Stezka zdravovědy: stabilizovaná poloha

  • Víš, co je stabilizovaná poloha a kdy do ní člověka položíš.

 Stabilizovaná poloha je jakákoli poloha na boku, z níž není snadné se překulit, hlava je lehce v záklonu podložená rukou, aby případně bylo kam zvracet a člověk to vzápětí znovu nevdechl. Je to poloha určená pro zotavení (například vystřízlivění) a situace, kdy potřebujeme bezvědomého na chvíli opustit. Dáváš-li kohokoli do stabilizované polohy, musíš si být jist, že dýchá a dýchání i nadále kontrolovat. Okamžité přetočení do stabilizované polohy je vhodné pokud neoslovitelný bezvědomý začíná zvracet.

Stezka zdravovědy: celotělové křeče

Křeče, provázené poruchou vědomí jsou příznak výrazné poruchy funkce mozku (centrálního nervového systému). V prvních okamžicích nelze určit příčinu, může se jednat i o zástavu srdce. V průběhu křečí je nutné ochránit hlavu před poraněním. Pokud se člověk po křečích probírá, rozhodujeme se podle stavu vědomí.

 

  • Uvedeš příklady příčin vzniku celotělových křečí

 Řeč je o celotělových křečí, ne křeč v lýtku ani v břichu. Celotělové křeče můžou být způsobeny řadou příčin, např. epilepsie, zástava srdce, přehřátí (z horečky, hlavně u dětí), úder elektrickým proudem, otravy, zplodiny hoření

 

  • Popíšeš první pomoc u člověka, který je v celotělových křečích.

 Chraň postiženému hlavně hlavu! Pokud to lze, dej pryč všechno, o co by se mohl poranit a zároveň dej pozor na sebe, abys nedostal ránu. Nikdy pod hlavu, kterou se snažíš chránit, nestrkej nechráněné ruce ani nohy, pokud nemá hodně pevné boty. Člověk v křečích má v tu chvílivelkou sílu a rozmlátil by nám je. Podložení hlavy textilem, kabelkou apod. je možné, ale nezapomeňte „polštářek do rakve“ ihned po křečích odstranit.

 

Dále postupuj dle bodu 3 – první kontrola zraněného.

 

Zavolej záchranku!

 

Pacient po probrání většinou říká, že je v pořádku a nechce záchranku. V případě, že: 

  • víš, že jde o někoho z rodiny nebo o kamaráda, který má epilepsii
  • záchvat proběhl obvyklým způsobem
  • postižený je při plném vědomí, nezmatený

 ji není nutné volat. Jinak vždy volej. Zásadní je kontrola dýchání a vědomí.

 

MÝTUS: Strčte mu něco mezi zuby, ať může dýchat a neprokousne si jazyk.

Mezi zuby se nikdy nic nepokoušíme strčit. Je to častou příčinou poranění úst a zubů, v křeči je zaťatý každý sval a žvýkací jsou velmi silné. Není k tomu žádný důvod! Pacient při křečích tak jako tak nedýchá. Jazyk si sice může pokousat a je to docela časté, ale tím, že mu vyrazíme zuby, tomu nezabráníme, a navíc se potom může dusit vlastní krví.

 

MÝTUS: Zalehněte ho! Ať se o něco nepraští.

Není to k ničemu dobré a jediné co tím lze dosáhnout je ublížení postiženému, sobě a nejpravděpodobněji oběma. Člověk v křečích má velkou sílu a může sám sobě při pokusu o znehybnění snadno zlomit kost. Pouze odstraňujeme předměty, u kterých hrozí nebezpečí poranění.


  • Zkoušejícímu oznam, že plníš tento bod. Během dne ti náhle zkolabuje. Ty se musíš správně zachovat

Stezka zdravovědy: kardiopulmonální resuscitace – oživování

Sanitka přijíždí do 15 minut, na vesnicích a v přírodě klidně i později. I kdyby se ti nepodařilo člověka oživit, můžeš k jeho pozdějšímu oživení pomoci neustálou resuscitací.

 

MÝTUS: Nehýbejte s ním! Může mít něco s páteří.

I kdyby raněný skutečně s páteří něco měl, je v případě, že nedýchá lepší to riskovat a zaklonit mu hlavu. Pokud ani tak nezačne dýchat, je nutné ho otočit na záda a zahájit resuscitaci. I kdyby se mu poškodila páteř, můžeme ho oživit. Mrtvý nepoškozenou páteř neocení.


Jak zjistit, zda raněný potřebuje resuscitaci, víš z bodu 3 – první kontrola raněného. Z bodu 7 – krvácení víš, kdy je resuscitace první v pořadí (až po zastavení masivního krvácení).


Stezka zdravovědy: tonutí

Jak vypadá člověk, který se topí

 

Při tonutí je plicím znemožněno správně pracovat.

 

  • Prokážeš, že teoreticky znáš způsob, jak pomoci tonoucímu.

1. Volej záchranku.

2. Je-li tonoucí silnější než ty, vyčkej, až upadne do bezvědomí. Je to sice zdánlivě kruté, ale Tvůj život je přednější. Mohl by tě v panice a boji o svůj život stáhnout pod hladinu a utopili byste se oba. Jsi-li stejně silný a věříš si, dej mu pěstí do spánku, abys ho omráčil a až poté jednej.

3. Vytáhni postiženého z vody. Může být již značně promodralý, může se objevit zduřelost rtů a ušních boltců.

4. Nejspíše bude nutná resuscitace. Viz bod 8 – Kardiopulmonální resuscitace – oživování. Pozor na dutinu ústní! Dobře ji prohlédni a uvolni dýchací cesty.

5. U postiženého dej pozor na podchlazení. Zajisti tepelný komfort pomocí termofólie, deky apod. Až do příjezdu záchranky drž postiženého ve stabilizované poloze. Viz bod 9 – stabilizovaná poloha.

 

  • Figuranta vyprostíš z vody vhodným způsobem.

 

tonuti-nahled

Zdroj obrázku: standa.vojta.sweb.cz/poradce

Stezka zdravovědy: krvácení

Než se vrhneme ošetřovat krvácejícího pacienta, vzpomeneme na vlastní bezpečnost a snažíme se zabránit styku s cizí krví.

 

  • Víš, proč se na prvním místě musíš bránit kontaktu s cizí krví a popíšeš dva způsoby, jak tomu lze docílit.

 Při kontaktu s cizí krví se může přenést do tvého těla infekce (například nevyléčitelná žloutenka – je více typů, na všechny nejsi očkovaný!) či virové onemocnění (kupříkladu HIV). Stačí, když budeš mít nepatrnou ranku na místě, kde se dotýkáš cizí krve, a hrozba se stává reálnou. Počítají se i takové malé ranky jako záděrky u nehtů.

 

Vždy je dobré s sebou nosit lékařské rukaviceTy si nasaď, i když se děje cokoli. Tvůj život je přednější! Navíc navozuješ okolí pocit důvěry. „On má rukavice, je doktor a ví, co dělá. Nebudeme mu do toho kecat a radit hlouposti.“

Stezka zdravovědy: první kontrola zraněného

U zkoušky předvedeš s názornou ukázkou na figurantovi, kterého instruuje zkoušející, jak budeš postupovat, když uvidíš zraněného.

 U situací, kde je člověk při vědomí a je například popáleny, stačí kolikrát oslovit a zeptat se, co se stalo. Někde ale toto nestačí. Drž se proto následujícího postupu:

Stezka zdravovědy: výběr ošetřovaného při více zraněných

U tohoto bodu smysluplně popíšeš, kdy koho zachraňovat a v jakém pořadí. Poté ti zkoušející přednese modelovou situaci ve stylu „Dračí doupě“ a ty ji budeš muset zvládnout.

Zde platí pravidlo „Kdo křičí, je zdráv“. To neznamená, že nepotřebuje pomoc, ale že má dostatek energie pro to, aby křičel, jistě také dýchá a není v bezvědomí. Jediná výjimka nastává, pokud dotyčný ztrácí velice rychle krev (To neznamená menší ranky!).

 

Než vybereš, komu pomoci, zkus se rozhlédnout, zda je v okolí ještě někdo na pomoc!

 

Průběžně uklidňuj ty, co jsou při vědomí. Řekni jim, že záchranka je na cestě, že víš, co dělat a podobně. NELŽI JIM! Nepodceňuj raněné, nejsou ani v takových situacích zcela dezorientovaní a ví, že není pravda, že „se nic neděje a všechno je úplně v pohodě“.

Stezka zdravovědy: zásada tří kroků

Než vstoupíš do jakékoli situace, měl by ses držet tzv. zásady tří kroků. U zkoušky dokážeš tuto zásadu představit.

 

ROZHLÉDNI SE! Jdi krokem, nevběhni do nebezpečí.
REAGUJ! Zavolej 155 a jednej.
ROZMÝŠLEJ! Umožni záchranářům přístup a neustále kontroluj dýchání.

Stezka zdravovědy: popáleniny a opařeniny

Popálenina je těžké poranění, často zasahující hluboko do kůže. Obtížně se hojí. Těžká popálenina zničí vrstvu, ze které se kůže obnovuje. Pak je nutná obtížná, nákladná a dlouho trvající léčba. Popálení a opaření je časté u dětí, často mu lze předcházet. Nejúčinnější strategií u popálenin a opaření je prevence. První pomoc spočívá v chlazení popálené plochy studenou vodou, ale je třeba dát pozor na podchlazení u malých dětí.


POZNÁMKY:

Rychlovarná konvice skrývá až 2 litry vroucí vody. Hrnec klidně 10 litrů.
Dítě na klíně Tě ochrání před horkou polévkou i ohněm.
Ponecháš-li na výpravě nezajištěný ubrus na stole, zřejmě nepotřebuješ zdravé děti.
Hojení nemusí být jednoduché – raději k lékaři!


Stezka zdravovědy: obtížné dýchání

Dýchání je základní životní funkce, je nutné k dostatečnému okysličování krve. Dýchací obtíže mohou mít mnoho příčin, od „obyčejného“ zakuckání se, duševní tísně až po selhávání srdce. Některé stavy jde řešit na místě, některé naopak ohrožují život postiženého a okamžitá pomoc lékaře je nutná.

Největší podporovatelé

Podporují nás i další, kompletní seznam naleznete zde. Děkujeme!