Úder do hlavy nebo prudký otřes mohou vést k úrazu mozku, jehož závažnost nemusí být patrná na první pohled. Bezvědomí po úrazu je jasným příznakem, vždy je provázeno poruchou paměti. Dalšími závažnými příznaky jsou krvácení z uší či výtok bezbarvé tekutiny. Pokud postižený není schopen popsat okolnosti úrazu, předpokládáme mžikové bezvědomí. Rizikem je možnost následného nitrolebečního krvácení a otoku mozku, které hrozí nejvíce v prvních 24 hodinách po úrazu.

 

 • Popíšeš kroky, které učiníš bezprostředně po úrazu hlavy
 1.  Snaž se zjistit mechanismus úrazu, ohledej hlavu, pokud nalezneš masivní krvácení, ošetři jej dle bodu 7 – krvácení.
 2. Zhodnoť vědomí. Nejlépe dle bodu 3 – první kontrola raněného.
 3. Polož dotaz: „Jak se to stalo?“ Na vážný úraz hlavy usuzujeme zejména z toho, že si člověk nepamatuje na událost. V tom případě ihned voláme záchranku.
satek-pres-oci-nahled

 • Popíšeš, jaké ukazatele poranění hlavy můžeš vidět.

 Na hlavě mohou být viditelná zranění jako boule, deformity, odřeniny, krvácející rány nebo vytékající mozkomíšní mok (bezbarvá tekutina). Krev i mozkomíšní mok může vytékat také z uší či nosu. Mozkomíšní mok vypadá přibližně jako řídká rýma, vytéká formou kapek, v malém množství, má nasládlou chuť (při poranění spodiny lebeční může vtékat do úst). Necháváme ho volně vytékat, neucpáváme ucho ani nos.

 

 • Vysvětlíš, proč je krvácení do hlavy nebezpečné.

 Krvácení do hlavy neohrožuje zraněného množstvím ztracené krve, ale tím, že i velmi malé množství krve, které vytéká dovnitř do hlavy, utlačuje mozek. Zda se jedná o krvácení do lebky, otok mozku či obojí, nelze v terénu poznat.

 

 • Víš, kdy volat záchranku.

 

 • Zraněný je v bezvědomí (kdykoli – těsně po úrazu, teď nebo pořád, dlouho nebo krátce)
 • Hlava je jasně deformovaná (porušení kosti)
 • Ze zranění či z uší nebo nosu vytéká bezbarvá tekutina. Z nosu nebo uší vytéká krev (krvácení z nosu po přímém nárazu na nos nelze jednoznačně hodnotit)
 • Zraněný si nepamatuje okolnosti úrazu: „Jak/co se stalo?“
 • Změněné chování – zraněný se chová divně, jinak než je pro něj obvyklé, poruchy smyslů či stability
 • Intenzivní bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, poruchy zraku, sluchu, točení hlavy, ospalost, agresivita…

 

 • Popíšeš a názorně někoho posadíš do nejlepší polohy do příjezdu záchranky.

 

Zraněnému, který je při vědomí, můžeš pomoci zaujmout polohu v polosedě s podepřenými zády. Jde o polohu, kde má zraněný hlavu výš než tělo. V případě bezvědomého je zásadní kontrola dýchání. Případné tekutiny nech volně vytékat.

 

 

 • Jsi schopen rozpoznat poranění očí. Názorně ukážeš, jak bys postupoval při poranění očí.

 Úraz oka poznáš buď tak, že uvidíš přímo cizí těleso v oku (nemusí být přítomna krev!), nebo má raněný obtíže se zrakem, či si stěžuje na bolest oka.

 

 1. Při poranění oka chemikálií volej záchranku a až do převzetí raněného záchranáři vyplachuj postižené oko vodou.
 2. V případě zaražení cizího tělesa v oku, ho nikdy nevytahuj!
 3. Krvácení ošetři, jen pokud je masivní.
 4. Nepoužívej masti!
 5. Zakryj raněnému OBĚ oči trojcípým šátkem (nebo obvazem) a transportuj ho k lékaři či vyčkej na záchranku.

 

 • Vysvětlíš, proč se při první pomoci poranění oka cizím tělesem zakrývají obě oči – tedy i to zdravé oko

 Panenky se pohybují současně. Člověk má navíc tendenci dívat se okolo sebe, když se něco děje (zleva přichází osoba, napravo spadl hrnec apod.). Pokud se pohne panenka zdravého oka, aby se podívala, co se děje, pohne se logicky i panenka u raněného oka a zbytečně se oko odírá o cizí těleso.

 

 • Dokážeš popsat nebezpečí pramenící z poranění obličeje a řekneš, jak bys při první pomoci postupoval.

 Tato zranění jsou nebezpečná tím, že ohrožují průchodnost dýchacích cest a jsou v blízkosti mozku. Obličejová část hlavy je velice bohatě zásobena krví, proto zranění v oblasti obličeje silně krvácejí a otékají.

 

 1. Zprůchodni dýchací cesty
 2. Ošetři masivní krvácení (tlakový obvaz či stlačení prstů v ráně – viz bod 7 – krvácení)
 3. Pokud můžeš vyvrátit podezření na úraz páteře, polož raněného do stabilizované polohy
 4. Volej záchranku / transportuj raněného k lékaři

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *