V oddíle používáme systém ocenění dobrovolníků, kteří ovlivňují děti a mládež s názvem Březové lístky. Abychom si připomínali oceněné jednotlivce, vytvořili jsme během schůzky jednotlivé listy, které jsme umístili na větve malby stromu.

Čím více ocenění bude, tím více bude strom rozrostlý. Oceněné totiž mazat nebudeme. Pouze pokud někdo dosáhne vyššího stupně, bude jeho jméno přesunuto.

V pražském oddíle Poutníci si uvědomujeme sílu rituálů. Zvláště pak těch, které přesahují hranice našeho kolektivu. Jedním zvláště důležitým rituálem je udělování Březových lístků, kterými ocením náročnou dobrovolnickou činnost vedoucích. Je však poměrně obtížné tuto ojedinělou zkušenost a její důležitost předat mladším dětem. Velice dobře nám fungovaly osobní příběhy, kdy každý vedoucí během jednoho bloku na táboře, představil svůj Březový lístek a povyprávěl o tom, za co ho obdržel a co pro něj znamená. Podobně, jako se můžete dočíst na posledních stranách časopisu Archa v pravidelné rubrice.

Bylo to pro všechny zúčastněné velkou hodnotou. A to jak pro děti, tak pro dospělé. Aby však systém Březových lístků žil, tak je nutné ho připomínat po celý rok. V klubovně jsme měli malbu stromu, který neměl plody (klasika – starší děti nedokončili rozdělané). Ve chvíli, kdy jsme se s naší vedoucí Martinou Synkovou domluvili na tom, že bude mít na starost klubovnu co do koordinace a hledání zlepšováků, přišla s nápadem, že by strom mohl ožít a působit veseleji. A nápad byl na světě!

Každý týden mají děti i vedoucí na očích jeho lístky a v nich jsou zapsána jména jejich nositelů. Ve chvíli, kdy někdo získá lístek, slavnostně se může podepsat a každý vidí, jak se strom v průběhu plní Březovými lístky a zná jejich hodnotu.

A to, že to vznikalo postupně, je ten důvod, proč na obrázku není bříza. V létě ale budeme klubovnu malovat. Tak uvidíme. Každopádně strom s lístky jistě v klubovně ponecháme! 


1 komentář

Rekonstrukce kluboven je u konce. Co se bude dít dál? - ODDÍL POUTNÍCI · 20. 5. 2022 v 17:23

[…] a bývalá vedoucí Martina Vondrová. V oddílové klubovně šlo o znaky celoročních her a velkoformátovou malbu stromu s březovými lístky od Bebiny a Efy. Oddílovou klubovnu máme kvůli předstěně nyní o něco […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *