V současnosti náš oddíl spadá pod pobočný spolek Mladí ochránci přírody, Tuláci. V Něm se nachází tři kolektivy – Tuláci Malešice, Tuláci Karlín a my, Poutníci. Jako oddíl fungujeme již 10 let a za tu dobu jsme toho udělali opravdu hodně. Během posledních  let jsme řešili otázku, zda nám vyhovuje současný spolek Mladí ochránci přírody a mapovali situaci kolem nás. Došli jsme k závěru, že pro oddíl, který má rozsah aktivit takový, jako my, bude dobré vydat se jinou cestou.

Hlavním spolkem, kam budeme od 1. 5. přecházet se jmenuje Asociace turistických oddílů mládeže. Podívejte se na jejich internetové stránky: https://www.a-tom.cz

Důvodů je celá řada. Od vlastní spolkové chaty, kde budeme mít levnější ubytování, přes pořádání akcí pro teenagery, přes řadu vzdělávacích kurzů, kam budeme mít přístup, podporu vedoucích nejen v době koronakrize, po vlastní spolkový časopis Tomík pro všechny členy.

Co to znamená pro děti?

Téměř žádnou změnu. Jen se budou vídat s logem či snad s řádem stříbrného hořce namísto písmen MOP.  Hořec je poměrně vzácný, stejně jako přátelství, která v oddíle navazujeme, jsou cenná a měli bychom si jich vážit. Dále pak budou těžit z toho, co díky členství oddílu v TOM získají vedoucí a oddíl jako celek. Zároveň se budeme vídat i nadále s Tulákama na brigádách na táborové louce, potkávat se na akcích a jsme i nadále v kontaktu. Odloučení neprobíhá ve zlém. 🙂

Co to znamená pro rodiče?

Je nutné vyplnit přihlášku do nově vzniklého spolku, aby děti mohly jet na výpravy, tábor, chodit na schůzky apod. Bez registrace nejsou děti pojištěny atd. atd. Ptejte se, vysvětlíme rádi osobně. Víc nic – členské příspěvky jste platili v září a převádíme je pod nový spolek. Ostatní věci zůstávají beze změny. Máme stejné oddílové stránky, stejné akce (a to i online), ve vedení jsou stejní vedoucí, klubovnu máme na stejném místě…

Do kdy mám přihlášku vyplnit a odevzdat?

Ideálně co nejdříve. Nejpozději však do 1. 4., ať vše proběhne hladce. Můžete to spojit s přihláškou na tábor. 🙂 Prosím vyplňte a zašlete scanem na oddílový e-mail oddilpoutnici@gmail.com. Přihlášku do oddílu budeme pak potřebovat vybrat v originále na nejbližší offline akci.


Nová přihláška do oddílu: https://oddilpoutnici.cz/wp-content/uploads/2021/02/prihlaska-do-oddilu-tom-poutnici-2021.pdf

Předem moc děkujeme všem rodičům i dětem za spolupráci a jsme připraveni zodpovězení jakýchkoli dotazů. V případě nejasností se neváhejte obrátit na e-mail info@oddilpoutnici.cz či zavolat Opičákovi (774 570 292).


Spolku Mladí ochránci přírody, z. s. děkujeme za mnohaletou podporu činnosti, pobočnému spolku MOP, Tuláci taktéž. Přejeme všem radost z práce s dětmi. Ačkoli budeme od května pod jinými organizacemi, stejně jde v konečném důsledku o stejný hlavní zájem, totiž věnovat se dětem v období dětství a dospívání.


1 komentář

Ohlédnutí se za etapou hlavasování oddílu – vOPičín · 8. 10. 2022 v 16:29

[…] komunikovaný2, řádně jsme se vypořádali se vším, dodali jsme potřebné a také jsme poděkovali a rozloučili se. Jak to bylo z druhé strany, nechci nyní […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *