UPOZORNĚNÍ: Vladní nařízení se mění častěji, než si vyměňují děti trička na táborech. Z pohledu vedoucích – neplacených dobrovolníků, kteří připravují program pro děti ve svém volném čase, je toto stresující, vyčerpávající a rozčilující. Níže uvedený seznam je věryhodný vždy ve vteřinu aktualizace článku. Byť se snažíme, aby byl aktuální ihned…

Osobní poznámka Opičáka zajišťujícího komunikaci s účastníky tábora: Naši podřízení zaměstnanci placeni ze státního rozpočtu pracují tak, jak si voliči přejí. Think about it…

 

Co v současnosti platí pro účast na letním táboře

Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc):
✔️ 14 dnů po druhé dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz),
✔️ PCR test starý max. 7 dní,
✔️ antigenní test starý max. 3 dny (přetestování každých 7 dní – tj. i odjezdový den),
✔️ samotest provedený na místě (přetestování každých 7 dní – tj. i odjezdový den),
✔️ potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování každých 7 dní – tj. i odjezdový den),
✔️ testovat se vůbec nebudou muset ti, co předloží doklad o prodělané nemoci nebo o očkování.
U koho je nutné přetestování, prosíme o přibalení vlastních dvou atg testu. Jeden na půlku tábor a druhý na odjezdový den (ano, skutečně takto…).

Zotavovací akce pro děti je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě umožnit získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Jiná podobná akce pro dětije organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než je definována zotavovací akce, tj. akce s počtem do 29 dětí do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů.

Pořádajícím osobám jiných podobných akcí pro děti sedoporučujepostupovat v souladu s povinnostmi uloženými zákonem o ochraně veřejného zdraví zotavovacím akcím pro děti v § 8 až §11, a to včetně ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice a zajištění hygienických požadavků v souladu s vyhláškou o zotavovacích akcích.
V této souvislosti upozorňujeme, že ustanovení § 10 se na jiné podobné akce pro děti, ve spojení s § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, vztahuje.

 

Níže přikládáme seznam změn pro přehlednost

  • 13. 5. 2021: Na dětské tábory pouze s PCR testy – oznámila hlavní hygienička. Zatím ale není jasné, jestli budou testy hradit zdravotní pojišťovny nebo rodiče.
  • 23. 5. 2021: Předseda ČRDM Aleš Sedláček v reportážích mimo jiné opět apeluje na vládu, aby upřesnila požadavky pro pořadatele. Pár týdnů před tábory pořád neznáme podmínky pro jejich pořádání.
  • 25. 5. 2021: Organizátoři dětských táborů stále nevědí, jakými podmínkami se bude chod táborů řídit. Ministerstvo zdravotnictví bude hygienická nařízení teprve upřesňovat. „Přístup úředníků je vstřícný, ale kvůli velkému objemu práce ještě nezveřejnili ani věci, na kterých od začátku panuje shoda.
  • 3. 5. 2021: Před táborem bude nutné doložit negativní test na covid (zatím nevíme, zda antigenní či PCR).
  • 8. 6. 2021: Všechny děti na táborech se budou muset testovat každý týden. Finanční zátěž testování po 7 dnech ponesou rodiče nebo organizátor tábora.
  • 16. 6. 2021: V pondělí 14. 6. Ministerstvo zdravotnictví České republiky po týdnu opět změnilo pravidla pro odjezd na letní tábor. MZ změnilo podmínky testování již potřetí během sedmi dnů. Účastníci s PCR testem se nebudou muset v průběhu tábora přetestovat, PCR test musí být nejvýše 7 dní starý. V případě antigenních testů bude nutné přetestování po 7 dnech.
  • 26. 6. 2021: Podle dohody ministerstva zdravotnictví se zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) se nebudou muset děti, které se před odjezdem prokážou negativním PCR testem, na táborech testovat každých sedm dní. Pro vyhnutí se opakovanému testování přitom nebude nutné, aby se PCR testem prokázali všichni účastníci tábora, jak minulé pondělí schválila vláda. Přetestování bude po sedmi dnech povinné jen u dětí, které před odjezdem podstoupily antigenní test nebo samotest na místě.
  • 7. 7. 2021: Od 9. července se mění vládní podmínky. Očkování už coby „vstupenka“ na tábor „neplatí“ 22 dnů po PRVNÍ dávce, ale až 14 dnů po DRUHÉ dávce.

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *