otravy představují širokou škálu stavů počínaje (asi nejčastější) otravou alkoholem, přes otravy léky či drogami až po náhodné otravy nejrůznějšími látkami v domácnosti (hlavně u dětí), sezónní otravy houbami až po uštknutí jedovatými živočichy.

 

  • Popíšeš postup při otravě

1. Rozhlédni se! Viz bod 1 – zásada tří kroků. Nemůže být otrava způsobena oxidem uhličitým například z karmy v nevětrané koupelně?

2. Pokud víš, že otrava není z kyseliny a postižený je při plném vědomí, vyvolej zvracení

3. Pokud je z kyseliny, louhů a saponátů, nech postiženého vypít hodně vody. Voda kyselinu ředí.

4. Je-li postižený v bezvědomí a dýchá, ulož jej do stabilizované polohy, jako prevenci vdechnutí zvratků. Viz bod 9 – stabilizovaná poloha.

5. Zavolej záchranku (155)

6. Zajisti vzorek látky, ze které vznikla otrava.

 

NIKDY NEYVVOLÁVEJ ZVRECENÍ PO POŽITÍ SAPONÁTŮ A JINÝCH PĚNIVÝCH CHEMIKÁLIÍ.
Hrozí vdechnutí pěny do plic a následný zánět.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *