K poranění páteře dochází většinou při pádu z velké výšky. Poranění vzniká při automobilových nehodách, při pádech ze stromů, ze střechy, při sportu. Ze sportů je to zejména horolezectví, paragliding, létání na rogalu a sportovní létání. Jsou závažná tím, že při nich může dojít k poranění míchy s následným nevratným poškozením hybnosti zraněného. Nejzávažnější je poranění krční páteře. Zde je riziko ochrnutí všech končetin nebo zástava dechu.

  • U zkoušky prokážeš, že víš, co je to páteř a znáš mechanismus, kterým se při pohnutí s člověkem může přerušit mícha.

 Páteř je kostěný sloupec složený z obratlů, uprostřed kterého probíhá mícha. Každý z obratlů je tvořen masivním tělem, které se opírá o další tělo. Na straně zad má prstenec, který tvoří část tunelu chránícího míchu. Ta je tedy páteří velmi dobře chráněna. Pokud se ale jeden nebo víc obratlů zlomí, úlomky mohou míchu naopak poškodit.

 Mícha je nervová trubice uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozku a končí pod prvním bederním obratlem, kde se definitivně rozpadá na jednotlivé míšní nervy. Z míchy vycházejí nervy a jejím prostřednictvím získává mozek informace a reaguje na změny venkovního prostředí. (Wiki)

 

obrazek

Obrázek: ppp.zshk.cz

obrazek

Obrázek: gnoza.cz

obrazek

Obrázek: paraple.cz

  • Víš, co dělat s raněným, u kterého máš podezření na poranění páteře

 Při záchraně postupuj dle bodu 3 – první kontrola zraněného. Platí ale zásada nehýbat s raněným.

Když přicházíš, vysvětluj: „Lež klidně, neotáčej se, nehýbej se, můžeš mít něco s páteří.“

 

Pohnout s raněným ním můžeš pouze v případě, že:

 a)            Nejsi schopen dostat se k raněnému, abys zjistil, zda dýchá

b)            Raněný nedýchá a musíš zahájit resuscitaci. Viz bod 8 – Kardiopulmonální resuscitace – oživování

c)            Raněný má masivní krvácení a k jeho zastavení ho potřebuješ (po)otočit.

d)            Je třeba dostat raněného z vody

e)            Hrozí vážné nebezpečí (elektřina, hořící auto, padající kameny…)

  

FIXUJ RANĚNÉHO

 K raněnému, který dýchá, si klekni obkročmo k jeho hlavě, aby jí nemohl pohybovat. Zavolej záchranku (155) a kontroluj jeho stav. Každou změnu stavu oznamuj opětovným vytočením záchranky. Nech raněného „uvězněného“ mezi svými koleny až do převzetí pacienta záchranáři. Často se stává, že raněný má tendenci otočit se a podívat se „jak přijíždí záchranka“, čímž si může poškodit míchu.

 

pater-4-nahled

Častý způsob poranění páteře, obrázek: whiplash.cz

 

POZOR! Pacient s poraněnou páteří bude nejspíše v bezvědomí!


MÝTUS: Nehýbejte s ním. Může mít něco s páteří.

Mladý kluk upadl ve skateparku a zůstal ležet na zemi. Byl v bezvědomí. Okolostojící rychle zavolali 155. Pak přemýšleli, co by se ještě dalo udělat. Někdo si vzpomněl, že by mohl mít poraněnou páteř a že by s ním tedy neměli radši vůbec hýbat. Tak s ním celou dobu opravdu nikdo nehnul. Bohužel, kluk ležel obličejem v louži a než přijela záchranka, byl už utopený.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *