Poutníci nikdy nebyli oddílem, který by záměrně rezignoval na moderní technologie. Ne že by nám byl les cizí. Pobyt v přírodě vnímáme jako jeden ze stěžejních pilířů, na kterém naši výchovu stavíme. Zároveň však neopomíjíme dění ve světě kolem nás. Ve chvíli, kdy má každý čtvrtý dospělý v ČR smartphone a velké množství dětí také (troufl bych si odhadovat, že jich bude na druhém stupni ZŠ dokonce více, než dospělých), je to velká příležitost pro to, abychom dětem nabídli příležitost tyto technologie využít smysluplně k cílům naší činnosti. Zároveň se snažíme programy vhodně namixovat.

Na naprosté většině akcí mobily děti nemají a vedoucí je využívají spíše ke komunikaci mezi sebou, případně rodiči a na focení (některé fotí v podobné úrovni jako těžké zrcadlovky, tak si na puťáku vyberte). Zároveň však dle našeho záměru dětem do ruky telefony dáme a nejlépe ty jejich vlastní a pošleme je na cestu po QR kódech s šiframi. Pošleme je na cestu podle GPS či telefonu s tímto přijímačem. Připravili jsme pro ně v době zákazu offline činnosti individuální (rodinnou) gamifikovanou vycházku v přírodě pomocí aplikace Action Bound…

Na vánoční výpravě jsme si uvařili popcorn a pustili a v poutnickém kině si pustili přes projektor film z tábora a užili si společný zážitek. K některým výpravám nám Rádkyně s dopomocí vedoucích sestříhaly vtipné a hezké videopozvánky pro ostatní. Ostatně na náš oddílový Youtube nahráváme vzpomínková videa z akcí a víme, že na ně děti i s rodiči koukají. Stejně tak využíváme webové stránky pro zaznamenávání oddílové historie v podobě krátkých reportů z akcí a téměř všechny oddílové materiály jsou zde k nalezení. Samozřejmě hromadu věcí tiskneme či vytváříme offline, a to zejména pro mladší děti. Ti starší ale jsou rádi za to, že se mohou spojit i mimo akce a jako kamarádi si popovídat s ostatními třeba na Discordu. Díky tomu posilujeme jejich vztah k oddílu.

V době pandemie a s ní spojeného distančního režimu jsme vyvažování těchto věcí pojali tak, že jsme měli společná úvodní a závěrečná setkání během online výprav. Nebýt digitálních technologií, nemohly by se děti navzájem vidět. Jistě, šlo by to skrze dopisy, ale takto byl reálný obraz člověka spolu s jeho gesty i projevem. Jako kolektiv jsme mezi sebou udrželi pravidelný kontakt a děti tak věděli, že za nimi někdo stojí. Že je jim oddíl oporou i v těžkých chvílích sociální izolace. Vždyť jen tři procenta dětí se účastnily volnočasových aktivit, kde získávaly zkušenosti, dovednosti i zdravé vztahy se svými vrstevníky. A aby toho nebylo málo, tak jen třetina dětí udržovala vztahy se svými vrstevníky (online hry, volání si, chatování, setkávání se venku s různými činnostmi aj.). [1] Obsahem online výprav bylo dostat děti ke kreativní domácí činnosti či je „vyhnat“ samostatně ven. Nabídli jsme jim pak řadu tipů, co mohou dělat. Od výroby přírodních hracích nástrojů na masopust přes rozdělávání ohně, zkoušení olympijských zimních sportů po procházky s rodiči. Nezapomněli jsme ani na oddílové dovednosti. Ke každému bodu z našich zkoušek jsme natočili krátké video, kde vysvětlujeme, co a jak udělat, aby se dal úkol splnit. Zároveň se člověk dozví i něco navíc. Do zkoušek jsme navíc přidali jeden celý blok týkající se internetu. Pokrývá základy bezpečnosti na internetu, soukromí a také práci se sdílenými dokumenty.

Zároveň nám ona doba nabídla příležitost pro realizaci akcí, na které jsme si dříve netroufli, či nebyly na pořadu dne. Předčítání ukázek z knížek od každého účastníka, výuka práce s Photoshopem, namlouvání audioknih, úniková hra v Gather.town online, distanční vaření na schůzce synchronní formou, tvorba myšlenkových map online, kolorování fotografií pomocí AI… Díky sdílení obrazovky jsme se třeba mohli bavit o dezinformacích a hledali jsme nepřesnosti v informacích na oddílovém webu v zápisů z akcí, které děti znaly. Oddílový časopis vychází pro zájemce výměnou za měňáky (speciální oddílové bodování podporující finanční gramotnost) sice tiskem, ale kdo si ho chtěl přečíst zdarma, mohl si ho stáhnout v pdfku na webu. Před Vánoci jsme rozeslali odkaz na otevírání virtuálního adventního kalendáře, kde se v daný den mohlo otevřít políčko obsahující odkaz na historické fotky, nějaká zajímavá videa, recepty na vánoční punč či člověk za odměnu získal měňák. Také jsme vytvořili detektivní hru na Youtube pro všechny. Vyvážení tomu bylo v podobě řady výzev, kterých se mohl zúčastnit kdokoli (focení ptactva a nahrávání fotek do sdíleného dokumentu, snowart, pravidelné cvičení, Koronachallenge, oddílová hip-hop výzva Hot16challenge). Nezapomněli jsme ani na listovní služby a posílali si příběh k doplnění poštou, abychom si ho mohli za půl roku přečíst.

Nezapomněli jsme ani na vedoucí. Podařilo se nám předat Březový lístek skrz tajnou skrýš a podpisy jsme vyřešili Photoshopem, zvládli jsme uspořádat tajnou kmenovou radu s rituálem, uspořádali jsme online koncert pro veřejnost a také jsme si otevřeli Koronabar u Willy Wonky či si zahráli Soudruhu, nezlob se díky webkameře namířené na hrací desku.

Tímto zběžným výčtem chci poukázat na to, že i když jsme z principu zaměření na oddílovou činnost spíše venku než v počítačové učebně, může být digitalizace platnou součástí naší činnosti bez toho, abychom na ni koukali skrz prsty s tím, že „si přece nehrajeme v lese na telefonu hry“. Ostatně digitální kompetence jsou v současnosti i budoucnosti klíčové pro to, aby člověk obstál ve světě kolem něj ve většině profesí a způsobů bytí v postmoderní společnosti. Zároveň ve chvílích pandemie, kdy se významně zhoršuje duševní zdraví především nestíhajících žáků (špatná nálada, podráždění, nervozita, problémy se spánkem) a při delších uzavření škol eskalují konflikty v rodinách [2], můžeme pro ně být příjemným místem odpočinku, můžeme podpořit jejich radost a mohou u nás zažít tolik důležité mikroúspěchy, na základě kterých formují své zdravé sebepojetí.

[1] Distanční vzdělávání na jaře a podzim 2020: Pohled rodičů, Zpracováno pro vzdělávací organizaci Učitel naživo a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, report z longitudinálního výzkumu Život během pandemie, zpracovatel: PAQ Research (Daniel Prokop, Lucie Marková)

[2] Dopady pandemie covid-19 na žáky, Report č. 2 / Dopady na wellbeing žáků, zpracovatel: PAQ Research a Kalibro Projekt s.r.o. (Jana Bicanová, Václav Korbel, Karel Gargulák, Daniel Prokop)


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *